רווק אשכנזי שבירך על ציצית צריך לברך על טלית לעלות לתורה?

תשובות מאת: רבניות אורחות

התשובה ניתנה על ידי הרבנית שורלה רוזן

 

מה הדין אשכנזי לא נשוי שבירך בבוקר על ציצית קטן ואחרי זה ניגש שליח ציבור בבית כנסת האם חייב לברך גם על להתעטף בטלית?

תשובה: 

התשובה לשאלתך מורכבת משתי שאלות שונות: א. האם הליכה לבית הכנסת מהווה הפסק בין הברכה על הציצית קטן ובין הברכה על ההתעטפות בטלית?

ב. ברכת הטלית שאתה שואל עליה אינה טלית אישית שלך, היות ואינך נשוי, אלא טלית ציבורית של בית הכנסת. האם מברכים על טלית של ציבור?

השו"ע (הלכות ציצית סימן  ח סעיף יג) פוסק שמי שלבש טלית קטן ובירך עליה בביתו צריך לחזור ולברך על טלית גדול כשמגיע לבית הכנסת משום שההליכה נחשבת הפסק  המשנה ברורה (סימן ח ס"ק לא) מביא מספר פוסקים הסוברים ששינוי המקום נחשב הפסק וממילא יוצא שלשתי השיטות חייבים בברכה נוספת על הטלית בבית הכנסת.

בין אם ההליכה נחשבת הפסק או שינוי המקום נחשב הפסק, מי שיש לו טלית אישית השייכת לו ומתעטף בה באופן קבוע, יברך עליה בבית הכנסת גם אחרי שברך בבית על ציצית קטן. אותו הדין שייך במי שאין לו טלית כלל, כמו בחור אשכנזי שאיננו נשוי.

לעניין ברכה על טלית של ציבור פוסק המשנה ברורה (סימן יד ס"ק יא) שחייבת בברכה היות והיא קנויה, או, שייכת באופן זמני, למי שלובשה. על דעת כן נמצאות טליתות אלו בבית הכנסת ולכן העובר לפני התיבה ומי שעולה לתורה מתחייב בברכה על טלית של קהל.

לכן גם במקרה ששאלת יש לברך.

בברכה

שורלה

הרבנית שורלה רוזן, טוענת רבנית מוסמכת, בעלת תואר ראשון בתלמוד וספרות אנגלית אונ׳ בר אילן. מנהלת תכנית מתיבתא ללימודי גמרא מתקדמים במתן, לומדת בתכנית ההלכה במתן ירושלים מלמדת גמרא והלכה.

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן