האם בפועל בימינו נשים יכולות להעיד?

האם בפועל בימינו נשים יכולות להעיד?

 

תשובה:

אנו מוצאים צורך בעדות גם של נשים על פי ההלכה היום למעשה במספר מצבים. אעבור עליהם בקצרה:

  • עדות בבית הדין הרבני בתיאור מעשה או מצב – עדות כזאת נחוצה לרוב בתביעות גירושין כאשר אחד/ת מבני הזוג תובע/ת גירושין מבן-הזוג. נשים בהחלט מוזמנות לבית הדין, אם בתור בעלות מקצוע המוסרות לבית הדין חוות-דעת מקצועית ואם בתור תיאור את המצב כפי שידוע להן. לפעמים נוהגים לקרוא לדבריהן "בירור האמת". בכל אופן בית הדין הרבני שוקל את דבריהן בבואם לפסוק את הדין.
  • עדות לבירור שמות מתגרשים לשם כתיבת גט – לפני כל סידור גט בית הדין חייב "לברר" את כל השמות והכינויים של האיש והאישה כיון שהגט חייב להיות כתוב "לשמו ולשמה" (רמב"ם, הלכות גירושין ג.א; שו"ע אה"ע קל"ה,א). לשם כך כל אחד מבני הזוג אמור להביא "עד" לבית הדין שיעיד מה הם השמות של בן הזוג שהוא מכיר. העד יכול להיות איש, אישה או אפילו בן משפחה והן בני הזוג יכולים להסתמך על אותו העד.
  • עדי קיום לקידושין – בעת מסירת הטבעת מחתן לכלתו ובאמירת "הרי את מקודשת לי וכו'", שני עדים חייבם לראות ולשמוע. (שו"ע אה"ע מב,ב) עדים אלו נקראים "עדי קיום" כי הם מקיימים את הפעולה המשפטית. בלעדיהם אין פעולה משפטית ואין קידושין. שני עדים אלו חייבים להיות גברים שומרי תורה ומצוות ללא קשר משפחתי למתחתנים (שולחן ערוך חושן משפט סימן לה סעיף יד ועוד).
  • עדים לטכס מסירת גט – גם בפעולה משפטית זו שני העדים חייבים להיות גברים שומרי תורה ומצוות שאינם קרובי משפחה של הזוג (שו"ע אה"ע קב,ד). במדינת ישראל היום ישנם בכל בית דין רבני עדים שהם עובדי בית הדין אשר משמשים כעדים בכל טכס סידור גט. אין צורך לאיש או לאישה להביא עדים בעצמם (שלא כמו בבירור שמות).

רחל

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן