האם יום העצמאות הוא יום דתי או יום חילוני?

שלום,

האם יום העצמאות הוא יום דתי ונחשב כחג? או שהוא יום חילוני?

תשובה

שלום רב,

השאלה שהעלית בקשר לאופיו של יום העצמאות, נוגעת בכמה שאלות עומק ביחס לתחיית עם ישראל בארצו. אני מודה לך על השאלה, שמהווה הזדמנות להתבוננות ביום הנסי הזה, הקרב ובא. ואפרט בדברי מדוע יום העצמאות הוא יום דתי .

אפתח במבט על ההיבט הדתי של הקמת מדינת ישראל: ביום ה' באייר תש"ח זכינו להכרזה על מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. מאורע זה הינו בעל כמה משמעויות ונידון מהיבטים שונים. במאמרו "קול דודי דופק" מפרט הרב סולובייצ'יק מספר תרומות חשובות שהביאה הקמת המדינה, ואביא את חלקם:

בראש ובראשונה זכינו לקיבוץ גלויות, ולמרות שחלק נכבד מבני עמנו עדיין מצוי בגלות, מכל מקום הקיבוץ היהודי המשמעותי ביותר נמצא בארץ ישראל. מלבד זאת, ישנו תפקיד חשוב ביותר לעצם קיומה של מדינת היהודים בהפחתת ההתבוללות ונישואי התערובת באופן ניכר.

מקומו של עם ישראל הוכר בין העמים כבעל זכות קיום מדינית עצמאית, ונודע באומות, כי דם יהודי אינו הפקר עוד, כמעט אלפיים שנים של השפלות, רדיפות ורציחות באו אל קצן.

גם לאחר הקמת המדינה, אנו ממשיכים ורואים את יד ההשגחה, המלווה אותנו, מלחמות ישראל הנסיות, הסתיימו בניצחוננו המפתיע, ובכיבוש אזורים נרחבים מנחלת אבותינו . מעבר להחזרת כבוד ישראל, היה בכל אלה כמובן גם ממד של קידוש השם כנגד חילולו בזמן הגלות הקשה והממושכת.

גם הצלחתה של מדינת ישראל בתחומים השונים (כלכלה ומדע, צבא ורפואה, חקלאות ותעשיה) חריגה ומיוחדת בכל קנה מידה, ומהווה גם היא סימן לתהליך הגאולה בו אנו מצויים (ראי סנהדרין צח ע"א).

על כל מה שהזכרנו ישנה חובה להכיר תודה ולקבוע יום-טוב, כשם שאנו נוהגים בימי הפורים והחנוכה, שם ניצלנו מגזירות המן ואנטיוכוס. דבר זה נלמד במסכת מגילה (יד, ע"א): "ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה – ממיתה לחיים לא כל שכן?"כלומר, אם ביציאת מצרים, אז נגאלנו מעבדות בלבד, אמרנו שירה והלל, קל וחומר, שבשעת הצלת חיינו ממש, יש להודות ולומר שירה על הנס.

ואף כאשר אין מדובר בהצלה מושלמת, קיימת חובה זו של הכרת הטוב, כפי שכתב הרמב"ם על חג החנוכה, שאמנם העצמאות הדתית והמדינית התקיימה במשך מאתיים שנה בלבד, אך בכל זאת התקבע חג החנוכה כהודיה לדורות (הלכות מגילה וחנוכה ה"א-ה"ג).

החיוב להודות ולהלל הנו מרכזי בעבודת ה', הן ברמה הפרטית וכל שכן ברמה הלאומית, ועלינו למלא פינו שירה כלפי ריבונו של עולם, שגמלנו את כל הטובה הזו. היו פוסקים שראו בכך חיוב מן התורה, למשל החת"ם סופר (בתשובותיו: יורה דעה רל"ג, אורח חיים קס"א, קצ"א, ר"ח).

מלבד נס הקמת המדינה וקיומה, ישנן מצוות חשובות ויקרות, שהמדינה מאפשרת לנו לקיים, מצד מצוות יישוב הארץ, אשר חלה על כל פרט מאתנו (עד שנאמר, כי מותר לקנות בה בית אפילו בשבת), ועל עם ישראל כגוף לאומי וממלכתי, כפי שנצטווינו: וְהוֹרַשְׁתֶּ֥ם אֶת־הָאָ֖רֶץוִֽישַׁבְתֶּם־בָּ֑הּ כִּ֥י לָכֶ֛ם נָתַ֥תִּי אֶת־הָאָ֖רֶץ לָרֶ֥שֶׁת אֹתָֽהּ (במדבר לג, נג), והכוונה לכיבוש הארץ, התיישבות בה וריבונות עליה, כפי שפירש הרמב"ן:"שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה" (השגות לספר המצוות, מצווה רביעית).

נתפלל שהמדינה תמשיך ותתפתח מבחינה חמרית ומבחינה רוחנית, להיות אור לגויים מצד המוסר והקדושה.

עידית ברטוב

 

האם אני צריך למחוק את היסטוריית החיפוש בגוגל אם חיפשתי משהו שיש בו איסור?

שלום כבוד הרבנית, אני לא דתי אך מאמין ומניח תפילין. אני אחד שסובל מהפרעה בשם אוסידי, זו הפרעה של מחשבות וטקסים טורדניים. ההפרעה הזו באה לידי ביטוי אצלי בנושא הדת. דבר שנורא מקשה לי את החיים. אני מטופל בכדורים של פסיכיאטר וגם עושה כרגע טיפול פסיכולוגי בשם cbt.

מה שבעצם מפריע לי זה שהיה יום מסויים שכתבתי בחיפוש של גוגל קללה על בורא עולם ומאז אני מרגיש שאם אני לא אמחק את היסטוריית החיפוש של הדפדפן בורא עולם יעניש אותי על זה קשות. אני כמובן לא באמת חושב את מה שכתבתי על בורא עולם. והבעיה היא שאני חייב להתחיל בתהליך של מחיקת כל ההיסטוריה מכל מקום קטן בפלאפון שלי. דיברתי על זה עם המטפל שלי והוא אמר שזה לא שאני הלכתי וריססתי בגרפיטי בחוץ ברחוב קללה על בורא עולם או שפירסמתי את הקללה באתר לעיני כולם. אלא סך הכל רשמתי את זה בחיפוש בגוגל ואין לכך חשיבות. אך בגלל שאני מרגיש מחוייב לשאול רב אני שולח לך את השאלה הזו. האם אני חייב למחוק את היסטוריית החיפוש במקרה כזה? או שזה באמת דבר שטותי?

אוסיף ואומר ששאלתי גם רב אחר שהשיב לי שאין לי צורך למחוק כי התורה היא תורת החיים ורוצה שהאדם יהיה בריא. הוא אמר לי שאדם בריא לא צריך למחוק ושלאדם חולה כמוני באוסידי אפילו אסור למחוק כי על פי ההלכה אדם שסובל מאוסידי פטור מכל החששות האלה כי הוא צריך קודם להיות בריא. אני כמובן מאמין לו והסתפקתי בתשובה שלו אך מעוניין בעוד תשובה אחת מעוד רב אם זה בסדר.

 

התשובה

שלום לך,

אני מבינה את הקושי שמטריד אותך, ומקווה שאצליח להפחית ממנו, ולהקל עליך. אך לפני כן אומר, שחשוב מאד להמשיך בטיפול, ולתת אמון במטפל, שהוא שליח הקב"ה לעזור לך, כמו כל רופא. התרשמתי מדבריך הכנים, אשר מעידים על מודעות ובגרות, ולכן כדאי לעשות צעד נוסף, ולסמוך על מי שסייע בידך – הן המטפל והן הרב. גם פניה לרבנים נוספים הינה סימפטום של אותה ההפרעה, וחשוב שתיעשה תוך התייעצות והכוונה מהמטפל.

לפני שניגע בשאלה שבגללה פנית, חשוב לי לומר כמה מילים, שאני אומרת לאנשים רבים, גם ללא או.סי.די. חשוב שתדע, חשוב שתדע שיש אנשים שטועים וחושבים על הקב"ה כאילו מדובר בזקן קפדן ואכזרי אשר אורב לנו וממתין לטעויות שלנו על מנת לפגוע ולהעניש. ה' מכיר את החולשה שלך, כמו שהוא מכיר את החולשות של כל בני האדם, והשמחה הכי גדולה שלו, היא שתאמין בו מתוך אמונה בעצמך, בטחון בטוב שבו ובך, ותקווה לחיים של שלימות ונחת.

האם הורים זוכרים מעשי שטות שעשו ילדיהם הקטנים? ואפילו אם הכעיסו אותם? לא. מהסיבה הפשוטה שהם אוהבים אותם, ומבינים שהתנהגות כזו אופיינית לילד קטן. כל אדם נידון כפי מצבו וחוויותיו באותו הרגע, ואפילו אדם בריא נקלע לרגעי חולשה ומשבר, שבהם הוא מתנהג באופן שאינו ראוי, אך לאחר מכן מתעשת וחוזר בו. אצל הקב"ה הכל נלקח בחשבון.

אחד החידושים הגדולים של היהדות נקרא 'תשובה', אשר פירושה ממש מחיקת כל ההיסטוריה של החטאים, ועריכת הפעלה מחדש (ריסטארט), כאילו כלום לא קרה. ה' אוהב אותנו ורוצה את טובתנו, וגם אם חטאנו בעבירות ממש חמורות, הוא מוכן לקבל את החרטה שלנו, ולסלוח, כאילו שלא עשינו את אותה העבירה. איפה תמצא עוד מנגנון מחיקה שכזה? דווקא ההיסטוריה של הגלישה במחשב מלמדת אותנו שבניגוד לכך, במציאות הרוחנית יש מחיקה מוחלטת, וזה לא חשוב מה נשאר כתוב במציאות הגשמית.

אנו נמצאים בתקופה של עשרת ימי תשובה, בהם ההזדמנות לתקן גדולה עוד יותר. מן הדברים שלך ברור, שאתה מתחרט ושלא תחזור על כך, אם כן עברת תהליך של תשובה באופן מעולה. ובשמים הכל נמחק כבר מזמן. אל תשכח, ה' אוהב אותך.

בהצלחה רבה ! חג שמח וגמר חתימה טובה.

עידית

 

מה עושים עם סיר שלא היה בשימוש זמן רב ולא ידוע אם בשרי או חלבי

סיר מאמייל מעיזבון שלא היה בשימוש למעלה משנה ואיני יודעת אם בשרי או חלבי, מה לעשות? תודה שרה

 

תשובה:

שלום רב.

אמנם עברה יותר משנה מהשימוש בסיר אבל למרות זאת לכתחילה כדאי להגעיל אותו כדי שתוכלי להשתמש בו לחלבי או בשרי כרצונך.

הפוסקים האחרונים דנו בשאלת כלי אמייל ואופן הכשרתם. היו שחששו שאמייל דינו ככלי חרס שאי אפשר להכשירו אבל למעשה פסקו רוב האחרונים שאפשר להכשירו בהגעלה, כך ראיתי ב"פניני הלכה" של הרב אליעזר מלמד (הלכות פסח פרק י"א) וכן בספרו של הרב קנוהל "ואכלת ושבעת" (עמ 96).

 

איך מגעילים סיר?

לפני הגעלת סיר יש להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון בו. במקרה שלך כמובן שאין צורך להמתין עוד.

עליך לנקות וליבש את הכלי ואח"כ להטבילו בתוך סיר גדול יותר מלא מים רותחים מבעבעים שאש דולקת תחתיו.

אם אין לך סיר מספיק גדול לצורך כך, את יכולה להכניס כל פעם חלק מהסיר למים הרותחים, העיקר שלבסוף כל הסיר יוטבל.

מיד אחרי ההגעלה יש לשטוף את הסיר במים קרים.

אחרי ההגעלה את יכולה להשתמש בסיר כרצונך. לבשרי או לחלבי.

 

בהצלחה ובתאבון!

בת שבע

 

 

 

 

 

שימוש במכונת קפה לאחר הפסח שהשתמשו בו מי שלא שומר הלכה

שלום,

בעבודה שלי ישנה מכונת קפה ושתייה חמה (בתוך המכונה נמצאים המוצרים- הקפה, החלב וכו, והם יוצאים מוכנים מתוכה כשלוחצים על כפתור), שהייתה פעילה והשתמשו בה במהלך חג הפסח.

אני לא יודעת מאיפה מגיעים המוצרים שבתוכה והאם הם כשרים לפסח אבל אני מניחה שהם לא. מצד שני אני יודעת שלא מדובר בחמץ גמור.

השאלה שלי היא האם מותר לשתות מהמכונה הזאת לאחר הפסח ללא חשש מאיסור מכירת חמץ? ואם לא, עד מתי להמנע מכך?

תודה רבה.

 

תשובה:

שלום רב.

אין בעיה להמשיך להשתמש במכונת הקפה.

כפי שכתבת את, אין במכונת הקפה שום שימוש בחמץ גמור ולכן לא הייתה חובת מכירת חמץ על מוצרים אלה.

באופן כללי:

  1. מה שנחשב לחמץ גמור עלינו לבער. (או למכור בסיטואציות מסויימות של הפסד מרובה).
  2. מה שיש בו חשש חמץ או תערובת חמץ (קמחים, עמילנים מסויימים, חיטה ועוד) נוהגים למכור.
  3. מוצרים אחרים שאינם חמץ כלל אלא שאין להם כשרות לפסח (כגון קפה, סוכר וכו)- יש להצנע במהלך הפסח כדי שלא יבוא להשתמש בו.

 

יוצא מכך שבקנית חמץ גמור יש לוודא שיש "אישור מכירת חמץ" כדי שלא יחשב החמץ ל"חמץ שעבר עליו הפסח" שאסור באכילה ( על פי שנפסק בשולחן ערוך סימן תמ"ח סעיף ג), אבל במוצרים שאינם חמץ בכלל אין בעיה להשתמש בכלל לאחר הפסח.

 

לקריאה נוספת אני ממליצה על פנינה הלכה של הרב אליעזר מלמד, פרק ו סעיף ו (קיים גם ברשת), בעניין קנית חמץ לאחר הפסח.

לרויה!

בברכת קיץ טוב

בת שבע