האם קיום יחסים לפני חתונה מונע ממני לשים כיסוי ראש כשאתחתן?

שלום רב 🙂

רציתי לשאול, אם אני בע״ה אגיע לחתונה, אבל לצערי קיימתי יחסי מין, האם עדיין מותר לי לשים כיסוי ראש אחרי חתונה?

ומעבר לכך, איך זה ישפיע? תודה ובשורות טובות

 

תשובה

שלום לך, 

כאשר אדם נופל, טבעי הדבר שישאל את עצמו מהם ההשלכות הנוספות לנפילה זו, מעבר למעשה עצמו. יכול להיות שהשאלה הזאת מטרידה את מנוחתך ולכן טוב שפנית אלינו. 

אתייחס לשאלתך בכמה רבדים. 

קודם כל, ברובד של העבירה עצמה של קיום יחסי מין לפני החתונה. על כל חטא שאדם חוטא שערי התשובה פתוחים לפניו (דברים רבה ב יב). השאיפה שלנו כאנשים החיים על פי ההלכה היא לקיים את כל המצוות בשלמותן. אך יחד עם זאת, אנחנו מודעים לחסרונות שלנו כבני אדם – לא תמיד מצליחים להקפיד על הכל, ולפעמים נופלים בהלכות שקשות לנו. זה טבעי. לצד זה, אנחנו צריכים להיות חזקים מספיק בשביל לקום חזרה, לתקן, ולהמשיך לשאוף לשלמות בקיום המצוות וללכת הלאה בדרך הישרה. תוכלי לקרוא כאן בתשובתה של הרבנית רחל וינשטיין על תהליך החזרה בתשובה. 

ברובד הבא, יש להבין האם יש השלכה של יחסים לפני החתונה על קיומן של מצוות אחרות. כל מצווה בפני עצמה מציבה בפנינו אתגר, כאשר יש מאתגרות יותר ויש שפשוטות לנו מאד לקיים. בעצם אין מצב כזה בו עבירה על מצווה אחת מונעת קיום של מצווה אחרת. להיפך, אסור לתת לנפילה בתחום אחד לגרום לנו לוותר על תחומים נוספים, צריך להתחזק בכל שאר המצוות כדי להרבות זכויות ולהעצים את הקשר שלנו עם ה'. יש לראות את מכלול המצוות והעבירות שלנו בתפילה שנזכה להכריע את הכף לצד הזכויות כפי שמלמד רב יהודה בגמרא ש"כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבים לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה" (קידושין לט,ב)

לסיכום, התחזקי בתשובה ובמעשים טובים והמשיכי להקפיד על שאר המצוות שנצטווית עליהן ובע"ה בבוא הזמן כשתתחתני גם על כיסוי ראש תקפידי על פי ההלכה.

חזקי ואמצי!

רחל

 

מקורות

דברים רבה ב יב

רבי חנינא בר פפא שאל לרבי שמואל בר נחמן מהו דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון אמר לו שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים אבל שערי תשובה לעולם פתוחים אמר לו מנין דכתיב (שם סה, ו) "נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחוקים" מה המקוה הזה פעמים פתוח פעמים נעול אף שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים אבל הים הזה לעולם פתוח כך ידו של הקב"ה לעולם פתוחה לקבל שבים אמר רב ענן אף שערי תפלה אינן ננעלים לעולם דכתיב כה' אלהינו בכל קראנו אליו ואין קריאה אלא תפלה כענין שנאמר (ישעיה סה, כד): "והיה טרם יקראו ואני אענה".

 

קידושין לט,ב

משנה. כל העושה מצוה אחת, מטיבין לו ומאריכין לו ימיו ונוחל את הארץ.

וכל שאינו עושה מצוה אחת, אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ…

גמ'..אמר רב יהודה הכי קאמר כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבים לו ודומה כמי שמקיים כל התורה כולה

רש"י – מטיבין לו – משמע בהאי עלמא:

ונוחל את הארץ – חיי העולם הבא:

 

הלכות תשובה לרמב"ם פרק ג, הלכה א

כל אחד ואחד מבני האדם, יש לו זכיות ועונות. מי שזכיותיו יתירות על עונותיו, צדיק. ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו, רשע. מחצה למחצה, בינוני. 

וכן המדינה, אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן, הרי זו צדקת. ואם היו עונותיהם מרובין, הרי זו רשעה. וכן כל העולם כולו.

 

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן