למה אנחנו עדיין מתפללים "יקום פורקן", שלא רלוונטית היום

שלום הרבנית, 
דבר ראשון, תודה על האתר. פשוט תודה.
עכשיו לשאלתי- למה אנחנו מתפללים ומתפללות את תפילת "יקום פורקן" בשבת, אם אין לנו ראש גלות ונשיא או מלך? זו לא תפילה לבטלה באופן כלשהו? תודה מראש

 

תשובה:

תפילה זו נזכרת לראשונה באירופה בסוף המאות האחת עשרה (חלקה הראשון) והשתים עשרה (חלקה השני), והיא כוללת ברכה לתלמידי החכמים, הדיינים וראשי הישיבות וברכה לקהל המתפללים. ישנן דעות שונות מתי והיכן חובר כל חלק, אם בבבל ואם בארץ ישראל, ולמרות שהיא מיוחסת לגאונים, היא אינה מופיעה בסידורי ר' עמרם גאון ור' סעדיה גאון, ולא בסידורי הספרדים (שם קיימת תפילת 'מי שברך' לקהל).

כאשר החלה לפעול תנועת הרפורמה, הושמטה התפילה מן הסידורים הן בשל השפה הארמית בה הן כתובות, והן בשל התוכן – 'רישי גלותא ורישי כלה' (אם כי גם אדמו"רי מונקאטשוצאנז-קלויזנבורג נמנעו מלאמרה מסיבות אחרות, וכך נוהגים בחסידויות אלה).

באופן כללי, אנו נוהגים בזהירות כלפי מנהגים שהתקבלו במסורת, ולא בקלות מבטלים נוסח תפילה כזה או אחר. גם חלקי תפילה אחרים שנאמרים בארמית, למשל הקדיש, נשארים במתכונתם המקובלת, ובטח שיש ערך גם במילות התפילה עצמן. אמנם אין לנו ראשי כלה וראש גלות, אך בהחלט יש לנו ראשי ישיבות ומדרשות, מורי הוראה ותלמידי (ותלמידות) חכמים. לשלומם אנו מתפללים, ומבקשים עבורם ועבורנו שלא יפסיקו מעיסוקם בתורה, לשמור ולעשות, ללמוד וללמד, יתר על כן, ישנה אפשרות שהתפילה יועדה לדרשני בית הכנסת, שנהגו לדרוש לאחר תפילות השבת (הרב שלמה טל במאמרו 'יקום פורקן' בתוך כתב העת: מעיינות –י') .

לכאורה אם נמשיך בקו המוביל את שאלתך, נוותר גם על ברכת המינים, שבברכה המקורית היו ראשוני הנוצרים שיצאו מתוך עם ישראל, או שנמחק את שאילת גשמים, הרי אנו מתפילים מים… והרי אין לדבר סוף. ודווקא הדוגמה מן הרפורמים, שערכו "תיקונים" בתפילה, ממחישה עד כמה מעשה זה טומן בחובו סכנה וחסר אחריות.

אני מקווה שהצלחתי לספק מענה שיתיישב על לבך, ושתצליחי להתכוון בתפילתך גם על שלום לומדי התורה שבדורנו, וגם על הקהל כולו.

עידית

האם בפועל בימינו נשים יכולות להעיד?

האם בפועל בימינו נשים יכולות להעיד?

 

תשובה:

אנו מוצאים צורך בעדות גם של נשים על פי ההלכה היום למעשה במספר מצבים. אעבור עליהם בקצרה:

  • עדות בבית הדין הרבני בתיאור מעשה או מצב – עדות כזאת נחוצה לרוב בתביעות גירושין כאשר אחד/ת מבני הזוג תובע/ת גירושין מבן-הזוג. נשים בהחלט מוזמנות לבית הדין, אם בתור בעלות מקצוע המוסרות לבית הדין חוות-דעת מקצועית ואם בתור תיאור את המצב כפי שידוע להן. לפעמים נוהגים לקרוא לדבריהן "בירור האמת". בכל אופן בית הדין הרבני שוקל את דבריהן בבואם לפסוק את הדין.
  • עדות לבירור שמות מתגרשים לשם כתיבת גט – לפני כל סידור גט בית הדין חייב "לברר" את כל השמות והכינויים של האיש והאישה כיון שהגט חייב להיות כתוב "לשמו ולשמה" (רמב"ם, הלכות גירושין ג.א; שו"ע אה"ע קל"ה,א). לשם כך כל אחד מבני הזוג אמור להביא "עד" לבית הדין שיעיד מה הם השמות של בן הזוג שהוא מכיר. העד יכול להיות איש, אישה או אפילו בן משפחה והן בני הזוג יכולים להסתמך על אותו העד.
  • עדי קיום לקידושין – בעת מסירת הטבעת מחתן לכלתו ובאמירת "הרי את מקודשת לי וכו'", שני עדים חייבם לראות ולשמוע. (שו"ע אה"ע מב,ב) עדים אלו נקראים "עדי קיום" כי הם מקיימים את הפעולה המשפטית. בלעדיהם אין פעולה משפטית ואין קידושין. שני עדים אלו חייבים להיות גברים שומרי תורה ומצוות ללא קשר משפחתי למתחתנים (שולחן ערוך חושן משפט סימן לה סעיף יד ועוד).
  • עדים לטכס מסירת גט – גם בפעולה משפטית זו שני העדים חייבים להיות גברים שומרי תורה ומצוות שאינם קרובי משפחה של הזוג (שו"ע אה"ע קב,ד). במדינת ישראל היום ישנם בכל בית דין רבני עדים שהם עובדי בית הדין אשר משמשים כעדים בכל טכס סידור גט. אין צורך לאיש או לאישה להביא עדים בעצמם (שלא כמו בבירור שמות).

רחל

הכנה לטבילה בתוך שלושים על אב

ערב טוב.

אבא שלי נפטר לפני שבועיים ואני צריכה לטבול שבוע הבא… אני לא מסוגלת לעשות את ההכנות לטבילה בתוך 30 ימי האבל (שפם. גבות. גזיזת ציפרניים וכו') פשוט לא מסוגלת. יש אפשרות לדחות את הטבילה?

תשובה:

שלום לך.

בראש ובראשונה תנחומיי על פטירת אביך היקר. ללא ספק, אירוע כזה הנו מהאירועים הקשים שמזמנים לנו החיים וההתמודדות עם האבל היא אתגר מורכב. כפי שוודאי למדת כבר בעת השבעה, ההלכה מכירה בקושי, ומכוונת את האדם דרך ההלכות של האונן, שעוד לא קבר את מתו והאבל, לאחר הקבורה, להתמודד עם הקושי. אבל על אב או אם גם בהלכה חמור יותר מכל אבל אחר. ולכן מובנת בהחלט ההרגשה שלך שאת עדיין שקועה עמוק באבלותך ואינך מסוגלת לעסוק בשמחת המצווה של ההכנות לטבילה. עם זאת, חשוב לציין שאמנם להלכה אסור בתוך שלושים ימי האבלות הראשונים להסתפר וליטול את הציפורניים בכלי, אך דין זה אינו חל על אישה שמגיעה טבילתה, ומותר לה לסדר את השערות שעל פניה וליטול את ציפורניה כדרכה, כדי שלא תהיה חציצה בטבילה. מתוך הדין הזה ניתן להבין שחכמינו ראו את הטבילה במקווה כמצווה חשובה מאוד שגוברת אף על האבלות, כל עוד היא מגיעה אחרי השבעה.

לגבי דחיית הטבילה: ישנה מחלוקת האם הטבילה בימינו נחשבת לטבילה בזמנה, שאסור לדחות אותה, או שכיוון שכולנו ממתינות שבעה נקיים, אין היא נחשבת לטבילה בזמנה ולכן מותר לדחותה. להלכה נפסק שהטבילה בימינו אינה נחשבת לטבילה בזמנה, אך יש להקפיד לטבול בזמן בגלל קיום מצוות פרו ורבו. יתר על כן, החשיבות לטבול בזמן היא ודאי גם מצד מצוות ואהבת לרעך כמוך, שכן אנו רואים את החיים בטהרה ובהיתר, כדרך שאליה צריך לשאוף. אולם, כיוון שאין זה זמנה של הטבילה מדין תורה, בעת הצורך, ובהסכמה הדדית של שני בני הזוג, ניתן לדחות טבילה. עם זאת, הדבר אינו מומלץ. דווקא בעת הזו, כאשר הנך מתמודדת עם מצב נפשי רגיש, חשובה האפשרות להיות בהיתר, ולקבל גם את סיועו ותמיכתו הפיזית של אישך. מה עוד שלפי תיאורך, עשוי לעבור שבוע ויותר מעת הטבילה ועד שיעברו ימי אבלות השלושים, כך שאין מדובר בדחייה של ימים בודדים, אלא של יותר מכך. לכן עצתי לך, לשוחח על כך עם אישך, ולהחליט ביניכם מה הדרך הראויה ביותר (הייתי כותב: הנכונה ביותר עבורכם), אך בהיותי מאמינה שהדרכת ההלכה היא המתאימה והנכונה ביותר גם לנפש רוב בני האדם, אני מציעה לנסות להתגבר על הקושי של האבלות, לנהוג כהלכה, ולהתכונן ולטבול בזמן.

חני

 

הרחבות:

השולחן ערוך בחלק יורה דעה, סימן שצ, עוסק בדין תספורת ונטילת הציפורניים בתוך שלושים יום לאבלות וכך הוא כותב שם בסעיף א:

אבל אסור לגלח שערו, אחד שער ראשו ואחד שער זקנו ואחד כל שער שבו, ואפילו של בית הסתרים, כל ל' יום.

אולם ישנה ברייתא במסכת אבל רבתי, שאומרת: "אשה מותרת בנטילת שער אחר שבעה", ומסביר על כך רבינו יעקב בעל הטורים בספר הטור שם, על פי ההסבר של אביו הרא"ש, שאין מדובר בתספורת ממש, אלא בהסרת שיער מהפנים משום ניוול:

נראה כדברי המפרשים דנטילת שער דשרי באשה היינו במעברת סרק על פניה וטופלתו בסיד שהוא משום תכשיט שלא תתנוול על בעלה אבל בתספורת ממש אסורה כל ל' יום כמו האיש.

הפסק טהרה בלילה

בתחילת השבוע לא הצלחתי לעשות הפסק טהרה לפני שקיעה(כי צריך שטיפה והייתי עם הילדים, לא הצלחתי להגעע לזה עד אחרי שהשכבתי אותם). עשיתי בדיקה בלילה אחרי המקלחת ויצאה נקייה לגמרי. בבוקר אני לא זוכרת אם עשיתי בדיקה נוספת אבל כמעט בטוחה שכן. מאז לא עשיתי בדיקות כי הבדיקות כואבות לי ואני מנסה לעשות את המינימום הנדרש ולא יותר (הבנתי שהמינימום הוא בהפסק ואח"כ עוד שתי בדיקות כאשר האחרונה ביום הטבילה).

בעלי עכשיו אמר לי שנראה לו שההפסק שעשיתי לא תקף כי הוא נעשה בלילה מאוחר. האם אכן עלי לעשות הפסק חדש ולספור מחדש 7 נקיים (זה אומר שאני אהיה מותרת פחות משבוע) או שאוכל לסמוך על הבדיקה בלילה?

 

תשובה:

שבוע טוב לך,

קודם כל יישר כוח לך על המאמץ לבדוק כהלכה על אף הקושי בבדיקות הן מצד הכאב הכרוך בהן והן מצד התמרון עם הילדים. אני מאוד מבינה את הקושי ומעריכה אותך על המאמץ.
אשתדל בתשובתי להתייחס לשני חלקים בשאלתך, גם לשאלה הנקודתית וגם למצב שאת מתארת של קושי להספיק לעשות הפסק טהרה בזמן.

לגבי הסיטואציה הנקודתית שאת מתארת:

מדברייך אני מבינה שעשית בדיקה ביום ראשון בלילה מאוחר, שהחשבת אותה כהפסק טהרה, ואת חושבת שעשית גם בדיקה למחרת. אבל מאז לא בדקת, נכון? אם אכן כך, זה אומר שיש לך רק הפסק טהרה (זה שנעשה בלילה או הבדיקה שלמחרת בבוקר), אבל לא בדקת עוד בדיקה כנדרש ביום הראשון של שבעת הנקיים. אני מניחה לפי מה שכתבת, שהסיבה שלא מיהרת לבדוק דווקא ביום למחרת ההפסק (כלומר, אם עשית את ההפסק ביום ראשון בלילה, היינו, לפי היהדות זה כבר היה יום שני בשבוע, ולכן היום הראשון של שבעת הנקיים היה צריך להיות יום שלישי ובו היית צריכה לבדוק), כיון שהבנת שיש צורך בשתי בדיקות בשבעת הנקיים, חוץ מבדיקת ההפסק עצמו, אך לא ידעת שעליהן לכתחילה להיות דווקא ביום הראשון וביום השביעי של שבעה נקיים.

בדיעבד, יש מי שמקילים גם אם לא עברו חמישה ימים בין בדיקה לבדיקה, ואפילו אם הבדיקות לא נעשו דווקא ביום הראשון וביום השביעי, אך לא מקובל להקל כך בפשטות, והדבר דורש הבנה יותר מדויקת של הסיטואציה כולה.

אני עוברת כעת לפרט מעט יותר כיצד ניתן להימנע מלהגיע לסיטואציה כזו בעתיד, ובסוף אכתוב כיצד עלייך לנהוג כעת, על פי הנתונים שכתבת לנו.

לגבי הקושי שתיארת להגיע להפסק טהרה בזמן:

קודם כל חשוב שתדעי שהדרישה לעשות הפסק טהרה לפני השקיעה זהו הדין מלכתחילה. וגם הזמן הזה שלפני השקיעה הוא מזמן מנחה קטנה ואילך, כלומר כשעתיים-שלוש (תלוי בחורף/בקיץ) לפני השקיעה. זה אומר שבימי החורף הללו, ניתן לעשות הפסק טהרה כבר מסביבות 15:00 אחה"צ (שקיעה אחרי 17:00), וזה ייחשב בתוך הזמן שלכתחילה.

בנוסף, השטיפה לפני ההפסק אמנם אף היא נדרשת לכתחילה, והיא גם מועילה פעמים רבות כדי לנקות את השאריות האחרונות, אך בדיעבד אם לא הספקת לשטוף, ניתן בהחלט להסתפק גם בקינוח וניקוי באמצעות מגבונים, או אפילו בכלל בלי שטיפה.

מתוך מה שכתבתי לעיל, עולה שהעצה החשובה והטובה ביותר כדי שלא לפספס בדיקת הפסק טהרה היא לעשות אותה בבוקר. אז גם ניתן להספיק לשטוף יותר בנחת. בדיקת הפסק טהרה שנעשתה בבוקר עולה בדיעבד. לכתחילה יש לחזור ולבדוק שוב בתוך הזמן שלפני השקיעה (כאמור, ממנחה קטנה ואילך), אך אם לא הספקת, לפחות ההפסק מהבוקר נחשב לך, ולא הפסדת יום.

לגבי מיעוט הבדיקות בגלל הכאב:

אכן, במצבים שבהם כואב, כמו במצבים מורכבים נוספים, ניתן להקל ולבדוק פחות. אבל כאשר בודקים פחות חובה להקפיד על שלוש הבדיקות הללו:

  • הפסק טהרה
  • בדיקה אחת ביום הראשון (למחרת הפסק הטהרה)
  • בדיקה אחת ביום השביעי (יום הטבילה)

אני ממליצה מאוד ברגע שאת עושה הפסק טהרה לשים תזכורות טלפוניות הן לבדיקה הראשונה והן לאחרונה, כדי שלא לשכוח אותן.

אם הכאב לא מאוד גדול וזה הולך בקלות, מומלץ לבדוק בדיקה נוספת ביום השני או השלישי של שבעת הנקיים, שמא תשכחי את הבדיקה ביום הטבילה.

בנוסף, כאשר כואב בבדיקות, כדאי לנסות לבדוק באמצעות עדי בדיקה עדינים יותר. מניסיוני, עדים מסוג סריג ולא אריג, מסייעים לנשים רבות שמתקשות בבדיקות. ניתן גם ללחלח מעט את העד כדי שיהיה יותר קל לבדוק בו.

למעשה:

הפסק הטהרה שעשית בלילה יכול להיחשב לך בדיעבד, במיוחד אם הייתה אחריו בדיקה למחרת בבוקר, אך היום שבו עשית את ההפסק אינו נחשב לספירת שבעת הנקיים. כלומר, אם בדקת ביום ראשון בערב (שהינו בעצם תחילת יום שני), תחילת ספירת הנקיים היא רק מיום שלישי ואת יכולה לטבול ביום שני שאחריו.

כיון שלפי מה שכתבת לא עשית בדיקה ביום הראשון של שבעת הנקיים, יותר קשה להקל שתוכלי לטבול באותו יום, אך יש לכך מקום. לשם כך עלינו להבין יותר אם ומתי בכל זאת בדקת, ומה הסיטואציה האישית שלכם (שלך ובן זוגך).

בכל מקרה, לעשות הפסק חדש אינך צריכה. אני מציעה שבכל מקרה תבדקי מיד כשתקבלי את התשובה, ותיצרי עמי קשר טלפוני כדי שאבין את כל המצב ואוכל לומר לך באיזה יום את יכולה בסופו של דבר לטבול.

בברכה,

חני פרנק

 

האם מותר להגיד קריאת שמע בקול

האם מותר להגיד את קריאת שמע בקול או שצריך להגיד אותו בלחש?

 

תשובה:

שלום רב!

 

יישר כח על השאלה ועל השאיפה לדייק במצוות קריאת שמע.

 

השולחן ערוך (בסימן ס"א סעיף ד) כותב: נוהגין לקרות פסוק ראשון בקול רם לעורר הכוונה.

ובהמשך דבריו (סעיף י"ג) כותב: אחר פסוק ראשון צריך לומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' בחשאי. כלומר בלחש.

בסופו של הסימן (סעיף כ"ו) מוסיף השולחן ערוך ומתאר את המנהג ביחס לשאר הפרשייה:

יש נוהגין לקרות קריאת שמע בקול רם ויש נוהגים לקרותו בלחש.  

והרמ"א מוסיף: ומכל מקום יאמרו פסוק ראשון בקול רם וכן נוהגים.

יוצא מכאן שרק את הפסוק הראשון יש לומר בקול ואת השאר – אפשר בלחש ואפשר בקול.

 

בסימן הבא, השולחן ערוך מביא דין נוסף  באותו עניין – צריך להשמיע לאזניו מה שמוציא בפיו ואם לא השמיע לאזניו יצא.  כלומר, למרות שניתן לומר את פרשיות קריאת שמע בלחש, עדיף לאומרם ברמה מסויימת של הגייה כך שאת תצליחי לשמוע בעצמך. יתכן שמטרת דין זה  כדי לשמור על  הריכוז שלנו בפרשיות קריאת שמע.

 

לסיכומו של דבר: את הפסוק הראשון יש לומר בקול, "ברוך שם וכו'" בלחש, ואת  הפרשיות אפשר לומר כפי שנח לך. כמובן, בתפילה בציבור – שקוראים בקול יש להיזהר שלא להפריע לשכנייך לתפילה. במידה ואת אומרת בלחש –  השתדלי להקפיד להגות בשקט כל מילה ולא רק לקרוא "בלב" כדי שאוזניך ישמעו מה שאת מוציאה מפיך.

 

בהצלחה רבה !

בת שבע

 

 

אנחנו מתלבטים על שם לבת שלנו שתיוולד בע"ה

שלום רב,

בעזרת השם אמורה להיוולד לנו בת בקיץ.

רציתי לדעת לגבי השמות גילי/ זהר ( אולי עם ו?) או זיו מה יותר מומלץ

תודה רבה

תשובה:

ראשית כל אפתח בברכה ובתפילה שיהיה בשעה טובה ושהלידה תעבור בבריאות!

בחירת שם לבת שלכם הוא עניין חשוב , מרגש ומשמעותי. עליכם למצוא ששניכם אוהבים, שמתאים לכם ושהוא בעל משמעות חיובית.

לדעתי כל שלושת השמות שהזכרת הינם יפים, מאירים ומשמחים ולכן אין מבניהם שם אחד שהוא מומלץ.

מותר לתת שם המקובל גם לבן וגם לבן. מצאנו שמות כאלה בתנ"ך ואף אצל רבותינו במהלך הדורות (יונה ושמחה למשל.)  [לעיון נוסף בנושא ראי בספר "קוראי שמו" של הרב רובין. עמ' 185- 186]

שיהיה בעזרת ה' עם הרבה סיעתא דשמיא, במזל טוב ובהצלחה רבה בהחלטה.

בת שבע

האם אפשר לברך הטוב והמטיב על לידת בן לאחר זמן?

לפני כעשרה חודשים נולד לנו בן בכור בשעה טובה. הברית הייתה בזמן, וגם הפדיון. לאחר תקופה גיליתי שהיינו צריכים לברך הטוב והמיטיב בשעת הלידה, ולא ברכנו. לא למדנו על כך לפני, ושנינו לא ידענו שיש לברך. את האמת שיש בי רצון גדול לברך, ולהודות לקב"ה על הטוב הגדול שעשה עמנו. לכן אשמח לדעת האם יש אפשרות לברך גם עכשיו, אפילו שכבר עבר כל כך הרבה זמן ?

 בנוסף, הבנתי שיש גם יש עניין עם ברכת "שהחיינו" בלידת בת, ורציתי לשאול- אם גם יש עניין בברכה גם בלידת בן בכור ?

תודה.

 

תשובה:

ראשית ברכת מזל טוב ושתזכו לגדלו בבריאות ובשמחה! אשריכם על הרצון שלכם לקשור את שמחתכם לברכה ולהודאה לריבונו של עולם.

 

א. ברכת "הטוב והמיטיב" מיועדת למצבים בהם אירע לך מאורע שהוא טוב עבורך וטוב גם לאחרים. לכן קבעו לברך אותה כשנולד בן. בעצם, הברכה מיועדת לאותו הרגע בו המאורע המשמח מתרחש, וכשהאירוע חלף לא אמורים לברך עוד.

יחד עם זאת, ניתן לומר כי הולדת בן היא אירוע מתמשך, שמהווה התרחשות משמעותית בחיי ההורים גם אחרי שהסתיים. ההודעה על לידת התינוק, ארגון הברית וכו' – משאירים את אירוע הלידה למשך זמן מה כאירוע שעדיין מתגלגל. 

כל עוד זה המצב, ועדיין לא הוסחה דעת ההורים באופן ממשי מהשמחה של הולדת הבן – לרוב הדעות ניתן לברך עוד "הטוב והמיטיב". אולם, פרק הזמן שחלף כבר מהלידה שלך – קרוב לשנה – הוא כזה שבהכרח עסקתם בו כבר גם בעניינים אחרים ודעתכם הוסחה. 

