האם הלכות צניעות של גברים ונשים מבוססות רק על משיכה מינית?

שלום אשמח לשאול על המקורות לגדרי צניעות לנשים ולגברים (במידה וקיימים כאלו). האם הטעמים לגדרי צניעות לנשים, לבוש וכיסוי ראש, נעוצים בהקשרים של מיניות בלבד?

תודה רבה על כל העזרה, 
בהערכה רבה

 

תשובה

שלום לך, 

את שואלת מספר שאלות,

1. מהם המקורות וגדרי הצניעות לנשים
2.
מהם הטעמים לגדרי צניעות לנשים
3. מהם הטעמים לכיסוי ראש לאשה

אפתח ואומר שצניעות היא יסוד משמעותי מאד ביהדות. כפי שניסח זאת הנביא מיכה: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך – כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".

מה היא צניעות? 

בתורה לא נאמר דבר על צניעות. אין כללים ואין פרטים. יש רק דוגמאות חיות של אנשים ההולכים בצניעות לפני ה', וכנגדם – פריצות רבה. (למשל, סיפור יוסף ואשת פוטיפר. ומעמידתו של יוסף משתמעת מה היא הדרך הראויה). ניתן גם ללמוד על חומרת חשיפת הגוף מכללי בנין המזבח והמשכן בהם יש הקפדה יתרה על כך שכהנים לא ייחשפו בעת עבודת המשכן. ביזיונה של אשה סוטה הוא ב"ופרע את שערות ראשה".

מתוך הדוגמאות אנחנו מבינים של התורה להימנע מחשיפה, להימנע מהיחשפות לאפשרות של חטא. אולם כאמור – אין מצוות מפורשות ובודאי אין פרטים של "דיני צניעות". 

לכן – כדאי להאזין לעומק דבריו של הנביא מיכה שהבאתי לעיל.

צניעות היא כלל גדול בדרישת ה' מאתנו. כמו הכללים של עשית משפט צדק, ושל גמילות חסד. 

צניעות בראש ובראשונה היא התודעה הפנימית העמוקה של "הצנע לכת עם אלוקיך" – הידיעה שאנו מהלכים לפני הקב"ה בכל עת, בכל מצב. ומשום כך – תנועת הנפש צריכה להיות של צניעות, של ענווה, של הנמכת קומתנו. 

בגמרא ובהמשך בספרות ההלכה ישנם גדרי צניעות הקשורים לאופן בו עומד אדם בתפילה, לאופן בו יוצא אדם ויוצאת אשה לשוק ועוד. 

באשר לקשר בין גברים לנשים ההגבלות רבות וידועות: אשת איש, גילוי עריות, קרבה של זימה וכו', אשר באים לידי ביטוי, למשל, באיסור ייחוד. עם זאת – אין הגבלה על קשר שאין בו משמעויות של פיתוי ומיניות. 

כאשר קרב אברהם למצרים הוא אומר לשרה: "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את". רש"י מפרש – שעד כה לא הכיר ביופיה משום צניעות שבהם. המהר"ל מעמיק להסביר את רש"י ואומר: "ודאי ראה פניה, אלא שהפנים כיון שהוא מגולה לכל אין האדם מתפעל ביופי שלו, ולא נכנס יצר היופי בלבו, אבל על ידי מעשה (=הגעתם למצרים)… היה יודע היופי שלה ומבחין היופי ביצרו". (גור אריה שם) ובמילים אחרות: בודאי אברהם ידע את יופיה של אשתו, את פניה היפות, הגלויות לכל תמיד, אולם הוא אף פעם לא הסתכל בה מנקודת המבט החומדת, הייצרית. רק משהגיעו למצרים נחשף אברהם לראשונה לאפשרות שיסתכלו על נשים כאובייקט מיני, כסיבה לחטא ולפריצות. פסוקי המבוא לאיסורי עריות בתורה מזכירים את מצרים (ויקרא פרק יח): "כמעשה ארץ מצרים… לא תעשו" – כי שם פרוצים בעריות. במקום שיהיה יחס של כבוד ואנושיות אל אשה, אל כל אשה, היחס הוא של תאווה, של סיפוק יצרים. . 

הזיהוי המיידי של אשה עם מיניות, ושל כל מפגש בין גברים לנשים כרקע לפריצות, הוא נחלתה של חברה שוחרת זימה, כמו שהיה במצרים. ויחס כזה, הקיים בעולם, מקרין גם על האנשים הצנועים החיים בתוכה. משום כך, החברה הדתית הולכת ומציבה עוד ועוד גבולות וסייגים למפגש בין גברים ונשים, גבולות שלא היו מוכרים בדורות קודמים. זאת הסיבה לריבוי הכללים והחומרות. 

לסיכום, אפשר לומר שהדרישה לצניעות מתייחסת בראש ובראשונה לאופן בו אדם עומד מול בוראו וליצירת חברה בה ניתן לאדם המקום לכך, בזכות הפחתת המבט התאוותני. בתורה אנחנו לומדות על ההימנעות מחשיפה ולאחריה ההלכה ארגנה מערכת כללים של שמירה על מפגש מכבד ולא מחפיץ בין גברים לנשים כנגד עולם של פריצות.

אני ממליצה לך לעיין עוד במאמרה של הרבנית מיכל טיקוצינסקי "גדולה מסך חלקיה".

תוכלי לקרוא באתר על מקורות וגדרי הצניעות לנשים למעשה בתשובות של הרבנית אוריה מבורך כאן והרבנית שלומית פיאמנטה כאן

כיסוי ראש אמנם קשור לנושא של לבוש האישה על פי ההלכה ונכלל כאחד המקומות בגוף הנקראים ערווה (הנלמד משיר השירים), אך המקור לכיסוי ראש הוא אחר. את כיסוי ראש לומדים מאישה סוטה כאשר הכהן "פרע את ראש האשה" (במדבר ה, יח). תוכלי לקרוא יותר על הגדרים והמקורות בתשובתה של הרבנית שלומית פיאמנטה כאן, ושל הרבנית עידית ברטוב כאן

בברכה,
רחל

איך להפקיר את עשבי התבלין שגדלים בגינה הפרטית?

שלום רב, יש לי גינה ובה יש כמה צמחי תבלינים. הבנתי שבשנת שמיטה כל אחד יכול לבוא לקחת מהתבלינים אבל הבעיה היא שיש גדר גבוה ואפשר להגיע אל התבלינים דרך הדירה בלבד. אשמח לדעת מה עליי לעשות. שום דבר? לשים שלט שהגינה שייכת לדירה 1? 

 

תשובה

שלום לך,

אני מברכת אותך על הזכות להצטרף למעטים שמקיימים את הלכות שמיטה, ולא כצרכנים בלבד. כידוע, אחוז קטן ביותר מיושבי הארץ הנם חקלאים, ולא פעם נשכחת מאתנו משמעותה של השמיטה – שחרור והרפיה מן הבעלות הפרטית, והפנמה עמוקה, כי הארץ כולה, וכן הישגינו ופירותינו בעולם כולם מאת ה', הנתונים לנו כפיקדון על מנת להתחלק בו עם אחרים (סנהדרין לט, ע"א).

חובתך בשנת השמיטה להפקיר את הפירות שלך, אבל אין זה אומר שחייבת להיות גישה חופשית לכל אדם אל תוך השטח שלך. את יכולה ליידע את הציבור בכך שניתן להגיע לגינה בתיאום איתך, או לקטוף בעצמך כמות קטנה לצריכה ביתית לך ולקרובים וחברים. 

 

הרחבה:

ניתן לחלק את מצוות השמיטה לשני חלקים: שבת הארץ ושביתת האדם ממלאכה: "וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שַׁבָּת לַה' שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר" (ויקרא כה, ד), והפקרת כל הגידולים: "וְהַשְּׁבִיעִ֞ת תִּשְׁמְטֶ֣נָּה וּנְטַשְׁתָּ֗הּ וְאָֽכְלוּ֙ אֶבְיֹנֵ֣י עַמֶּ֔ךָ" (שמות כג, יא).

כאשר מקיימים את מצוות השמיטה מדאוריתא (בזמן ש"כל יושביה עליה"), ישנה מחלוקת האם השדות נעשים פשוט "הפקר" בעל כרחם של הבעלים מעצם חלות השמיטה עליהם, וזה נקרא "אפקעתא דמלכא"(דעת המבי"ט סימן יא סעיף כא על פי בבא מציעא לט, ע"א), או שצריך הפקרה מפורשת מאת הבעלים (דעת הבית יוסף אבקת רוכל סימן כד). אולם בימינו, שהשמיטה היא דין דרבנן, קיימת המצווה על בעל השדה להפקיר את פירותיו, ואין בפירות דין עצמי של מופקעים (הרב עמיאל, המידות לחקר ההלכה מידה ח, סעיף נד, ומידה יב סעיף מז).

יוצא מכך, שבמצב בו הבעלים גודרים את השדה, ומונעים מאחרים להיכנס אליו, הם מביעים בזה את דעתם שאינם מעוניינים להפקיר, ולמרות שיש בזה מעשה של איסור (רמב"ם שמיטה ויובל פ"ד הכ"ד), פירותיהם אכן אינם מופקרים (מבוא לשבת הארץ פרק יא, ושם בפרק ד הלכה כד, סעיף ד). לכן כדי שאנשים אחרים יוכלו ליהנות מהפירות, הם צריכים לבקש רשות מן הבעלים,  כדי לוודא שהבעלים אכן מפקירים את פירותיהם.

בנוסף לכך, מפני תיקון העולם חכמינו אסרו להיכנס לשדה ללא בקשת רשות מבעליו, מחשש שישתרשו הרגלי עבירה של כניסה לשדות אחרים וגניבת פירותיהם (הראב"ד ור"ש משאנץ למשנת עדויות פ"ה, מ"א). לכן על המבקשים לקחת פירות לבקש רשות כניסה מהבעלים, גם בשנת השמיטה וגם כאשר הבעלים הפקירו את הפירות.

נדייק, שההפקרה חלה על הפירות בלבד, ולא על האדמה, או העצים. מכאן נלמד, כי אין חיוב על בעלי הבית לפרוץ את הגדר (מכילתא דרבי ישמעאל פרשה כג פס' יא אות ריד), ויש באפשרותך להשאיר שער של חצרך נעול מחשש לגרימת נזק לגינה או לגניבת חפצים. בכל מקרה, עלייך לתלות שלט במקום בולט על הגדר, או בכניסה לבית, שכתוב בו כי ישנם בחצר פירות הפקר (צמחי תבלין), וניתן להגיע בזמן מסויים, או בתיאום אתך, על מנת לקטוף מהם (דרך אמונה הלכות שמיטה ויובל פרק ד ס"ק רצז ציון ההלכה, בשם החזון איש).

ועוד, אמנם אסור לך לקטוף את כל היבול בעצמך גם אם במטרה לחלקו, מפני שזה נעשה כמנהג של בעלות, בדרך שנעשה בכל השנים, ויש בכך איסור קצירה או בצירה, שעליו דיברה התורה (רמב"ם שמיטה ויובל פ"ד, ה"א, והכ"ד). אך קטיף עבור חברים או קרובים בכמות של צריכה ביתית מותר, על מנת לחסוך מהם את הטירחה (פניני הלכה שביעית ויובל פרק ג סעיף ג סוף הערה 3 ופרק ד סוף סעיף ח).

הצענו אם כן שני פתרונות מעשיים ופשוטים, שיאפשרו לך לקיים את המצווה,

ברכה והצלחה.

 

אפשר לכבס בגדים בתשעה הימים אם לא תהיה לנו גישה למכונה לזמן מה?

כביסה בתשעת הימים

אנחנו עומדים לסיים שליחות לאחר כמה שנים בקהילה יהודית בחוץ לארץ. הנחיתה בארץ תהיה בתשעה באב, ורצינו לשאול, האם נוכל לכבס לפני החזרה לארץ.

מדובר בשני סוגי כביסה, חלק אחד כולל כלי מיטה, מגבות וכו', שנשארים בדירה, וחשוב שנשאיר אחרינו נקי וראוי לשימוש לבאים אחרינו, והחלק השני כולל בגדים של בני המשפחה, שנצטרך לאחר הנחיתה, עד שנשיג מכונת כביסה.

רצינו לדעת, האם ישנה אפשרות להתיר את הכיבוס בימים שלפני תשעה באב. יש לנו עוזרת בית שאינה יהודיה. תודה

 

תשובה:

שלום וברכה, ושובו בשלום ארצה.

איסור הכיבוס הוא אחד מכמה איסורים שנקבעו במשנה לציון האבלות על בית מקדשנו (תענית כו, ע"ב). איסור זה מבטא את צער האבלות, בדומה לאבלות פרטית (שו"ע יורה דעה סימן שפט סעיף א), ע"י כך שהאדם נמנע מהרווחת גופו, ומהתעסקות בתענוגות ומותרות משמחים.

נדגיש, כי איסור הכיבוס במסגרת הלכות האבלות אינו דומה לאיסור הכיבוס בחול המועד, שם נאסרה המלאכה עצמה משום קדושת המועד ושמחתו, ולא ההנאה מלבישת בגדים נקיים, המדגישה את הצער.

האיסור כולל הן לבישת בגדים מכובסים (וכמובן חדשים), כמו גם שימוש במגבות, מפיות וכלי מיטה מכובסים, והן כיבוס הבגדים המשומשים, ואף לצורך לבישתם לאחר תשעה באב (שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנא סעיף ג). איסור הכיבוס לשם שימוש מאוחר יותר נועד לגרום לנו שלא נסיח דעתנו מן האבלות (משנה ברורה סקכ"א, מגן אברהם סקי"ב).

בני ספרד נוהגים כדברי הגמרא: שבת [שבוע] שחל תשעה באב להיות בתוכה – אסור מלספר ומלכבס (תענית כו, ע"ב) והשולחן ערוך (אורח חיים סימן תקנא). ואילו בני אשכנז מחמירים לנהוג אבלות החל מראש חודש אב ('תשעת הימים'), לקיים את דברי המשנה: משנכנס אב ממעטין בשמחה (רמ"א סימן תקנא בפרט סעיף ד). לכן השנה, שצום תשעה באב חל ביום ראשון, אין למעשה מנהגי אבלות של השבוע שחל בו עבור בני ספרד. אם הנכם נוהגים כספרדים, תוכלו לכבס כרגיל.

אך אם אתם נוהגים כאשכנזים, יש לבדוק האם ישנן סיבות להתיר את הכיבוס.

א. כבר המשנה (תענית פ"ד מ"ז), המזכירה את עניין הכביסה, מסייגת את האיסור בכך, שרחצה וכביסה מותרות מפני כבוד השבת. וכן נפסק שמותר לרחוץ, לכבס וללבוש מכובס לצורך מצווה, כגון: המוהל, הסנדק והורי הבן בברית מילה, אשה בימי ליבונה ורחצה לצורך טבילה (שולחן ערוך סימנים א, ג).

אמנם במקרה של כיבוס המצעים אין מצווה, אולם השארת כביסה מלוכלכת בדירה יש בה בהחלט חילול שם ה', כמו גם בלבישת בגדים מלוכלכים או בעלי ריח רע. גם משום כבוד הבריות התירו לרחוץ כשמזיעים באבלות (פתחי תשובה יורה דעה סימן שפט סק"ב, ילקוט יוסף קצוש"ע יורה דעה סימן יח סעיף ב, פניני הלכה זמנים פרק ח סימן כא).

ב. כאשר ישנו צורך ממשי בכיבוס, ואין מדובר בפינוק או במותרות, לא נאסר לכבס. למשל בבגדי ילדים ותינוקות, שמתלכלכים באופן תדיר, ואף סופגים הפרשות (רמ"א סעיף יד), כלי המיטה ובגדי החולים בבתי חולים, שכיבוסם נועד למנוע התפשטות זיהומים, וכן מי שאין לו בגדים נוספים ללבישה (ביאור הלכה סימן תקנא סעיף ג, קיצור שו"ע סימן ריא סעיף ח, שו"ת אור לציון חלק ג פרק כז אות א).

במקרה שלכם – אתם אכן תידרשו לבגדים נקיים לאחר שתחזרו ארצה בשלום, כשלא יתאפשר לכם לכבס בימים הראשונים. כאמור, איסור הכיבוס לצורך הימים שלאחר תשעה באב, לא נועד לבטא את האבלות עצמה, אלא להשאיר אותנו באווירת האבלות, לבל נסיח דעתנו ממנה. כמדומני, שאופן הכביסה בימינו, שנעשה באמצעות לחיצת כפתור של מכונת הכביסה, פחות מסיח דעת מאשר כביסת היד שנהגה בעבר.

כיוון דומה מופיע בתשובות הציץ אליעזר (חלק יג סימן סא) ומנחת יצחק (חלק י סימן מד), המתירים לכבס מצעים למיטות בבתי מלון. בדומה לדברים שהעלינו כאן, הם משווים בין דיני רחצה וכביסה, ולכן מתירים אותן כשנועדו לצורך ניקיון והעברת הזוהמה, ולא לצורך תענוג ורווחה. רוב בני האדם מואסים בשימוש במצעים של אחרים ואינם רואים פינוק או מותרות במצעים נקיים. לכן, ניתן להגדיר שהנורמה בתחום זה היא של איסטניסים – אנשים שאינם יכולים לוותר על הרגלי ניקיון מסוימים, וההלכה מתחשבת בכך. ניתן לומר זאת גם על הסיטואציה שלכם – אתם צריכים לכבס את המצעים שתשאירו כי זו הנורמה המקובלת שאינה מותרות או פינוק. יתרה מזו, כיבוס כעין זה הותר אף לאבל בימי השבעה שלו. קל וחומר שהוא מותר לאבלות של תשעת הימים, שלא צריכה להיות קשה יותר מאבלות פרטית.

להלכה, תוכלו לכבס את כלי המיטה והבגדים, שכן מדובר בצורך, ולא במותרות. אולם צריך שתעשו זאת בצינעה בתוך ביתכם, ובסיועה של עובדת הבית הנכרית, או בלקיחה למכבסה בבעלות גויים, אם אין הדבר נעשה בפרהסיה. את הבגדים המכובסים אל תלבשו עד לאחר תשעה באב.

אני מאחלת לכם, שתשובו בשלום ארצה, ושתהיו מאבלי המקדש, הרואים בבניינו, שכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה (תענית ל, ע"ב).

עידית

 

הרחבה בעניין הכביסה בימינו לעומת ימי חז"ל –

אמנם הדברים שלהלן נאמרו בעניין כיבוס בחול המועד, ושאלת הגדרתו כמלאכה, אולם תיאור השתנות המציאות הפיזית והחברתית מתאים בהחלט גם לנידון, היחס כלפי עבודת הכיבוס, השינוי בטיב הביגוד,  והפיכת נורמות הניקיון הבסיסיות לדרגת "איסטניסט", רלוונטיים גם כאן.

חבל נחלתו חלק יא סימן יט
כביסה בימי חז"ל היתה עסק מסובך של הליכה עם הבגדים המיועדים לכביסה למקומות בהם יש מים (בריכות, נחלים וכד') או הבאת מים לחצרו ושימוש בחומרים מנקים, חימום מים, הכאה על הבגדים וניקוים בשלבים. כמו"כ היו אנשים מיוחדים – כובסים – שזו היתה מומחיותם ופרנסתם – כביסת בגדים.

המקורות לסוגי האריג היו מן החי והצומח: צמר, עור, פשתן וכותנה.

בימינו כל הביגוד השתנה ואין בגדים מחומרים אלו, והיותר נפוצים הם בגדים סינטטיים או כותנה מעורבת בחומרים סינטטיים. עם המהפכה התעשייתית השתנו אף דרכי הניקוי של הבגדים, בימינו כמעט בכל בית מכונת כביסה וברבים מהם מכונות ייבוש. מעטים מאד האנשים המכבסים מחוץ לביתם, ואף השולחים בגדיהם לכביסה במכבסות מכבסים ע"י מכונות ולא ביד.

שינוי נוסף שנוצר כתוצאה מהמעבר למכונות במהפכה התעשייתית, הוא מחיר ייצור הבגדים ובעקבות זאת כמות הבגדים שיש לאדם – שהיא בדר"כ מרובָּה פי כמה וכמה מאשר בימי חז"ל. השינוי שנוצר כתוצאה מכך הוא החלפה יומיומית של רוב הבגדים כסדר חיים קבוע. כמעט ולא נמצא אדם שאינו מחליף חולצה פעם ביום. כמו"כ עקב זמינות המים כמעט כל אדם מתרחץ פעם ביום (ולעתים פעמיים בימים חמים). עקב תנאי החיים ורמתם עלתה הרגישות לזיעה והצורך בבגדים נקיים.

 

איך עלי לנהוג כשאחיי אומרים קדיש על אבי?

שלום, רציתי לברר איך הנשים האבלות (על פטירת אב) צריכות לנהוג בזמן שהבן והאחים של הנפטר אומרים קדיש בשנת האבל- האם יש לעמוד או שאפשר לשבת? האם לענות "יהא שלמא רבא…"? (לפי מנהג יהודי תוניסיה)

תודה.

 

תשובה

שלום רב,

שנת האבל על הורה היא תקופה חשובה ורגישה ואמירת הקדיש היא חשובה מאוד לעילוי נשמת הנפטר (רמ"א יורה דעה שע"ו סעיף ד'). על ידי הציבור העונה "יהא שמי' רבא מברך כו' " מתקדש שם שמיים ומתכפרים עוונות הנפטר (גשר החיים פרק ל סעיף ד).  אני שומעת בדבריך רצון של הנשים האבלות לקחת חלק בעילוי נשמת האב בתפילה גם אם הן אינן אומרות את הקדיש בעצמן.

הבן האומר את הקדיש צריך להקפיד על תפילה במניין שלוש פעמים ביום. האבלים עומדים בזמן שהם אומרים את הקדיש בעוד הקהל יושב ועונה לקדיש בקול (כפי שנהוג במנהג תוניס וקהילות נוספות). 

הנשים האבלות שאינן אומרות קדיש אינן מחויבות להקפיד על תפילה במניין וגם לא לעמוד בזמן הקדיש. אולם, אם יש רצון מצד האבלות להיות מעורבות יותר בתפילה לעילוי הנשמה בזמן השנה ישנן מספר אפשרויות. 

האבלות יכולות לקחת על עצמן להגיע לתפילה באופן קבוע, לתפילה אחת או יותר, להקפיד לשמוע את הקדיש ולענות לו כחלק מהקהל. ההוספה של תפילה בציבור יכולה לתרום רבות בזמן שנת האבל, אבל לא כל אחת רוצה או יכולה לקחת מחויבות כזו על עצמה.

כמו כן, אם הן רוצות הן יכולות לעמוד בזמן הקדיש ובכך לחוש הזדהות גדולה יותר עם הבן. אם יש נשים נוספות בעזרת הנשים הבחירה לעמוד עשויה לבלוט ולאותת לנשים האחרות שיש כאן אבלות. מצד שני, היא יכולה להפתיע – כדאי שהאבלות יבדקו אם מהלך זה מתאים להן ולקהילתן. כאמור, יש כאן אפשרות נוספת לקחת חלק, אבל ייתכן שחשוב לאבלות לא להראות חריגות בתוך הקהל.

 

מן השמיים ינוחמו האבלים והאבלות, ושיזכו לעשות נחת רוח לנפטר בתפילה תורה ומעשים טובים.

יעל שמעוני

איך אוכל לגשר על הפער ביני לבין החבר שלי בגישה שלנו לצניעות?

אהלן.
אני יוצאת רציני עם בחור שגדל בחברה החרדית.
הוא קורא לעצמו "דתי לאומי" אבל אני לאט לאט רואה שהתפיסה שלו לגבי ההלכה היא חרדית.
הוא מדבר איתי הרבה על הצניעות בתור "אחת המצוות הכי חשובות בתורה", רואה את ההלכה שהוא גדל עליה בתור- זה ההלכה. נקודה.
בשלב מסויים בקשר הוא הסביר שהנושא של הפרדה בין גברים לנשים וצניעות נשית הם עקרוניים לו עד כדי כך שהוא מוכן "לוותר" עליי אם אני לא רוצה בחיים האלו.
הוא מבין את ההלכות האלה בתור- יש איסור לגבר לדבר עם אישה, אלא אם כן זה משהו שחייב וגם אז בצורה מאוד תמציתית, אסור לו לדבר עם בת דודה נשואה אפילו שגדל איתה כל הילדות. הוא לא הולך לסמינריונים מעורבים כי רואה את זה כאסור, וכו' וכו' על אותו עקרון. ועל הדרך הזו, כמעט "חתך" כששמע שאני מתעקשת ללכת ללימודים מעורבים (אח"כ הסביר לי את הנושא ובאמת החלטתי ללכת לנפרד, כי הייתה לי את האפשרות וזה הרגיש לי נכון)
אני מעריכה מאוד את ההקרבה שהוא עושה כדי לקים את התורה ולהיות קרוב לה'.
לי בעצמי חשוב מאוד לקיים חיים של תורה ושל חיים קרובים לקב"ה, אבל אני חושבת שהוא קצת מגזים.
כל פעם שאני מדברת איתו על זה הוא אומר לי- אני מבין מאיפה באת, אבל זאת לא ההלכה.
אני מרגישה שהדרך היחידה לפתוח אותו להבנה שיש הלכות שונות ושזה לא שחור או לבן, היא למצוא מקורות מ"גדולי תורה" שפוסקים להלכה, הלכות צניעות קצת פחות מחמירים.
וגם זה קשה כי יש גדולי דור שהחרדים לא מחשיבים אותם ככאלה.
אני מנסה לעשות את כל המאמצים שלי, כי חוץ מזה יש הרבה הרבה טוב בקשר שלנו ואני לא רוצה לוותר עליו בגלל דבר כזה.
הייתי שמחה ממש אם תוכלו לשלוח לי מקורות, או להפנות אותי לרבנים גדולים בציבור שנשמע לכם שזה הכיוון שאני מחפשת.
תודה רבה על האפשרות של הפנייה אליכם. זה מדהים. 

 

תשובה
שלום רב לך,

שאלותיך נוגעות לחיבור העמוק בין החיים האישים שלנו לבין המחויבות שלנו לעולם של תורה ומצוות, וגם לשאלות של השקפת עולם. שאלותיך כמובן קשורות גם לטיבו של קשר זוגי, לנדבכים ההכרחיים כדי שאפשר לבנות מהם הליכה משותפת בדרכי ה'. 
אני בטוחה שהדברים מאד משמעותיים בשלב זה בחייך, ונושאת תפילה שתשובתי תסייע לך.

אפתח ואומר שצניעות היא אכן יסוד משמעותי מאד ביהדות. כפי שניסח זאת הנביא מיכה: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך – כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך".

מה היא צניעות? 

צניעות היא כלל גדול בדרישת ה' מאתנו. כמו הכללים של עשית משפט צדק, ושל גמילות חסד. 

צניעות בראש ובראשונה היא התודעה הפנימית העמוקה של "הצנע לכת עם אלוקיך" – הידיעה שאנו מהלכים לפני הקב"ה בכל עת, בכל מצב. ומשום כך – תנועת הנפש צריכה להיות של צניעות, של ענווה, של הנמכת קומתנו. 

בתורה לא נאמר דבר על צניעות. אין כללים ואין פרטים. יש רק דוגמאות חיות של אנשים ההולכים בצניעות לפני ה', וכנגדם – פריצות רבה. (אם תרצי להעמיק במקור ובטעם של הצניעות תוכלי לקרוא כאן בתשובה שכתבתי בנושא)

 

באשר לקשר בין גברים לנשים ההגבלות רבות וידועות: אשת איש, גילוי עריות, קרבה של זימה וכו', אשר באים לידי ביטוי, למשל, באיסור ייחוד. עם זאת – אין הגבלה על קשר שאין בו משמעויות של פיתוי ומיניות. הזיהוי המיידי של אשה עם מיניות, ושל כל מפגש בין גברים לנשים כרקע לפריצות, הוא נחלתה של חברה שוחרת זימה, כמו שהיה במצרים. ויחס כזה, הקיים בעולם, מקרין גם על האנשים הצנועים החיים בתוכה. משום כך, החברה הדתית הולכת ומציבה עוד ועוד גבולות וסייגים למפגש בין גברים ונשים, גבולות שלא היו מוכרים בדורות קודמים. זאת הסיבה לריבוי הכללים והחומרות. 

ישנם פוסקי הלכה רבים, אשר מקפידים מאד בהלכה, אשר לא יחמירו בעניין של לימוד בצוותא, אלא יראו דווקא בכך חברה מתוקנת, חברה שיש בה אפשרות ליחסים אנושיים ומכבדים, שאינם נוגעים כלל בחשד של פריצות. 

אוכל גם להפנות אותך אל פוסקים רבים כאלה. אבל, אני חוששת שזה לא יתן מענה לבן זוגך. כפי שכבר כתבת בעצמך שהחרדים לא מחשיבים את הפוסקים עליהם אנחנו נשענים בחברה שלנו. נקודת המוצא שלו ושל החברה ממנו הוא מגיע וניזון היא אחרת: יש להפריד ויש להרחיק, מתוך חשש שמא… 

ועל כן, הוא לא יראה בהם "גדולי תורה". 

 

כפי שעולה מן הדברים, שאלת הצניעות היא שאלה של נקודת מבט. האם הרחקה בין גברים לנשים מקרבת אותנו אל "והצנע לכת עם אלוקיך",  או שמא היא תולדה של כניעה לנורמות מקולקלות מאד, ומתוך כך מרחיקה אותנו מעמדתו של אברהם אבינו, שאיננו רק חומדים ונתונים ליצרינו, אלא שאנחנו, מתוך היותנו משתדלים לקיים את הצו לאברהם: "התהלך לפני והיה תמים", תמימים בדרכנו ובקשרים האנושיים שלנו. 

 

שתי נקודות מבט שקשה לגשר ביניהן. 

 

אוסיף ואומר, שמכתבך גם עורר בי דאגה. אינני מכירה אתכם, אבל אני חושבת שמערכת יחסים טובה לאורך ימים ושנים צריכה להיות מבוססת על הסכמות ועל נתינת מקום להבדלים, לשוני. נושא הצניעות כנראה לא יהיה הנושא היחיד בו יתגלו הבדלים בין תפיסתך לתפיסתו, או בין צרכייך לצרכיו – ומאוד חיוני שבזוגיות תהיה אפשרות להכיל הבדלים כאלה ואף לצמוח מהם ולא לראות בהם איום על הביחד הזוגי. אני מקווה שבן זוגך לא יהיה מוכן לוותר עליך בגלל הבנתו את נושא הצניעות אחרת ממך. אך אם הוא איננו מאזין לאפשרות של ראיה אחרת ואם אין מקום לתפיסה אחרת – צריך לבחון האם אפשרי לבסס יחסים של כבוד הדדי ושל הליכה משותפת בדרכי ה'.  

אני מאחלת לך חיים של אהבת ה' וקיום מצוותיו, אשר יהיו אבני הבנין של חיי נישואין מלאי אהבה וכבוד.

רחל קרן

האם בתי יכולה לומר קדיש כשתעשה סיום על סדר מועד בחגיגת בת המצווה?

בעז"ה בעוד כשבוע וחצי אנחנו חוגגים בת מצווה לבת שלי והיא עומדה לסיים את סדר מועד לכבוד החגיגה. לאחר סיום אמירת ההדרן האם נכון וראוי שהיא תגיד את הקדיש המיוחד לאחר סיום סדר משניות (כפי שעשו זאת אחיה הגדולים בחגיגות בר מצווה שלהם)?

 

תשובה

מזל טוב על חגיגת בת המצווה לבתך ועל סיום סדר מועד – אנחנו מברכות אותה שכשם שה' היה לה לעזר לסיים סדר מועד כן יעזרנה להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה! 

ראי כאן את התשובה של הרבנית אשרה קורן המתייחסת לשאלתך. 

רב נחת ושמחה, 

צוות משיבת נפש

האם אוכל לקצר את זמן ההמתנה בין בשר וחלב בעקבות טיפול באנורקסיה?

שלום, אני סובלת מהפרעת אכילה בשם אנורקסיה, ויש לי תפריט מסודר שבו אני צריכה לאכול את כל הארוחות, הבעיה היא שיוצא שאני אוכלת בשרי איני יכולה לאכול את המאכל הבא כגון שהוא חלבי, אני מחכה שש שעות וזה יותר מידי..האם יש היתר כלשהו? או הקלה? תודה רבה ויום טוב.

 

תשובה

שלום,

שמחתי לקרוא בדברייך, שאת משתדלת להקפיד על התפריט שקיבלת למען שמירה על בריאותך, וגם שחשוב לך לדעת מה עמדת ההלכה בנושא. אני מחזקת את ידייך בשני אלה.

בתשובתי לשאלתך אקדים ואציע, להתייעץ עם התזונאית שלך בנוגע לדרישות הכשרות בהרכבת התפריט האישי עבורך. יתכן שניתן להחליף את סדר הארוחות, וכך להמשיך ולשמור על מנהג משפחתך..

בשאלת משך ההמתנה בין אכילת מאכלי בשר ומאכלי חלב ישנם מנהגים שונים, כתוצאה מן ההגדרות השונות של מעבר מסעודה לסעודה. מכיוון שמדובר במנעד הלכתי נרחב, בנוגע למצב של מחלה ישנה מגמה בקרב הפוסקים להקל ולסמוך על ההגדרה המינימלית, תוך הקפדה על ניקוי הידיים והפה משאריות הסעודה הבשרית. לכן תוכלי לקצר את זמן ההמתנה בין הסעודות.

שלוש פעמים מצווה התורה: "לֹֽא־תְבַשֵּׁ֥ל גְּדִ֖י בַּחֲלֵ֥ב אִמּֽוֹ",[1] והגמרא (חולין קטו, ע"ב) מלמדת אותנו, שיש בכך שלושה איסורים שונים: בישול בשר בחלב, אכילת התבשיל, והנאה ממנו בדרך אחרת, למשל: למכור לגוי, או להאכיל בזה בעלי חיים. וחכמים הוסיפו סייג על דברי התורה, ואסרו כל אכילה של מאכל בשרי עם מאכל חלבי, אף כאשר לא התבשלו ביחד (שולחן ערוך יורה דעה סימן פז, סעיף א), וכן אסרו את כל סוגי הבשר הכשר, ולאו דווקא גדי (שו"ע יו"ד סימן פז ס"ב).

כמו במצוות רבות אחרות, התורה לא נתנה טעם לאיסור זה, וחכמינו ניסו להסבירו, על מנת שיתיישב על לבנו, למרות שמדובר בסברות אנושיות וחלקיות. הרמב"ם (מורה נבוכים חלק ג, פרק מח) מסביר, כי האיסור נועד להרחיק אותנו מדרכי עבודה זרה, שהיו רווחות בעבר וכללו הקרבה של בהמה בחלב. ספר החינוך (מצוה צב) מעלה אפשרות, שאכילת בשר בחלב מזיקה לבריאות. הרב קוק (חזון הצמחונות והשלום) רואה באיסור יסוד מוסרי, שנועד לעדן את תאוותינו ולפתח בנו רגישות ורחמנות כלפי החיים בעולמנו. ועל פי הסוד (זוהר חלק ב דף קכה עמוד א, בן איש חי שנה שניה פרשת בהעלותך), הבשר מייצג את הדין והחלב את החסד, וכאשר הם מתערבבים בגופנו, זה משליט את הדין על החסד.[2]

כאמור, איננו יודעים היטב את טעם האיסור, אך מחמת חומרתו, והחשש מפני טעויות (שהרי כל מין בפני עצמו מותר לאכילה, ומצוי בבתים בקביעות) הוסיפו חכמנו גדרות וסייגים נוספים, כדי להימנע ממצב של ערבוב. אחת ההרחקות הללו היא ההמתנה שבין אכילת בשר לאכילת חלב, והסיבה להרחקה באכילה היא משום ששאריות הבשר נתקעות בין השניים, ואם יאכלו מאכל חלבי, שניהם יתערבבו בפה (רמב"ם מאכלות אסורות פרק ט' הלכה כח), וכן משום שטעם הבשר חזק ושומני, ועיכולו נמשך זמן רב (רש"י חולין קה, ע"א).

עד כמה צריך להרחיק בין אכילת בשר ואכילת חלב?

לגבי משך זמן ההמתנה ישנה מחלוקת בפירוש המושג "מסעודה לסעודה", המופיע בגמרא (חולין קה, ע"א). יש מי שמפרש שמדובר בשש שעות, שזהו ההפרש הרגיל בין שתי סעודות (רמב"ם, רשב"א, רא"ש, טור ושולחן ערוך), ויש מי שמסביר כי יש לקבוע סעודה חדשה בלבד, ואין לקצוב זמן המתנה קבוע (ר"ת בשם בה"ג, תוס', מרדכי בשם ראבי"ה, הגהות מימוניות, הגהות אשר"י ורמ"א).

בעוד שהשו"ע כתב בפשטות, כי יש להמתין שש שעות (יורה דעה סימן פט סעיף א), וכך נוהגים הספרדים, הרמ"א מציין שלוש אפשרויות:

 •   פינוי הסעודה הבשרית, הכולל ברכת המזון, קינוח והדחה של הפה והידיים, ופתיחת סעודה חדשה חלבית מיד.
 •   המנהג הרווח של ברכת המזון והמתנת שעה אחת, ואז פתיחת סעודה חדשה חלבית.
 •       יש המדקדקים להמתין שש שעות "וכן נכון לעשות".

ניתן לראות, שהמנהג האשכנזי שרווח בימי הביניים היה המתנה של שעה אחת בלבד, אך כבר אז היו הסתייגויות מכך,[3] ולמעשה התקבל המנהג להמתין שש שעות גם אצל רוב האשכנזים (ערוך השולחן יו"ד סימן פט, ס"ז), אם כי לא תמיד שש שעות מלאות. יחד עם זאת קיימים עדיין מנהגים אשכנזים פחות נפוצים של המתנת שלוש שעות ואף שעה אחת.

ראינו שמדובר במנהגים שונים ביחס לחומרא מדרבנן, ולכן כאשר ישנו מצב של חולי, יש מקום להקל בלי ספק, ולהתיר לצמצם את משך ההמתנה בין מאכל בשרי ומאכל חלבי. וכך כתב בעל ערוך השולחן (יו"ד סי' פט, ס"ז): "ונ"ל באדם שאינו בריא שצווהו הרופאים לשתות חלב יכול לסמוך על דעה זו בהמתנת שעה ובהדחת פיו, אף שאין בו סכנה. וכן נער או נערה כחושים ורפואתם לשתות חלב די להם בהמתנת שעה". וכך גם על פי פסקי הרב עובדיה יוסף (ילקוט יוסף סימן פט אות מד, וסימן רעא אות נט), שנוקט כפסקי השו"ע, אף בחולי שאין בו סכנה ניתן להמתין שעה אחת בלבד. וכך גם נכתב בחכמת אדם (שער איסור והיתר כלל מ סעיף יג), שבחולי כלשהו ניתן להתיר המתנת שעה אחת בתנאי שחוצצים את השניים משאריות הבשר.

אני מאחלת לך שיהיה לך לרפואה שלמה בע"ה.

עידית

 

 מקורות

 [1] שמות כג, יט; שמות לד, כו; דברים יד, כא.

[2] על פי הכלל: "תתאה גבר".

[3]  למשל הרש"ל ים של שלמה מסכת חולין פרק ח סימן ט: "דין כל שיש בו ריח תורה, אם אכל בשר, לא שנא בהמה או חיה או עוף, לא יאכל אחריו גבינה, עד שישהה כשיעור שמזמן סעודת הבקר עד הערב, דהיינו שש שעות". וכן בט"ז סימן פט, סק"ב, וש"ך סק"ח.

 

 

מתי ובאיזה מקרים ההלכה משתנה ומתי לא?

הרבה מקרים אני רואה שההלכה עברה שינויים ממה שנהוג היה פעם. למשל פעם היו מחמירים בדברים מסוימים, כמו שיער אסוף לנערות או איסור ללכת בבגדים אדומים, והיום לא מקפידים על כך. ולהפך, היו מקלים בדברים והיום מחמירים, כמו שבעה נקיים. ויש דברים שלא השתנו בכלל, למשל שעושים פדיון הבן לבכור ולא לבכורה למרות שבימינו לא רואים את הבנים כעליונים על הבנות. האם יש שינויים בהלכה? איך זה נקבע?

 

תשובה

שלום לך,

השאלה שהעלית בעניין שינויים בפסיקה מעסיקה רבים מאתנו, ובעיקר בדורות האחרונים, עם ההשתנות הנרחבת הן בתחומי החיים השונים, והן בערכים על פיהם אנו חיים.

מכיוון שאנו מצומצמים באורך הדברים, ומאחר ומדובר בנושא מקיף ומפורט, אשתדל לענות בקווים כלליים, תוך הזמנה כמובן להעמיק וללמוד את הנושא ממקורות נוספים. בכל שאלה בדין פרטי את מוזמנת לפנות ולברר את טעמי הפסיקה באופן ספיציפי.

כדי להציע קריאת כיוון בנושא, מצאתי לנכון להביא את דברי בעל התניא, המתאר את מערכת המצוות כביטוי מעשי ו"לבושים חיצוניים" לחכמתו של הקב"ה, ולחסדו עמנו על מנת שכל נפש תוכל להשיג חכמה זו ולקיימה, ובלשונו – "ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים הרי זה כמחבק את המלך" (תניא פרק ד). כלומר, אף כשאנו חוקרים ולומדים את טעמי המצוות והתאמתן לחיינו, אנו בראש ובראשונה באות מתוך עמדה של קבלה מוחלטת והתבטלות מלאה בפני נותן התורה, מתוך הבנה, שהמצוות נשגבות מהבנתנו, ומקורן בחכמה האלוקית. 

שינויים הלכתיים נעשים מתוך זהירות רבה (ויש מי שיאמר מתוך יראת הוראה, או אף קיפאון), ומתוך שקלול כלל המרכיבים והתוצאות האפשריות, שקילת הנסיבות והצרכים שהתעוררו, ושיקולים חינוכיים וערכיים שונים – סך כל המכלול הזה יביא לתהליך שבסופו הכרעה. שיקולים ציבוריים מטא-הלכתיים ליוו תמיד פסיקת הלכה ושינויים בהלכה המקובלת, ולא אחת קיים בקרב הפוסקים חשש לרפורמה, או ל"מדרון החלקלק", שבו יותרו איסורים מפורשים. גם שיקולי השקפה, אמונות ודעות, משפיעים על הפסיקה (ראי למשל המחלוקת בעניין אמירת הלל ביום העצמאות, או בעניין העליה להר הבית).

בפתח דבריי אציע הגדרה, ולפיה בכל הכרעת הלכה בנושא עקרוני, אנו שוקלים ומכריעים בין שני ערכים שונים, ששניהם יקרים ללבנו, ושניהם מחייבים אותנו על פי ההלכה. דוגמה מוכרת היא ההכרעה כי פיקוח נפש דוחה שבת. פסיקה זו לא היתה מובנת מאליה, וחכמינו מתלבטים מניין שאכן כך (מס' יומא דף פה). 

מכיוון שקיבלנו בסיני הן את התורה שבכתב, והן את כללי התורה שבע"פ, המתחדשת בכל דור ודור, הרי שיש בידינו שני בסיסים: הקבוע – תושב"כ והמשתנה – תושב"ע (הלכה מלשון הליכה), כשעיקר תפקידו של היסוד המשתנה, הוא התאמת הכללים הכתובים בתורה לשינויי המציאות המתחדשת תדיר. דוגמה מוכרת לכך מן הדורות האחרונים, היא שאלת השימוש בחשמל בשבת, תוך השוואתה לפרטי ההלכה המוכרים, כגון אבות המלאכות האסורות בשבת.

במקרים רבים שינוי במציאות הוביל לשינוי בהלכה, מכיוון שטעמה השתנה. כלומר, לא ההלכה השתנתה, אלא הנסיבות לקביעתה, ומשאלה השתנו, גם החיוב ההלכתי התבטל. קביעה זו קיימת באופן מובהק במקרים, שבהם הידע המדעי שבימינו התגלה כסותר את זה של חז"ל. דוגמאות להלכות שהשתנו: ההיתר להרוג כינים בשבת, משום שהן נוצרות מזיעה, ולא מזכר ונקבה (שבת דף קז, ע"ב, ושו"ע אורח חיים סימן שטז, סעיף ט), האיסור לחלל שבת להצלת עובר בן שמונה ימים, שכן הוא מוגדר כנפל שלא יחיה (שבת דף קלה, ע"א), ועוד. 

ביחס להלכות מסוג זה, יש מי שינסה להוכיח, כי הסתירה אינה קיימת, אלא שהטבע שהיה בזמן חז"ל השתנה – "השתנות הטבעים" (מגן אברהם סימן קעג, סק"א, שו"ת חת"ס יורה-דעה סימן קא). דעת מיעוט סוברת, כי הידיעות הגיעו לחכמינו ברוח הקודש במשך אלפיים שנות תורה, והן הידיעות הנכונות והמחייבות, למשל בקביעת סימני הטריפות בבעלי חיים (שו"ת הרשב"א חלק א סימן צח, שו"ת הריב"ש סימן תמז, חזון איש יורה דעה טריפות סימן ה אות ג על פי הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק י הלכה יג). 

אולם קיימות גם תפיסות אחרות. לפיהן, יש לחלק בין קביעותיהם של חכמינו המבוססות על האמתות המדעיות והרפואיות שרווחו בתקופתם – ובין פירושיהם לתורה ופסיקותיהם להלכה. רק אלה מחייבות אותנו באופן מוחלט (ר' אברהם בן הרמב"ם בהקדמתו לעין יעקב חלק א על אגדות הש"ס).

באופן דומה, קבעו חז"ל חזקות שונות, המבוססות על הנורמות החברתיות ועל הנחות פסיכולוגיות, שהיו מוכרות להם, למשל: אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות (יבמות דף קז, ע"א), אין אדם פורע חובו תוך (לפני) זמנו, טב למיתב טן דו (כתובות עה, ע"א) ועוד. גם כאן בדומה לקביעות המדעיות, בחזקות אלה אין קדושה, ואיננו מחוייבים לקבל אותן, כאשר הן אינן מקובלות בחברתנו.

תחומים אחרים שבהם התחוללו שינויים, ונדרשההתאמה של ההלכה למציאות המשתנה, הם למשל תנאים חברתיים, וביניהם החיים בין הגויים. האיסור לחלל שבת לשם הצלת נכרי התחלף בהיתר ואף בחיוב להצלתו, בשל דרכי שלום, והחשש לנקמה ולחילול השם. אך היה גם מי שראה בזה הנהגה לכתחילה, זאת משום שהגויים שבימינו השתנו, והם מחוייבים למוסר ולדרך ארץ, ולפיכך ההלכה לא דיברה עליהם, והם נחשבים "כישראל גמור לדברים אלו" (בית הבחירה בבא קמא דף קיג ע"ב, ודף לז, ע"ב). גם היחס לבני עמנו, שאינם שומרים תורה ומצוות, הנו כיום מכיל ומקרב, מתוקף הרחבת דין 'תינוק שנשבה', זאת בניגוד ליחס המחמיר כלפיהם בעבר (בעניין זה תוכלי לקרוא את תשובתי בנושא שתיית יין שמזג מחלל שבת).

מצוות נוספות שהתבטלו ע"י חלק מהפוסקים, בעקבות התבטלות טעמן המוצהר, הן למשל: נטילת מים אחרונים, מכיוון שאיננו משתמשים במלח סדומית (תוס' ברכות נג, ע"ב), נטילת ידיים לפני אכילת מאכל שטיבולו במשקה, משום שאיננו נוהגים דיני טהרות בזמן חורבן הבית (טור אורח חיים סימן תעג), ואיסור שתיית מים מגולים, מחשש שמא נחש הטיל בהם ארס, כשאין נחשים מצויים (שולחן ערוך יורה דעה סימן קטז סעיף א).

שינויים באורחות החיים הביאו גם הם לשינויים בפסיקה, למשל ביטול האיסור למחוא כף בשבת, שמא יבוא לתקן כלי זמר (ביצה דף לו ע"ב), שם מסבירים התוס' (ביצה ל, ע"א) שאנו איננו בקיאים במלאכה זו, ולכן הגזירה אינה חלה עלינו. באופן דומה התיר הרמ"א (שו"ת הרמ"א סימן קכה) לערוך קידושין בשבת, שהרי הטעם: שמא יכתוב כתובה או שטר אירוסין, אינו חל לגבינו, שהרי איננו בקיאים בכך, ולכן מקובל, שאף היודע לכתוב אינו כותב בעצמו. גם בדינים מדאוריתא מוסכם, כי שינוי הנורמות החברתיות גורר בעקבותיו שינויים בדין, כמו למשל דיני עבדים, אשת יפת תואר, ייבום ועוד.

במקרים אחרים, שבהם הקפדה על ההלכה עלולה לגרום לנזק או להפסד, חיובה בוטל – אם כי אין בזה מחיקה מוחלטת של ההלכה, אלא מעין השהיה עד להשתנות התנאים בחזרה. למשל, איסור מכירת בהמה לגוי, מה שגורם לנזק כלכלי (שולחן ערוך יורה דעה סימן קנא סעיף ד), וכן איסור הלוואה בריבית לגוי, מה שאינו מאפשר פרנסה ליהודים בגלות (תוספות בבא מציעא דף ע עמוד ב), גם האיסור לנידה לטבול בלילה מהווה סכנה במקומות מסויימים, ולכן הותרה בהם הטבילה ביום השמיני (מס' נידה דף סז, ע"ב).

גם בדוגמה שהעלית בעניין ירושת הבנות, הקפידו חכמינו שלא לעקור את דין התורה.לכן אין הבת יורשת, אך יכול האב לתת לה במתנה מחצית מחלקו של הבן, וזהו 'שטר חצי זכר' (שולחן ערוך חושן משפט סימן רפא סעיף ז), וכן תיקנו שהאב ייתן לבנותיו עישור נכסים מהירושה (כתובות דף סח, ע"ב, רשב"ם בבא בתרא דף קי ע"א, שולחן ערוך אבן העזר סימן קיג סעיף ד).

שינויים מסוג אחר נעשו במטרה למנוע עבירות, שעלולות להתלוות לקיום המצווה, למשל עקירת חכמים את המצווה מהתורה של תקיעת שופר בשבת ונטילת לולב בשבת, מחשש לטלטול (רמב"ם שופר, סוכה ולולב פרק ב הלכה ו, ופרק ז הלכה יג). במקרה אחר פסק בעל עקידת יצחק (בראשית שער כ פרשת וירא) כנגד מיסוד הזנות ע"י בית הדין של הקהילה, מה שעשוי להקל מחטאי האנשים הנזקקים לכך, על מנת שלא להפוך עבירה פרטית לחטא הקהל כולו.

גם בתחומים ערכיים ומוסריים סטו חכמים מן ההלכה המחייבת "מפני תיקון העולם", כמו תקנת הפרוזבול ע"י הלל הזקן, וביטול למעשה של שמיטת החובות בשנת השמיטה, כדי לעודד מתן הלוואות בשנה הששית (מס' גטין דף לד, ע"ב).  גם רשב"ג נלחם בהפקעת מחירים ע"י ביטול קרבנות היולדת, המחוייבים מן התורה (כריתות פרק א משנה ז). ורבותינו התקינו כתובה לאשה "כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה" (כתובות דף לט ע"ב). באופן מובהק אנו עדים לשינוי היחס כלפי נשים בעקבות שינויים החלים במציאות החיצונית, אך גם שינויי ההשקפה והערכים. כבר הגמרא מתארת מגמות שונות בנושא: מצד אחד ההלכה מתירה לנשים לקרוא בתורה, אך זה נאסר משום "כבוד הציבור", כלומר בושתו עקב בורותו (מגילה כג, ע"א), ומצד שני התירו לנשים לסמוך על הקרבן כדי לעשות להן נחת רוח (חגיגה טז ע"ב). 

תחום לימוד התורה לנשים מתפתח והולך בניגוד גמור לנורמות ולאיסורים שנהגו בעבר, תוך הסתמכות על דברי הרמב"ם, המנמקים את האיסור במציאות החברתית, שבה נשים לא התפתחו ונותרו ברמה למדנית נמוכה, שלא איפשרה להן לימוד תורני מעמיק (הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה יג). זאת בשונה למשל משיטת רש"י, הרואה בעיה מהותית בלימוד נשי, שאינה תלויה בנסיבות משתנות (סוטה דף כא ע"ב).

אף בנושא שיש עליו הסכמה נרחבת, כגון האיסור על נשים להעיד (שולחן ערוך חושן משפט סימן לה סעיף יד), יש מי שסבור שהן כשרות להעיד, אם כעיקר הדין, ואם במקרים שבהם אין עדים אחרים (תרומת הדשן סימן שנג, שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא – חושן משפט סימן נח, תומים סימן לה סק"ט). גם במקרה זה שינוי המציאות, עקב יציאתן של נשים למרחבי הפעילות החברתית והכלכלית הביאה לשינוי הלכתי בתחום העדות (שו"ת הריטב"א, סימן קל"ט, אור זרוע ח"ג, פסקי בבא קמא, סימן שנ"ג). מלבד זאת, יש מי שראה בכך פטור, ולא איסור (מלכי בקודש ח"ד, עמ' ק"ז, חת"ס שבועות ל, ע"א בשם הרי"ף), ויש להניח, כי שינוי עתידי בעניין איננו מופרך.

הבאנו לעיל דוגמאות לאינדיקציות שונות שחוללו שינויים בהלכה למעשה, ואולם נשאלת השאלה כיצד מתבצעים השינויים הללו, ומי מכריע בדבר נחיצותם. כללים שונים נקוטים בידינו בבואנו ללמוד הלכה, למשל – יחיד ורבים, הלכה כרבים, הלכה כבתראי, הלכה כרבי עקיבא מחברו, הלכה כבית הלל, הלכה כרב באיסור, וכשמואל בדין, ועוד. ויחד עם זאת, גם לדעה שלא נפסקה יש מקום, והיא אינה מתבטלת מן העולם. כך מנסח הראב"ד את המשנה: ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין? שאם יראה בית דין את דברי היחיד יסמוך עליו… למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלה? שאם יאמר האדם כך אני מקובל יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת (עדויות פרק א משניות ה – ו), וכך משמע גם מלשון התוספתא (עדויות פרק א הלכה ד): שמא תיצרך להן שעה ויסמכו עליהן. 

לבית הדין ישנה סמכות להשהות, או אף לבטל מצוות מהתורה, לפי ראות עיניו, ולפי שיקוליו בהתאם למצב העם (רמב"ם הלכות ממרים פרק ב הלכה א). כאשר בית דין רואה לנכון לחדש גזרה, תקנה, או מנהג, הוא מוזהר להיות קשוב אל העם, ובהתאם לכך לחייב, או לפטור, ואף ביכלתו לבטל תקנות של בית דין קודם, הגדול ממנו (רמב"ם הלכות ממרים פרק ב הלכות ה-ז). דוגמה לדבר ניתן למצוא בדברי הרב קוק אל רבני זמנו, בבקשתו מהם להפעיל שיקול דעת, ולא לאסור את המותר, מעשה שיביא את הציבור להתיר את האסור (שו"ת אורח משפט אורח חיים סימן קיא). כלומר, פסיקת ההלכה אינה מנותקת מהעם, היא מתווה לו דרך, אך בו זמנית קשובה למצבו. לא פעם, במצבי ספק, נשלחו חכמים לצאת ולהתבונן כיצד נוהג העם (עירובין דף יד ע"ב, ובירושלמי במספר מקומות, למשל במס' יבמות פרק ז הלכה ג), וכך לפסוק.

מצד שני, שאלות שונות מעסיקות וצפות במרחב הציבורי, והן משקפות מגמות הצומחות מלמטה ע"י העם, או אף מייצרות אותן לאו דווקא בדרך המקובלת. למשל בעניין התרופפות ההקפדה על איסור אכילת קטניות בפסח (בקרב מי שנהג בהן איסור), או ביטול שמירת שבעה נקיים, וטבילה "מדאוריתא" בלבד.

לסיום דברי, אביא את דברי הגמרא במסכת חגיגה (דף ג, ע"ב): 

בעלי אספות – אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו מטמאין והללו מטהרין, הללו אוסרין והללו מתירין, הללו פוסלין והללו מכשירין. שמא יאמר אדם: היאך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר: כולם נתנו מרעה אחד – אל אחד נתנן, פרנס אחד אמרן, מפי אדון כל המעשים ברוך הוא… אף אתה עשה אזניך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין, לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין. 

ובמילים שלנו – עצם קיומם של שבעים פנים לתורה, מלמד על דרכים שונות להתבוננות באותם המצבים, מה שמאפשר לכל אדם להתקשר אל הפוסק שדרכו קרובה ללבו, לאמץ את דרכו, וכדברי רבותינו: עשה לך רב.

לסיכום,

ראינו כמה נתיבים שבהם ההלכה משתנה: שינוי במציאות המשנה את טעם ההלכה, או ביטול סיבתה; תנאים חברתיים שונים; מצבים שבהם המשך ההקפדה על ההלכה הספציפית עלול לשאת מחיר כבד.  

לצד זאת, ראינו שקיימת זהירות גדולה מפני שינויים מפליגים, שעלולים לנתק את הקשר הרציף אל הדורות שלפנינו.

עידית

הרחבה:

על חשיבות התורה שבעל-פה למדנו מדברי חז"ל: לא כרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה (גטין דף ס, ע"ב). כלומר, העשיה האנושית של פירוש מצוות התורה שבכתב, ותיווך התורה האלוקית למציאות האנושית המשתנה, היא העיקר. וניתן להסביר זאת מדברי רבותינו, שבמספר מקרים "נשתכחה תורה מישראל", כלומר, מסורת הקבלה נקטעה, ורק בסיוע לימוד אישי באמצעות מידות לוגיות נלמדה ההלכה מחדש (סוכה דף כ, ע"א).

כתב הרמב"ם: "בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, והם עמודי ההוראה ומהם חק ומשפט יוצא לכל ישראל, ועליהן הבטיחה תורה שנאמר על פי התורה אשר יורוך זו מצות עשה, וכל המאמין במשה רבינו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהן ולישען עליהן. כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" (רמב"ם הלכות ממרים פרק א הלכות א-ב). החיוב לציית להוראת חכמים, הנו חיוב מדאוריתא, ויש בזה מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כפי שנלמד מהפסוקים: וְעָשִׂ֗יתָ עַל־פִּ֤י הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר יַגִּ֣ידֽוּ לְךָ֔ מִן־הַמָּק֣וֹם הַה֔וּא אֲשֶׁ֖ר יִבְחַ֣ר ה֑' וְשָׁמַרְתָּ֣ לַעֲשׂ֔וֹת כְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר יוֹרֽוּךָ: עַל־פִּ֨י הַתּוֹרָ֜ה אֲשֶׁ֣ר יוֹר֗וּךָ וְעַל־הַמִּשְׁפָּ֛ט אֲשֶׁר־יֹאמְר֥וּ לְךָ֖ תַּעֲשֶׂ֑ה לֹ֣א תָס֗וּר מִן־הַדָּבָ֛ר אֲשֶׁר־יַגִּ֥ידֽוּ לְךָ֖ יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאל (דברים פרק יז פסוקים י-יא). 

הפוסקים שבכל דור נשענים על קודמיהם, ומחויבים לפסקיהם (ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעד, ומצות לא תעשה שיב, ספר החינוך מצוות תצה, תצו), כאשר ישנם מנגנוני שינוי מאוזנים ומתונים, חלקם עוסקים כפי שתיארנו לעיל, ב"עקיפת" הדילמה שבין הפסיקה ובין המצב החדש שהתעורר, תוך בידול התנאים שהביאו להלכה מסויימת בשונה ממציאות ימינו, ואחרים מתמקדים בסמכות בית הדין, או הרב לשנות מדברי קודמיהם. נדגיש, כי ישנה סמכות לבית הדין בכל מקום שהוא להעניש בענשי ממון וגוף (כולל מיתה) "למיגדר מילתא", כשמדובר בצורך שעה (שולחן ערוך חושן משפט סימן ב סעיף א). על-פי דברינו לעיל, ישנה סמכות לעקור או להוסיף מעבר לדיני התורה וחכמים, לפי ראות עייני הדיינים שבדור, כאשר זה מוגדר בהוראת שעה זמנית, אך משך הזמן אינו מוגבל, וידועים דברי חז"ל: יפתח בדורו כשמואל בדורו (ראש השנה דף כה ע"ב).

דוגמה לכך קיימת בהלכות דיינים, שם מוסכם על הכל, שמאז ביטול הסמיכה, בטלו מאתנו גדרי דיינים סמוכים, ואנו פועלים במעין "תקנות לשעת חירום" מכח שליחותם של הקדמונים (בבא קמא דף פד ע"ב). אולם במקרים מסויימים אנו חורגים מסמכותנו, ופועלים כדיינים סמוכים, כגון בדיני הלוואות, על מנת שלא למנוע מאנשים להלוות, בדיני כתובות, כדי לעודד נשים להינשא, ובגיור, כדי שלא לנעול דלת בפני גרים (תוספות מס' סנהדרן דף ג, ע"א, טור חושן משפט סימן א, קצות החושן סימן לד ס"ק א). גם חרם דרבנו גרשום, האוסר לגרש אשה בעל כרחה, או לשאת אשה שניה (שולחן ערוך אבן העזר סימן א סעיף י, וסימן קיט סעיף ו) התקבל כהלכה מחייבת, בניגוד להיתר שבתורה.

בקרב הפוסקים ישנן חלוקות שונות בין מצוות התורה שבעל-פה, לדברי הרמב"ם בהקדמתו למשנה (פרק ד) ישנן חמש מדרגות, שעל הראשונות שבהן חולק הרמב"ן (בהשגותיו לספר המצוות, שורש ב), וסובר שהן מדאוריתא: 

 • פירושים לתורה שבכתב, כגון – שעין תחת עין, הכוונה לממון, שכיבוד הורים כולל גם כיבוד האח הבכור, או שפרי עץ הדר הוא אתרוג.
 • הלכה למשה מסיני, מספר הלכות שעברו במסורת שבעל-פה ממשה רבנו, ואין להן מקור כתוב, כגון, תפילין מרובעות ושחורות, שיעורים, וכתיבת תפילין על קלף.
 • הלכות שנלמדו בי"ג מידות שניתנו למשה בסיני, כמו קל וחומר, גזירה שווה, כלל ופרט ובנין אב.
 • גזירות וסייגים שהוסיפו חכמים להרחקה מאיסורי התורה, למשל – מוקצה בשבת, או הרחקות בין בשר לחלב.
 • תקנות שתקנו חכמים למצבים מסויימים על פי צרכים שהתעוררו.

לרשימה זו ניתן להוסיף מנהגים שונים שהתקבלו בעם, כגון, איסור אכילת קטניות בפסח בקרב עדות מסויימות.

איך מברכים ולמה?

שלום רב,
מדוע אנו מברכים" על נטילת ידיים" ו"להדליק נר של שבת" וכו… כאילו הקב"ה הוא בעצמו ציווה אותנו מצוות אלה? הרי אלה מצוות שחכמים תיקנו.
ראיתי במקומות שונים שהתשובה לכך היא שהקב"ה ציווה אותנו להקשיב לחכמים ולכן אנו מברכים על הנטילה.
אבל האם אין הבדל גדול בין מצוות שחכמים תיקנו לבין מצוות של הקב"ה בכבודו ובעצמו? אני מרגישה לא נכון עם הנוסח כאשר אני מברכת "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים" שזה לא ציווי שהקב"ה ציווה אותה ולכן אני מתקשה לברך.
האם תוכלו לעזור לי ליישב את הקושי? מדוע אנו מברכים בנוסח זה?(ולא למשל:" ברוך אתה…אשר קידשנו… להקשיב לחכמים שציוו אותנו על…")
בתודה ענקית מראש! אתן עוזרות לי מאוד 🙂


שלום רב,
האם ברכה ראשונה הנה הלכה?
אם כן- האם עליי לברך בקול? ומדוע הוסיפו חכמים הלכה לברך לפני כל מאכל שהרי כתוב בתורה "ואכלת ושבעת וברכת" וגם "לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות ה' אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם "

אני אישית אוהבת לברך על אוכל ומרגישה שזה גורם לי להעריך ולהתענג מהמאכל אך עדיין עולה בי השאלה האם זוהי לא הוספה לברך גם לפני האכילה?

בנוסף- האם זוהי הלכה לברך גם אחרי מאכלים שאינם לחם?( על המחייה ובורא נפשות)

 

 

שלום יקרה,

 

שלחת שתי שאלות שקשורות אחת לשנייה ולכן אתייחס אליהן יחד. אפשר לומר שאת שואלת בעצם ארבע שאלות שונות:

 

 1. כיצד יתכן שאנו מברכים "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו" על תקנת חכמים (זוהי שאלה עקרונית).
 2. האם צריך לברך ברכה ראשונה והאם בקול רם (זוהי שאלת מידע).
 3. האם צריך לברך ברכה אחרונה על כל מאכל (שאלת מידע).
 4. האם בתקנת חכמים לברך אין משום בל תוסיף (זוהי שאלה עקרונית וקשורה לשאלה 1).

 

את השאלות העקרוניות שלך לגבי ברכת המצוות שואלים חז"ל בעצמם. זוהי שאלה מתבקשת שהרי כפי שציינת, ה' לא ציווה אותנו בפירוש לקיים את המצוות הללו שהרי אלו מצוות מדרבנן.

 

התשובה שהתייחסת אליה בשאלתך היא גם התשובה המופיעה בגמרא:

מאי מברך? מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה והיכן צונו? רב אויא אמר: מ"לא תסור". (שבת דף כג עמוד א)

הגמרא הזו מתייחסת לברכה הנאמרת על מצוות הדלקת נר חנוכה, שהיא בוודאי לא מצווה מדאורייתא, ושואלת בדיוק כמו ששאלת – היכן ציוונו?

הגמרא עונה כפי שציינת  – התורה צוותה אותנו שלא לסור מדברי חכמים.

את שואלת מדוע איננו מברכים "אשר קדשנו … לשמוע לקול חכמים".

על זה אין לי תשובה חד משמעית, אך אציע רעיון שמבוסס על דברי חז"ל:

הציווי לשמוע לקול חכמים הוא ציווי שעומד בפני עצמו, אך הוא גם ציווי הרואה בחז"ל מעין "ידא אריכתא",ידו הארוכה של הקב"ה. המצוות מדרבנן הינן חשובות מאד, לא פחות מן המצוות מן התורה ולעיתים אך יותר. זה ניכר בכך שיש כללי פסיקה המתייחסים בחומרה רבה יותר למצוות דרבנן.

מצד שני, במצבים של ספק יש הרבה יותר מקום להקל במצוות מדרבנן, כי הן משקפות עולם גמיש יותר מאשר מצוות דאורייתא – עולמם של חכמים שתפקידם לגשר בין דרישות התורה למורכבות המציאות. מאידך, חז"ל התייחסו במקומות רבים לחשיבות הרבה בשמירת מצוות דרבנן.

 

לגבי איסור בל תוסיף – את שואלת שאלה מצוינת. אביא שתי תשובות לשאלתך – 

יש המסבירים שלאיסור בל תוסיף יש גדרים מאד מדויקים. האיסור הוא להוסיף על מצווה קיימת, למשל להוסיף על שבעת ימי סוכות יום שמיני (ספר החינוך תנ"ד).אין איסור בל תוסיף על "המצאת" מצוה.

תשובה אחרת מופיעה ברמב"ם (הלכות ממרים ב:ט), המסביר שהאיסור מתייחס דווקא להוספת מצוות דאורייתא. כלומר כל עוד החכמים מודים שהמצוות שהם "מוסיפים" הם מדרבנן הם לא עוברים על איסור בל תוסיף.

חשוב להוסיף שיש סוגים שונים של מצוות דרבנן, גזירות חכמים ותקנות. 

 

לשאלותייך בענייני הלכות ברכות הנהנין – כלומר ברכות לפני ואחרי אוכל.

ברכת המזון, הברכה הנאמרת לאחר אכילת לחם, היא מצווה מדאורייתא. על כל מאכל יש ברכה, לפניו ואחריו – ברכות אלו הן חובה, אם כי מדרבנן ולא מדאורייתא.

 

לגבי אמירת ברכה בקול – אין חובה לומר ברכות בקול רם, אך יש עניין באמירת אמן. וללא אמירת הברכה בקול רם, אין אפשרות לסובבים את המברך לומר אמן.

כלומר  – יש באמירת ברכה בקול יתרון כי זה מאפשר לסובביך לענות, אך אין חובה.

מזמינה אותך לעיין בהלכות ברכות ובהלכות עניית אמן של הרב מלמד – מצורף קישור

https://ph.yhb.org.il/10-01-09/

 

מקווה שקיבלת מענה לשאלותייך.

המשיכי לשאול ולברר!

 

מוזמנת לפנות בכל עת,

רחל וינשטיין.

איך אוכל לחזור בתשובה על הפלה שעשיתי?

שלום לכבוד הקורא היקר או הקוראת היקרה תודה על האפשרות לפנות אליכם ברגע הזה,

אני מבינה בראש את תהליך התשובה היקר והחשוב ושואפת לחזור למלא את המצוות וההלכות הטובות והחכמות, אך לא מוצאת מנוח ממעשיי הנוראים.

גדלתי בבית דתי והייתי מודעת תמיד לכל ההלכות, למרות זאת נפלתי בפריצות גדולה במשך כל ימי נערותי ובבגרות. למרות זאת זכיתי להכיר איש נפלא ויקר שבחר להתחתן איתי עם כל חסרונותי, נכנסתי להיריון לפני החתונה והחלטתי להפיל לצערי.

את המעשה הנורא עשיתי אחרי הנישואין ובחודש מתקדם להיריון ולעובר בגרידה פרטית למרות שניסו להניא אותי מכך הרגשתי שאין ביכולתי להוליד ילד ולשמור על שפיות לגדלו באותם הימים הייתי במצוקות נפשיות, אחרי כן הדחקתי ושכחתי.

היום אחרי 12 שנים, אנחנו נשואים עם עוד שלשה ילדים נהדרים ומתוקים שקיבלנו למשמרת. אני מנסה לחזור בחזרה לדרכי האמת והנועם של התורה אבל לא מסוגלת להכיל את המעשה הנורא שעשיתי

ואיך אוכל לכפר על כך? איך אוכל לחזור להיות הבת של ה׳ כשהוא יודע שמרדתי בכל דבר של אמת מתוך יהירות ועוורון עד מצב של הרג. איני יודעת לאן אמשיך מכאן וכולי בושה ואשמה תודה רבה למי שבצד השני. שנה טובה לכולם.

 

תשובה:

קראתי ברעדה את שאלתך והרגשתי יחד איתך את הכאב הגדול שצף בך לנוכח זיכרון המעשה, שמעתי בין השורות את החרטה ואת תהליך התשובה העמוק שאת עוברת בימים אלו, ואני מבקשת לחזקך בכמה רמות: 

 

1. את נשמעת היום במצב יותר יציב ושקול של חייך, נשואה לבן זוג תומך ומגדלת שלשה ילדים, שהם ככל הנראה הסימן שהקב"ה מאמין בך ורוצה שתהיי אמא לנשמות רכות. 

המנגנון הנפשי שעזר לך להדחיק בשעת המעשה, מאפשר לך עכשיו להתמודד עם הפצע הפתוח הזה בעברך. הקב"ה לא רוצה שתחיי בתחושת אשמה על העבר, אלא שתגייסי את כוחותייך למען ההווה ולמען העתיד. כנראה שאת מאותתת לעצמך שהגיע הזמן לטיפול מקצועי ועיבוד של תחושותייך. טוב שפנית לכאן וחשוב שלא תישארי לבד עם המחשבות, אלא תפני לתהליך טיפולי שיעזור לך להגיע למקום שלם וסלחני כלפי עצמך. 

 

2. זהו בדיוק עקרון התשובה היהודי, המתנה הגדולה שהתורה מעניקה לנו כדי להתמודד עם עבר בעייתי. חז"ל מבטאים רעיון מדהים ועוצמתי: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות" ובניסוח יותר קיצוני – "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות" (תלמוד בבלי, מסכת יומא, פו, ע"ב). כלומר תהליך התשובה בהווה יכול ממש לשנות את העבר ולהפוך אותו על פניו. אם התשובה נעשית מיראה, כלומר מפחד העונש – היא מצליחה להוריד את המעשה מ"מזיד" ל"שוגג", כלומר לשנות את הכוונה. אבל אם היא נעשית מאהבה, כמו שעולה מהמקרה שלך שזו חרטה אמיתית ופנימית – הרי התשובה ממש משנה את העבר והופכת את המעשה לזכות עבורך, זכות שממנה תוכלי להיבנות ולצאת אמא יותר טובה, אדם יותר טוב ומאמינה יותר חזקה. 

 

3. לפי התיאור שלך היית צעירה ומבוהלת וחווית מצוקה נפשית קשה באותה תקופה.  

על פי ההלכה מותר להפיל עובר אם הוא מסכן את חייה של האם, שכן היא אדם חי גמור והעובר עדיין פוטנציאל שלא הגיע למימוש, וללא ספק חייה האמיתיים קודמים לחייו שבדרך. העובר שלך אמנם לא סיכן אותך באופן גופני-רפואי, אך נשמע שהוא סיכן אותך באופן נפשי-רוחני, את יציבותך ואת שלום ביתך. הנפש היא חלק מאיתנו לא פחות מהגוף, ויש גם "פיקוח נפש" רוחני של הנשמה הכואבת. במקרים קיצוניים יש פוסקים שהיו מתירים הפסקת הריון כדי לשמור על שפיותך. (למשל שו"ת יעבץ ושו"ת ציץ אליעזר הנוטה להקל בתנאים מסויימים ב"צורך גדול")

 

4. בשאלתך את מכנה את הפסקת ההיריון שעברת "הרג". חשוב שתדעי שרבים מהפוסקים לא מתייחסים לכך כהרג, אלא כ"חבלה" או "השחתה" של הגוף. אם העובר עדיין אינו אדם בפני עצמו, אלא "ירך אמו", כלומר חלק מהגוף שלה, אז הוצאתו נחשבת כמו כריתת איבר מגופה. אמנם אסור לנו לפגוע ולהשחית את גופנו, אך אם כריתת האיבר מצילה את שאר הגוף – יש להתיר. נכון שיש שלבים שונים במהלך ההריון שבהם העובר מתפתח והופך להיות יותר דומה לאדם, אך הדעות המקלות ביותר, לא מתייחסות אליו כאדם עד שיגיע לשלב בו יוכל להיוולד ולשרוד מחוץ לרחם. 

מאחר והמעשה כבר נעשה ואינך באה עכשיו להתלבט אם לעשותו ומתי, ראוי שתתייחסי אליו על פי השיטות המקלות ביותר ובתודעתך לא תראי בכך הרג, אלא פגיעה בחלק מגופך, כדי להציל את נפשך.

 

5. שאלת על דרך כפרה ותיקון. נראה לי שזו בחירה שלך לאן לנתב את הרצון הנפלא שלך לתקן. בעיני, נכון להביא אור לעולם במקומות שבהם האור נחלש. אם יש לך כוחות להתנדב עם תינוקות או ילדים, במעונות או במחלקות בבתי החולים, לתמוך באימהות צעירות ומבולבלות מתוך הניסיון שלך  – תבורכי. 

אך יתירה מכך – גידול בנייך שלך – זהו תיקון גדול ושליחות דתית ממדרגה ראשונה. אני מאחלת שהקב"ה ייתן לך כוחות לעשות זאת באהבה ובפיוס כלפי עצמך, מה שיקרין גם כלפיהם. אם את תדעי היום למחול לעצמך, תוכלי לגדל אותם כאנשים שיודעים שכאשר יטעו ויפלו בחיים, גם הם יוכלו למצוא כוחות לתקן, להביט בחמלה על הנפילה ולצמוח ממנה. 

 

וְנִסְלַח לְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל… כִּי לְכָל הָעָם בִּשְׁגָגָה.

תמי

 

מקורות להרחבה:*

רש"י על סנהדרין עב, ב, ד"ה 'יצא': דכל זמן שלא יצא לאויר העולם לאו נפש הוא, וניתן להורגו ולהציל את אמו, אבל יצא ראשו – אין נוגעים בו להורגו, דהוה ליה כילוד ואין דוחין נפש מפני נפש.

שאילת יעב"ץ א, מג: וגם בעובר כשר היה צד להקל לצורך גדול, כל כמה דלא עקר, אפילו אינו משום פקוח נפש אמו אלא להציל לה מרעתו שגורם לה כאב גדול, וצ"ע.

שו"ת ציץ אליעזר חלק ז סימן מח – קונ' אורחות המשפטים פרק א

מותר להתעסק להפיל העובר כיון דרפואת אמו היא. וכל מפני צורך אמו מותר… 

אולם בהיות ואליבא דכו"ע אין בזה משום רציחה ממש, וגדולי הפוסקים מבארים דהאיסור אינו רק מדרבנן … לכן בכל שרופאים נאמנים אומרים שישנו בדבר משום צורך רפואי לאם, והיא גם היא סובלת ומרגישה הרבה סבל מההריון, בכל כגון דא יש לדעתי להקל בדבר. 

וכן:

שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן נא – קונ' רפואה במשפחה שער ג

גם כשמצב בריאותה של האשה רופף מאד ולשם רפואתה או השקטת מכאוביה הגדולים דרוש לבצע הפלת העובר, אע"פ שאין סכנה ממשית, גם כן יש מקום להתיר לעשות זאת, וכפי ראות עיני המורה המצב שלפניו. 

*המקורות אינם מהווים פסיקה הלכתית, במקרה של התלבטות עתידית, יש להתייעץ פרטנית.