הילדים בונים 'אוהל' בשבת – זה אסור?

שלום רב.

הילדים שלי לפעמים משחקים במשחק של בניית אוהל משמיכות בחדר שלהם בשבת אחר הצהריים.

בשבת אחת התארח אצלנו אורח שזרק לי הערה על כך שיש בעיה הלכתית עם זה.

האם זה נכון?

 

התשובה:

 שלום רב.

בניית אוהל היא משחק נהדר שמפתח יצירה, דמיון, מוטוריקה ושיתוף פעולה, ובכל זאת היא דורשת דיוק ובירור לגבי שבת.

חכמים אסרו לבנות אוהל ארעי בשבת (שבת קכה עמוד ב) וכך נפסק בשולחן ערוך (אורח חיים סימן שטו).

אמנם, חכמים התירו להוסיף על אוהל ארעי, כל עוד חלק מגגו כבר קיים, ואפילו אם נבנה מגגו רק טפח, כלומר 8 ס"מ. הדוגמא המופיעה בגמרא למקרה כזה היא סככה שנפתחת ונסגרת: אם היא פתוחה לפחות טפח מותר להמשיך ולפתוח אותה בשבת.

לכן נראה שאם ילדייך מרחיבים "גג" אחר שכבר קיים – כגון מיטה גבוהה או שולחן – אפשר להתיר להם לבנות. (ראי משנה ברורה סימן שטו סעיף קטן יד)

במידה והם בונים אוהל שלם להיות בתוכו, כגון על גבי כיסאות, עליהם לשנות מסדר הבנייה הרגיל, כלומר למתוח את השמיכה תחילה ורק אחר כך להכניס את הכיסאות או המקלות תחתיה. באופן כזה  מותר (ראי פניני הלכה, שבת כד סעיף ז).

 

באופן כללי, הייתי ממליצה לחשוב על הדרך הנכונה להעיר לילדים בשאלות של הלכה בכלל והלכות שבת בפרט. אם הילדים קטנים ואינם מבינים אין טעם להעיר להם, לילדים יותר גדולים כדאי להסביר בנועם ולהציע להם לשחק באופן המותר.

 

שבת שלום

בת שבע

 

————————————————————————————-

מקורות להרחבה:

 

הרב מלמד, פניני הלכה, שבת , פרק כד סעיף ז:

אסרו חכמים לעשות אוהל ארעי בשבת, אבל אם משנים את סדר הקמתו – מותר. לפיכך, אסור לילדים לפרוס שמיכה על כסאות כדי ליצור שם אוהל להסתופף בתוכו. אבל אם ימתחו תחילה את השמיכה באוויר ואח"כ יכניסו את הכסאות תחתיה – מותר. וכן אסור לבנות מאבני לגו בית או חנייה שיש בהם חלל של טפח על טפח, אבל אם יאחזו קודם את הגג ואח"כ יחברו תחתיו את הקירות – מותר(לעיל טו, ה).

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שטו סעיף א

אסור לעשות אהל בשבת ויו"ט אפילו הוא עראי; (ב) ודוקא גג, אבל מחיצות (ג) מותר.

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטי בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כדבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.