בפוסקים מובאות דוגמאות להשהייה בין הלידה לבין הברכה, אבל בסדר גודל של מספר ימים, וגם על כך יש מחלוקת. 

הכלל בברכות הוא "ספק ברכות להקל", כי חשוב להימנע מברכות לבטלה. לכן, את ברכת "הטוב והמיטיב" של הלידה לא ניתן כבר לברך בשם ומלכות.

את הרצון הבריא והיפה להודות לקב"ה ניתן לבטא בדרכים אחרות. אפשר להקדיש מצווה מסוימת שתקיימו כהודאה ושבח – מתן צדקה, לימוד תורה ועוד. אפשר לברך "הטוב והמיטיב" ללא שם ומלכות, או לכוון בברכת "הטוב והמיטיב" שבברכת המזון על הולדת הילד. אפשרות נוספת היא ליצור סיטואציה בה בכל מקרה נכון מבחינה הלכתית לברך "הטוב והמיטיב", ואז לברך ולכוון גם על הלידה. סיטואציה כזו היא למשל שתיית יין משובח שני בתוך סעודה.

 

ב. לעניין ברכת שהחיינו – לפי הגדרות הגמרא, גם "שהחיינו" וגם "הטוב והמיטיב" הן ברכות שנתקנו על אירועים משמחים, וההבדל ביניהן הוא היקף הטוב: הטוב והמיטיב מיועדת לאירוע שטוב למברכת וטוב גם לאחרים, ושהחיינו מיועדת לאירוע שטוב למברכת עצמה אך לא לאחרים. לכן, אי אפשר לברך גם וגם.

נהגו אכן לברך "הטוב והמיטיב" בהולדת בן ו"שהחיינו" בהולדת בת. ניתן לברך "הטוב והמיטיב" גם על הולדת בת, אבל לא נהוג לעשות להפך – לברך "שהחיינו" על הולדת הבן.  

גם כאן, כפי שכתבתי לעיל, ניתן למצוא את הדרך להודות לקב"ה, למשל לאכול פרי חדש ולברך שהחיינו, תוך כוונה לכלול בברכה זו גם את התודה על הולדת הבן.

 

לסיכום, אולי הצעה מעשית יפה היא לערוך לחברים וקרובים קידוש משובח עם כמה יינות ופירות חדשים, ולייחד את הקידוש להודיה. אפשר לשתף את המתאספים שברכות השבח המיוחדות הן לכבוד הולדת בנכם, לשמוח ולהודות יחד.

מזל טוב!

שלומית

 

מקורות לעיון ולהרחבה:

א. לגבי ברכת הטוב והמיטיב על לידה:

 

המשנה במסכת ברכות (נד: ) אומרת: 

על הגשמים, ועל בשורות טובות אומר: ״ברוך הטוב והמטיב״… בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר: ״ברוך … שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה״. 

נשמע שגם ברכת הטוב והמיטיב וגם ברכת שהחיינו מיועדות להודות על אירוע משמח. מה ההבדל בין שתי ברכות אלו? הגמרא בהמשך (נט:) דנה ומגיעה למסקנה:

הא דאית ליה שותפות, הא דלית ליה שותפות. והתניא: קצרו של דבר, על שלו הוא אומר: ״ברוך שהחיינו וקיימנו״, על שלו ועל של חבירו — אומר: ״ברוך הטוב והמטיב״.

כלומר, דבר שטוב לאדם עצמו מברכים עליו שהחיינו, ועל מה שטוב לו ולאחרים מברכים הטוב והמיטיב. הגמרא שם מביאה לדוגמא את המקרה של הולדת בן כמצב עליו מברכים הטוב והמיטיב – כי לידת הבן היא אירוע שיטיב עם המברך עצמו וכן עם אחרים.

כך פסק גם השולחן-ערוך (אורח-חיים רכ"ג) : "ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב וגם היא צריכה לברך כן".

עד מתי ניתן לברך?

המשנה-ברורה שם מציין (כאחרונים אחרים) כי גם אם האב לא היה במקום הלידה ורק שמע עליה, כלומר שהלידה הסתיימה כבר, אפשר לברך, ו"אין חילוק בין שומע לרואה". האם ניתן לברך רק מיידית עם הלידה או השמועה? בשאלה זו המשנה ברורה מצטט את הפרי-מגדים וכותב: 

ועיין בפרי-מגדים, דאפילו אם לא בירך תיכף כששמע גם כן יברך לכולי עלמא, דעדיין הטובה נמשכת. 

כלומר, הפרי מגדים קבע שאין בעצם הגבלת זמן עד מתי אפשר לברך על הולדת הבן, כי הלידה אמנם חלפה אבל הטובה נמשכת.

כף החיים שם מסייג: 

וכתב אשל אברהם (הפרי מגדים) כאן כולי עלמא מודים אף לאחר כדי דיבור יוכל לברך דעדיין הטובה בעולם… ונראה היכי דמי, אם עדיין תוקף השמחה בלבו. אבל אח"כ יברך בלא שם ומלכות.

דבריו מתייחסים למחלוקת רחבה יותר, האם ניתן לברך הטוב והמיטיב בשם ומלכות על שמועה טובה רק מייד עם שמיעתה, או גם לאחר שחלף פרק הזמן המינימלי של "תוך כדי דיבור". הוא מגדיר את הבשורה על הולדת בן כמקרה בו אין מחלוקת שניתן לברך גם לא בצמידות ממש לשמועה, אלא כל עוד תוקף השמחה בליבו.

הגר"ח נאה בקצות השולחן התייחס באופן דומה (בדי השולחן ס"ד) וכתב:

אפשר דכל זמן שעסוקין באותו עניין ולא הסיח דעתו עדיין מהבשורה יכול לברך ותו לא.

הרב שטרנבוך (תשובות והנהגות א', ר) מביא את דעת מור וקציעה (סימן רכ"ד) שניתן לברך ברכת הטוב והמיטיב על שמועה טובה עד שלושה ימים לאחר שמיעתה, ומחיל זאת גם על לידה. הוא מתייחס לדברי הפרי-מגדים שהובאו לעיל, אך מסביר שהעיכוב בברכה (בשל התמשכות הטובה) אינו בלתי מוגבל בזמן. לדבריו, כל עוד ההורים נמצאים בזמן של עיסוק אינטנסיבי בבשורת הלידה – מודיעים לחברים וקרובים וכד' – ניתן עדיין לברך הטוב והמיטיב בשם ובמלכות. לדוגמא הוא אומר שעד הפעם הראשונה שהאב מגיע לבית הכנסת ומספר לבני קהילתו על הלידה – אפשר לברך, אולם אם נזכר שלא בירך לאחר שכבר היה בבית הכנסת – כבר אינו יכול. 

 

פוסקים חשובים (בעיקר מעדות המזרח) העידו שאין נוהגים לברך הטוב והמיטיב על לידת בן כלל. זוהי הבנה אפשרית בדברי הרמ"א בסימן רכ"ג, וכך כתב הבן איש חי (פרשת ראה שנה א', ח') כף החיים (רכ"ג, ו) הרב ח"ד הלוי (מקור חיים ב', צ"ב מ"א) והרב עובדיה יוסף. לפי דעה זו, אין לברך גם הטוב והמיטיב וגם שהחיינו על אותה השמחה, ומכיוון שמברכים שהחיינו בשעת ברית המילה, לא מברכים הטוב והמיטיב.

לצד זאת, כמובן, רבים פסקו שאכן יש לברך הטוב והמיטיב ואין זה סותר את ברכת שהחיינו שבברית, שכל אחת מהן נובעת מסיבה אחרת.

אולם נראה ברור כי על אותה שמחה עצמה – הולדת בן – אין אפשרות לברך את שתי הברכות. אמנם הרשב"א (שו"ת הרשב"א ח"א סי' רמה) התייחס לברכת שהחיינו על הולדת בן, אבל דבריו העלו שאלות גדולות כיוון שנראה שאינם מתיישבים עם פשט הגמרא בברכות (למשל בדרכי משה סימן רכ"ג).

 

ב. ברכת הטוב והמיטיב על יין

בגלל שיין מרבה שמחה, נקבעה ברכת הטוב והמיטיב על יין שמוסיפים תוך כדי ארוחה. אם בתחילת הארוחה מברכים "בורא פרי הגפן" על יין אחד, ואז מגישים יין אחד משובח יותר – לפני שתיית היין השני מברכים "הטוב והמיטיב" בשם ומלכות (שו"ע או"ח קע"ה).

 

ג. לגבי "ספק ברכות להקל"

 

יש איסור על אמירת שם ה' לשווא, כחלק מהאיסור "לא תשא את שם ה' א-להיך לשווא" שניתן בעשרת הדברות. על כך נאמר בגמרא בברכות, לג. :

ואמר רב ואיתימא ריש לקיש, ואמרי לה רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו:

כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא.

כלומר, ברכה שאין בה צורך נחשבת לנשיאת שם ה' לשווא, איסור תורה חמור. וכך פסק גם הרמב"ם (הלכות ברכות פ"א, הל' טו): 

כל המברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמיים לשוא, והרי הוא כנשבע לשוא, ואסור לענות אחריו אמן.

אמנם, רוב הראשונים חלקו על הרמב"ם והגדירו את הברכה המיותרת כעבירה על דברי חכמים, ולא על איסור תורה ממש. כך או כך, לכל הדעות אסור לומר ברכה בשם ומלכות ללא צורך.

צד משלים לתמונה הוא מעמדן ההלכתי של הברכות. כמעט כל הברכות שיש לנו הן בגדר מצווה מדברי חכמים, ולא מדאורייתא. בדברי חכמים הכלל הוא "ספקא לקולא", כלומר שכאשר יש ספק – מקילים. לכן, כאשר יש ספק אם צריך לברך – פטורים מהברכה ולא מברכים. וכך פסק השולחן ערוך (או"ח ר"ט ג'): 

כל הברכות אם נסתפק אם בירך אם לאו אינו מברך.

לא רק כאשר הספק הוא אצל האדם – כלומר האם בירך או לא בירך – מקלים; גם כאשר הספק הוא בהלכה – כאשר יש מחלוקת האם צריך לברך או לא – הדין הוא ללכת לפי הדעה המקילה. כך נפסק במסכת עבודה-זרה, ז. :

ר' יהושע בן קרחה אומר: בשל תורה הלך אחר המחמיר, בשל סופרים הלך אחר המיקל. אמר רב יוסף: הלכתא כרבי יהושע בן קרחה.

כלומר, כאשר דובר בדין מדאורייתא – נוהגים כדעה המחמירה, וכאשר מדובר בדין דרבנן נוהגים לפי הדעה המקילה.

לכן, כיוון שהברכות (ובתוכן "הטוב והמיטיב") הנן דין דרבנן – נוהגים כדעה המקילה והמצמצמת את חיוב הברכה, ולא מברכים מעבר לשיעור הזמן שציינו הפוסקים. 

איפה כתוב שצריך ללבוש חצאית?

איפה כתוב שצריך חצאית מתחת הברך? מי אמר? אני באמת הקפדתי כל החיים על חצאית שמכסה את הברך, אבל די! אני באמת מרגישה שאני כבר נחנקת מזה (ומעוד כל כך הרבה דברים)! נמאס לי שרבנים שחיו לפני מלא זמן הגבילו אותנו בכל האיסורים האלו! מרגיש לי ששירת נשים, כיסוי ראש ועוד דברים הם פשוט אמרו כי, תכלס – מה אכפת להם? ככה היה נהוג, אז יאללה.. שכל הנשים לנצח נצחים ימשיכו לסבול. למה רבנים מפחדים להגיד שאין ממש בעיה הלכתית עם מכנסיים רחבים? אני מבינה שהם מפחדים, אבל בינתיים אנחנו פה חנוקות! אני באמת התאמצתי כל החיים להקפיד על כל המצוות, אבל באמת שאני כבר לא יכולה יותר! אז ממש אשמח לדעת מי אמר ולמה? כי לפעמים אני מרגישה שהקב"ה באמת לא התכוון לחצי מהדברים שאנחנו מקיימים בפועל.. מצטערת על המרמור)  אני פשוט באמת כבר מתוסכלת! ותודה רבה לכן על הפרוייקט המדהים הזה!!!

 

התשובה: 

שלום לך ותודה על שאלתך הכנה. 

את שואלת על אורך החצאית, אבל מבין השורות אני שומעת את המצוקה והתסכול שלך על מקומך כאשה שומרת מצוות אל מול מערכת רבנית גברית, שאת חווה אותה כמערכת מנותקת, קפואה ומגבילה ללא צורך. 

לצערי התחושות שלך לא צמחו בחלל ריק. אנחנו נתקלות לא אחת בשדרים מצמצמים שעלינו כנשים לכסות את עצמנו מפני המבט הגברי ולהגביל את עצמנו בשל היצר הגברי. אני רוצה לנסות להציע לנו פריזמה אחרת להתבוננות על העולם הדתי שלנו ועל מקומנו כנשים בתוכו, ממקום של עוצמה ובחירה. 

אפתח במושג "דת יהודית" המופיע במשנה במסכת כתובות בנוסף ל"דת משה". "דת יהודית" כוללת נורמות התנהגות שקיבלו על עצמן בנות ישראל בכל הדורות ועם הזמן הפכו למנהגים מחייבים לכלל הנשים, מעבר למה שמפורש בתורה. בניסוחו של הרמב"ם  – "דת יהודית – מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל" (ספר נשים, הלכות אישות, כ"ד, סימן יא'). אמנם ההקשר שם הוא עילות לגירושין בלא כתובה למי שעוברת על דת יהודית, אך באופן עמוק ניתן ללמוד מכך, שחכמים גזרו חלק מגדרי הצניעות המחייבים, מתוך מנהגן הרווח של בנות ישראל. כלומר, מתוך כך שנשים יהודיות נורמטיביות נהגו שלא לצאת בראש פרוע או שלא לדבר בקולניות ובגסות, גזרו חכמים שזוהי הנורמה המחייבת. עולה מכאן שיש לנשים כוח רב ביצירת המציאות הנורמטיבית וההקשר התרבותי של מה נחשב ראוי וצנוע.  

אחת הדוגמאות המעניינות לכך שנשים הן אלה המגדירות את גדרי הצניעות שלהן עולה מהפסק הנועז ויוצא הדופן של הרב יוסף משאש על כיסוי ראש לנשים. הוא התבונן במציאות המודרנית שבה נשים בסביבתו (כולל נשים יראות שמים) הפסיקו לכסות את ראשן וטען שמאחר והנשים הן אלה האמורות להגדיר מה נחשב צנוע – הרי שבימיו בטל המנהג (אוצר המכתבים, סי' אתתפ"ד). אגב, ייתכן כי על פי שיטתו, בימינו כשיותר ויותר נשים חוזרות להקפיד על כיסוי ראש, היה אומר שהנורמה שוב השתנתה וכיום זה מה שנחשב ראוי בקרב בנות ישראל. 

גם הרב הנקין מתייחס בימינו ל"דת יהודית", שהיא המנהג הרווח אצל הנשים, על מנת להתיר גילוי מקצת השיער מחוץ לכובע, אך מדייק כי "רק מנהג הנשים שהן כשרות בשאר עניינים קובע מה נקרא דת יהודית ואילו מנהג הפרוצות אינו בא בחשבון". (שו"ת בני בנים, חלק ג, סי' כא) 

אם כך, חשוב שפוסקים העוסקים בענייני צניעות יתבוננו במציאות של הנשים שומרות התורה וגם על פיה יגזרו את כללי הצניעות. זכינו ובדורנו נשים בעצמן עוסקות בלימוד והוראת הלכה, וביתר שאת בעניינים הנוגעים להתנהלותן ומצוותיהן של נשים (כפי שאנו רואות גם באתר הזה). אני מרגישה שזה מחזיר לנו את תחושת השייכות לתורה הרחבה ואת העוצמה של קבלת נורמות ההתנהגות הצנועות מתוכנו פנימה, כשאנו מכוונות כלפי שמים ולא כלפי המבט הגברי. 

אוסיף שעל אף שאין סימטריה בדרישות הצניעות ההלכתיות מנשים ומגברים, חשוב ששיח הצניעות יחול על כולם, במטרה לבנות חברה שלמה צנועה, שבה שני המינים מרגישים בנוח. תלמידי חכמים נדרשים להיות צנועים במיוחד (ראי רמב"ם, הלכות דעות, ה) ובשעת התפילה גברים צריכים לכסות גם מקומות שבדרך כלל גלויים. לאחרונה נעשות גם התחלות חשובות להרחיב את דרישות הצניעות מגברים בפני נשים (למשל – הלכות צניעות לגברים, הרב דוד והרב אברהם סתו, תחומין לט).  

לבסוף, לגבי תחושתך כי ההלכה קפואה ומאובנת בתחומים הללו, אני רוצה להשמיע את קולו של הרב חיים דוד הלוי ש"אין גמישות כגמישותה של ההלכה" ורק בזכות הגמישות והיכולת לחדש וללכת עם הזמן (שהרי 'הלכה' היא מלשון הליכה) הצליחה התורה להישמר אלפי שנים, "ואם יעמוד להם לחכמי דורנו אומץ לחדש חידושי הלכה לאמיתה של תורה, בנאמנות מוחלטת לגופי ההלכה הכתובה והמסורה, תוסיף ההלכה להיות דרכו של עם ישראל עד סוף כל הדורות." (שו"ת עשה לך רב, חלק ז', שאלה נד). 

ברוך ה' יש בין חכמי דורנו בעלי אומץ להישיר מבט גם לתחומים המטרידים אותך בשאלתך, תחומים הנובעים משינויים מגדריים במציאות. השיח ההלכתי בימינו לא מאובן אלא פורה, ויש בו קולות שונים בתוך העולם הרבני, הגברי והנשי כאחד. 

אפנה אותך למספר תשובות, בתקווה שהן יתנו לך מרחב נשימה יותר גדול, ויעזרו לך להישאר נאמנה לשמירת מצוות, מבלי להרגיש שהן חונקות אותך. 

לגבי מכנסיים רחבים – תשובה של הרב נחום רבינוביץ', המתירה מכנסי חצאית ומכנסיים רחבים צנועים http://ybm.org.il/Admin/uploaddata/LessonsFiles/Pdf/9694.pdf

לגבי שירת נשים – תשובה של הרב דוד ביגמן, המתירה שירה 'תמימה' באווירה הולמת  http://www.maalegilboa.org/article/0

לגבי גדרי צניעות אחרים לנשים ראי באתר זה תשובתה של הרבנית אוריה מבורך – https://www.beithillel.org.il/post-529-copy/

אני מעודדת אותך להמשיך לשאול, ללמוד ולקחת אחריות על בחירותייך הדתיות. בתקווה שתצליחי להרגיש שההלכה אכן הולכת איתך, שצניעות היא מרחב שמגביה אותנו כבני אדם ושהיא נדרשת משני המינים, כדי ליצור חברה בריאה, עדינה וקדושה. בתקווה שתצליחי לראות את הצניעות שלנו כנשים, כנובעת ממקום פנימי של עוצמה ובחירה ולא מרצון חיצוני להסתרה ודיכוי. הלוואי שנצליח לכוון לצניעות ועדינות, שיהיו אמיתיות וטבעיות, נובעות מתוכנו ומכוונת לשם שמיים.

האם צריך ליטול ידיים אחרי מגע בגוף

שלום לרבניות, שאלה אולי קצת מצחיקה לגילי אבל בכל זאת אני חוזרת בתשובה כבר כמה שנים ולא קבלתי מענה חד משמעי על השאלה הזאת (לפחות לא באינטרנט )

האם אישה צריכה ליטול ידעים לאחר שהיא נוגעת בעצמה ?

 

התשובה

שלום 

תודה לך על האמון שהבעת ב"משיבת נפש" לענות על שאלתך.  

לשאלתך: 

למרות השם המשותף – נטילת ידיים – בעצם ישנם הבדלים הלכתיים בין הסוגים השונים של הנטילה. כלומר, יש מצבים שונים שבהם נדרש אדם ליטול את ידיו, באופנים שונים, ולמטרות שונות.

השולחן ערוך מפרט את המקרים השונים בהם זקוק האדם ליטול את ידיו במים (שו"ע או"ח ס"ד). בהכללה, ניתן לחלק את הסיבות לנטילת ידיים לשלוש:

א. רוח רעה ורוח רעה שיש בה משום טומאה (קם משינה, יוצא מהשירותים, גוזר ציפורניים וכד)

ב. נגיעה במקומות מלוכלכים (כשהידיים מלוכלוכות בהקשר הגוף – חולץ נעליו, נוגע בכינה, נוגע במקומות מכוסים בגופו וכד').

ג. ניקיון מלכלוך (כשהידיים מלוכלכות שלא בההקשר הגופני – כדוגמת בוץ).

להלכה: בשעת הקימה בבוקר ולפני סעודה יש ליטול ידיים מכלי ולברך ("אשר קידשנו… על נטילת ידיים").  בשונה מכך, לאחר יציאה מהשירותים או נגיעה במקומות המכוסים אין מברכים. לכתחילה עדיף ליטול ידיים מכלי, אבל בדיעבד גם אם רק שטפת ידיים מתחת לברז יצאת ידי חובה. 

ישנן גישות שונות ביחס לסיבה לנטילת הידיים בבוקר – הרא"ש אומר שמטרתה היא שמירה על ניקיון הגוף שמא נגע במקומות לא נקיים (הרא"ש על מסכת שבת פרק ט' סימן כג), רשב"א אומר שהנטילה היא הודאה כללית לקב"ה כדוגמת הכהנים שהיו נוטלים ידיים בבוקר (שו"ת הרשבא חלק א' סימן קצא). ישנה גישה קבלית לפיה נטילת ידיים מסלקת רוחות רעות, כלומר- היא מבדילה בין אדם ישן שנחשב כמת, לבין אדם ער וחי. השולחן ערוך פוסק להלכה כי בבוקר לאחר שהתפנה יטול ידיו בכלי ויברך. (שולחן ערוך אורח חיים סימן ד').

נטילת ידיים שלפני אכילת לחם קשורה לטומאת כהונה, ולנקיות לקראת הברכה על הפת (תלמוד בבלי מסכת שבת דף יג עב, מסכת חולין דף קו עא ורשי שם, מסכת ברכות דף נג עב ורשי שם, משנה ברורה סימן קנח סקא).

בשונה מסיבות הקשורות להודיה לקב"ה כדרך הכוהנים או הסרת הטומאה, התקנה ליטול ידיים לאחר שנוגעים במקומות המכוסים בגוף היא משום שיכולה להיות שם ליכלוך וזיעה (ילקוט יוסף סימן ד סעיף מו).  ולכן הנטילה תהיה ללא ברכה ובדיעבד ללא כלי.

מסיבה זו, כשאישה נוגעת בעצמה במקומות המכוסים היא צריכה ליטול ידיים ללא ברכה לאחר מכן. לכתחילה כדאי ליטול עם כלי אם ניתן, אבל בדיעבד את יוצאת ידי חובה גם אם שטפת ידייך מתחת לברז. 

 

בברכה, שירה

האם גבר יכול לישון מחוץ לסוכה כדי שהוא ואשתו ישנו יחד?

ברצוני לשאול שאלה הקשורה לסוכות. מאז שהתחתנו אישי ואני היה קשה לי עם כך שבחג שהכי מודגשת בו השמחה יוצא במקרים רבים עקב הלינה בסוכה שהאיש והאישה רוב החג לא ישנים יחד. בשנים הראשונות שהילדים היו קטנים גם אני ישנתי בסוכה וכך פתרנו את הענין. ככל שהילדים גדלו (כיום כבר נשואים) זה לא התאפשר. זכור לי שיש איזו שהיא הרחבה של דין "מצטער" בענין הזה (ואנו אכן נעזרים בזה) אך לא זכור לי המקור. רציתי לשאול מה המקור או לחילופין אילו הקלות יש בענין הזה? אשמח אם התשובה תגיע לפני סוכות זה רלוונטי גם לילדי הנשואים. תודה וסליחה על האירוך.

 

תשובה:

שאלת שאלה מעניינת וחשובה.

הגמרא מלמדת אותנו שכל שינה צריכה להיות בסוכה אפילו שינת ארעי. אנו נוהגים לאכול בתוך הבית וגם מחוצה לו, אך בשינה, אנחנו לא נוהגים לישון מחוץ לבית. לכן נפסק בשו"ע שמותר לאכול אכילת עראי מחוץ לסוכה אך שינת ארעי אסורה והמצטער פטור. לדעת השו"ע  מצטער מוגדר כמי שיש לו קושי פיזי שאינו תלוי בו  המקשה עליו לישון בסוכה (כמו זבובים ריח רע שבאו במקרה).

פתח לאפשרות של שינה בבית, אישה ואיש יחדיו, ולא בסוכה אנו מוצאים ברמ"א  וכך הוא כותב "לי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו, איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה, ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו, שאין לו סוכה מיוחדת, פטור; וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה, אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת".

מכאן מצוה  שיהיה סוכה מיוחדת וצנועה לבני הזוג ואם אין הוא פטור מלישון בסוכה.

 

הט"ז מבין שהפטור משינה בסוכה הוא בגלל שעוסק במצוה פטור מהמצוה ויש לו מצוה לשמח את אשתו אפילו שאסורה לו. 

לעומתו המגן אברהם מבין שכשלא יכול לדור עם אשתו הוא מצטער ופטור . נפק"'מ בין השיטות הוא שלמג"א יהיה פטור רק עם מצטער מכך שאינו ישן עם אשתו ולט"ז פטור מלכתחילה.

אך לדעת שניהם, יש מציאות שהאיש ישן בביתו.

המשנה ברורה מביא את הגר"א והמג"א שהפטור מהשינה בסוכה הוא רק כשמצטער וזה רק בזמן עונתה. הוא מזכיר שיש אחרונים שפטרו אותו לישון בסוכה בכלל בליל העונה. 

הילקוט יוסף פוסק כמשנה ברורה שאם אין סוכה מיוחדת  וצנועה בליל טבילה ועונה פטור מהסוכה ובשאר הזמן ישנו בנפרד.

הפניני הלכה (סוכות ג,יא אנשים נשואים) פוסק שצריך להשקיע זמן וכסף לבנות סוכה שבה יכול לישון עם אשתו וכשזה בלתי אפשרי יכול לסמוך על המקילים.

הרב אבי רונס במאמרו בתחומין ל"ה מציין שלאיש יש מצווה לעלות לרגל לירושלים ברגל ומצוה לשמח את אשתו ושואל בעקבות כך האם האשה משועבדת לבעלה ולכן גם היא חייבת לעלות לירושלים? הוא מביא כמה דעות המתייחסות לשאלה אם הבעל חייב במצוות סוכה האם אשתו משועבדת לו ולכן חייבים לישון יחד בסוכה. הרב מצטט את הרב שטרנבוך שאומר שבמקרה זה אין שיעבוד ורצונה של האשה מאפשר פטור לבעלה משינה בסוכה.

מוסיף הרב רונס שסוכה היא דירת ארעי ולא צריך להכנס להוצאות מרובות עבורה ולכן הוא חושב שאפשר לנהוג לפי הרמ"א והש"ך והט"ז ולישון יחד בתוך הבית.

 

לסיכום:

האפשרות המהודרת היא,  לבנות סוכה מיוחדת לשינה, אם מתאפשר לכם מבחינה כלכלית ופיזית.

השו"ע פוסק שיש היתר מלכתחילה לישון יחד בבית, כשאין סוכה צנועה, בליל טבילה ובזמן עונה – ובשאר הזמן עדיף שהבעל ישן בסוכה.

לדעת הרמ"א הש"ך והט"ז המוזכרים למעלה אתם יכולים לישון בבית.

לבקשתך המקורות מצורפים למטה.

חג שמח

בתיה קראוס

 

מקורות הרחבה

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כו עמוד א

תנו רבנן: אוכלין אכילת עראי חוץ לסוכה, ואין ישנים שינת עראי חוץ לסוכה. 

 

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כה עמוד ב

ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בסוכה. – פשיטא! – מהו דתימא: הואיל ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: מצטער פטור מן הסוכה – האי נמי מצטער הוא, קמשמע לן: הני מילי – צערא דממילא, אבל הכא – איהו הוא דקא מצטער נפשיה, איבעי ליה ליתובי דעתיה. 

 

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כו עמוד א

תנו רבנן: חולה שאמרו – לא חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנה, אפילו חש בעיניו, ואפילו חש בראשו. אמר רבן שמעון בן גמליאל: פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי, והתיר רבי יוסי בריבי לישן אני ומשמשי חוץ לסוכה. רב שרא לרב אחא ברדלא למגנא בכילתא בסוכה משום בקי. רבא שרא ליה לרבי אחא בר אדא למגנא בר ממטללתא משום סרחא דגרגישתא. רבא לטעמיה דאמר רבא: מצטער פטור מן הסוכה. – והא אנן תנן: חולין ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. חולה – אין, מצטער – לא! – אמרי: חולה – הוא ומשמשיו פטורים, מצטער – הוא פטור, משמשיו לא. 

 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרלט

סעיף ב

אוכלים ושותים וישנים בסוכה (י) כל שבעה, בין ביום בין בלילה, ואין ישנים חוץ לסוכה אפי' שינת עראי; אבל מותר לאכול אכילת עראי חוץ לסוכה. וכמה אכילת עראי, כביצה מפתומותר לשתות מים ויין ולאכול פירות (ואפי' קבע עלייהו) (ד"ע) חוץ לסוכה; ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפי' מים, הרי זה משובח; ותבשיל העשוי מחמשת מינים, אם קובע עליו חשיב קבע וצריך סוכה. 

הגה: ומה שנוהגין להקל עכשיו בשינה, שאין ישנים בסוכה רק המדקדקין במצות, י"א משום צנה, דיש צער לישן במקומות הקרים (מרדכי פ' הישן); ולי נראה משום דמצות סוכה איש וביתו, איש ואשתו כדרך שהוא דר כל השנה, ובמקום שלא יוכל לישן עם אשתו, שאין לו סוכה מיוחדת, פטור; וטוב להחמיר ולהיות שם עם אשתו כמו שהוא דר כל השנה, אם אפשר להיות לו סוכה מיוחדת. 

 

שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרמ

סעיף ד

מצטער פטור מן הסוכה, הוא ולא משמשיו (אבל בלילה ראשונה אפי' מצטער חייב לאכול שם כזית) (כל בו); איזהו מצטער, זה שאינו יכול לישן בסוכה מפני הרוח, או מפני הזבובים והפרעושים ה' וכיוצא בהם, או מפני הריח; ודוקא שבא לו הצער במקרה, אחר שעשה שם הסוכה, אבל אין לו לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח או הרוח ולומר: מצטער אני. 

הגה: ואם עשאה מתחלה במקום שמצטער באכילה או בשתייה או בשינה, או שא"א לו לעשות אחד מהם בסוכה מחמת דמתיירא מלסטים או גנבים כשהוא בסוכה, אינו יוצא באותה סוכה כלל, אפי' בדברים שלא מצטער בהם, דלא הויא כעין דירה שיוכל לעשות שם כל צרכיו (מרדכי פרק הישן). מי שכבו לו הנרות בסוכה, בשבת, ויש לו נר בביתו, מותר לצאת מן הסוכה כדי לאכול במקום נר, וא"צ לילך לסוכת חבירו שיש שם נר, אם יש טורח גדול בדבר (ת"ה סי' נ"ג /צ"ג/ ופסקיו סי' קנ"ח); ואם בא רוח לכבות הנרות בסוכה, מותר לפרוס סדין או בגד מן הצד, אבל לא תחת הסכך (א"ז). מי שלא יוכל לישן בסוכה מחמת שצר לו בפישוט ידיו ורגליו, לא מקרי מצטער, וחייב לישן שם אף על גב דצריך לכפוף ידיו ורגליו (ת"ה סימן צ"ב), ולא יוכל אדם לומר: מצטער אני, אלא בדבר שדרך בני אדם להצטער בו (טור); ואין המצטער פטור אלא אם ינצל עצמו מן הצער, אבל בלא"ה חייב לישב בסוכה אף על גב דמצטער. (מרדכי פרק הישן). 

 

ט"ז אורח חיים סימן תרלט ס"ק ט

ול"נ משום דמצות סוכה כו'. על הטעם הזה ק' א"כ גם על האכילה לא יצא עד שתהיה לו סוכה מיוחדת כמ"ש המרדכי הביאו רמ"א בסי' תר"מ דאם עשה סוכה במקום המצטער בשינה אף ידי אכילה לא יצא ונלע"ד לתת טעם לקולת השינה דאיתא בגמר' דשלוחי מצוה פטורים דהיינו רבה בר רב הונא ור"ח שהלכו לקבל פני ר"ג היו ישנים חוץ לסוכה וה"נ למי שנשוי אשה שחייב לשמח את אשתו ברגל כדלעיל סימן תקנ"ט ונשים פטורות מן הסוכה א"כ אם אינו רוצה לפרוש מאשתו מקרי דבר מצוה וע"כ פטור מן הסוכה בלילה בשינה ואפי' אם אשתו איננה טהורה מ"מ שייך שמחה כשבעלה עמה בחדר כדאית' בגמ' שאסור לישן בחדר שאיש ואשתו לנין בו וא"ר יוסף אפילו באשתו נדה שנאמר נשי עמי תגרשון מבית תענוגיה כנ"ל טעם הקולא בזה למי שמיקל בו: 

 

מגן אברהם סימן תרלט ס"ק ח

ח (פמ"ג) (מחה"ש) איש ואשתו. כ"מ בריש ערכין דאמרינן דכהנים פטורים בעידן עבודה ע"ש וצ"ע דבסוכה דף כ"ח סד"א תשבו כעין תדורו מה דירה איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו קמ"ל דנשים פטורות וי"ל דמ"מ הבעל אינו חייב בסוכה אלא במקום שיכול לדור שם עם אשתו ואם לאו ה"ל מצטער ופטור לישן שם וכ"כ של"ה ע"ש ומ"מ צ"ע דהא אם עשה הסוכה במקום שאינו יכול לישון לא יצא כמ"ש סי' תר"מ סי"ד בהג"ה וא"כ אם אין לו סוכה מיוחדת לא יצא כלל וע"ק דבגמרא אמרינן שכל ישראל ראוים לישב בסוכה א' ע"ש וצ"ל דמ"מ כיון שיכול לישן שם לבדו הסוכה כשרה דהוי דירה ומ"מ הוא פטור דמקרי מצטער:

 

משנה ברורה סימן תרלט ס"ק יח

(יח) פטור – ובביאור הגר"א חולק ע"ז דלא מיפטר משום זה וגם במ"א מסיק דמשום זה לא מיפטר ולימד זכות אחר על העולם משום דהו"ל מצטער כשאין יכול לישן שם עם אשתו והנה לפי טעם זה אם אין מצטער כגון שאין אצלו זמן עונה עכשיו אין לו לפטור עצמו מן השינה. ומשמע מכמה אחרונים דמאן דא"א לו לישן עם אשתו בסוכה דאין לו סוכה מיוחדת לא יבטל זמן עונה וליל טבילה ואין לחייבו לאחר שנזדווג עם אשתו שיחזור לסוכתו אלא ישן בביתו עד עמוד השחר:

 

ילקוט יוסף  סימן תרלט, דין השינה בסוכה

ז כשהסוכה מיוחדת לבעל הבית טוב שיישן עם אשתו בסוכה, כמו שכתוב בסוכות תשבו, תשבו כעין תדורו, מה דירה איש ואשתו, אף סוכה איש ואשתו, אבל אין זה מעכב המצוה. ולכן אם קשה לאשתו לישון בסוכה, האיש ישן לבדו בסוכה. אך בליל טבילה או בליל עונה מותר לישן חוץ לסוכה, אם אין לו מקום צנוע בסוכה. [חזו"ע שם].

ח יש מי שכתב שחתן בשנה הראשונה לנישואיו, פטור מלישן בסוכה, כדי שלא יבטל המצות עשה דושמח את אשתו אשר לקח. ואפילו אם אשתו איננה טהורה, מכל מקום שייך בה שמחה, כשבעלה עמה בבית, כמ"ש בעירובין (סג:). אולם לדינא לא נזכר בשום מקום לפטור את החתן מן השינה בסוכה בשנה הראשונה לנישואיו. ורק אם האשה מפחדת לישון לבדה בבית, ואינו יכול להרגיעה, אפשר לו להקל לישן חוץ לסוכה. [בשו"ת דברי יציב (חאו"ח סי' רעד) כתב להקל בזה, אך בשלמי מועד (עמ' קיד) דחה דבריו].

 

חובת השינה בסוכה בינינו  הרב אבי רונס תחומין ל"ה ע'מ 55

"הרב משה שטרנבוך דן בכך בספרו מועדים-וזמנים (א,פח), ולטענתו מידת מחויבותה של האשה במצוות סוכה פחותה ממחויבותה לסייע לבעלה במצוות פרייה ורבייה ומהמצווה לשמחה. לדבריו, החילוק שבין המצוות הוא בכך שבעוד האיש חייב במצוות פרייה ורבייה, ומצווה לשמח את אשתו ברגל, הרי שאין זה נכון לומר שהוא מצווה לישון בסוכה. החיוב לישון בסוכה נובע מחובת הדירה בסוכה כעין דירתו בבית, ועל כן במקרה שבו האשה אינה רוצה לישון עמו בסוכה, היא אינה מונעת ממנו קיום מצווה שבה נצטווה, אלא גורמת לכך שנפטר מחיובו לישון בסוכה "ואם אין רוצה לישון בסוכה הוא פטור מסיבת החיוב שאינו כעין תדורו, ואין חיוב עליה"