אופציה לאמצעי מניעה שמותר בשימוש?

תשובות מאת: הרבנית נועה לאו

שלום רב,

לאישתי ולי יש 2 ילדים. עוד מוקדם לנו להביא עוד אחד לעולם מסיבות כאלה ואחרות.

אישתי, בהמלצת הרופאה שלה, החליטה משיקולים רפואיים/הורמונליים/גופניים להפסיק ליטול גלולה כאמצעי מניעה.

איזו עוד אופציה לאמצעי מניעה מותר לנו להשתמש?

חשוב לציין כי בעתיד הקרוב/רחוק נרצה להביא עוד ילד ולא מדובר על מניעה קבועה.

תודה

תשובה

תשובה זו לא תעסוק בעצם ההיתר למניעת הריון אלא רק בשאלה אילו אמצעי מניעה מותרים על פי ההלכה.

נפתח בתיאור כללי של אמצעי המניעה הקיימים בשוק: אמצעי המניעה מתחלקים לכמה קבוצות. ההבחנה העיקרית היא בין אמצעי מניעה הורמונליים לאמצעים שאינם הורמונליים. אמצעי המניעה ההורמונליים כוללים אפשריות רבות (כגלולות, מדבקה, טבעת ברחם (נוברינג), התקן הורמונלי (מירנה), זריקות ועוד), אך כיוון שהנכם מעונינים שלא להשתמש בהורמונים כלל, נראה שאינם רלבנטיים עבורכם.

אמצעי המניעה שאינם הורמונליים מתחלקים בין התקנים תוך רחמיים לבין אמצעים חוסמים שונים (דיאפרגמה, ספוגיות, קוטלי זרע למיניהם, קונדום נשי, קונדום גברי ועוד). דרך נוספת למניעת הריון היא השיטה הטבעית לזיהוי הימים הפוריים של האישה (שניתן לשלבה עם אחד מהאמצעים החוסמים).

לכל אחד מאמצעי המניעה יתרונות וחסרונות, הן מבחינה רפואית והן מבחינה הלכתית, ולא נוכל להאריך בהם כאן. הרחבה בנושא זה ניתן למצוא בקישור הבא לאתר יועצות ההלכה של נשמת:

http://www.yoatzot.org/hebrew/life-cycle/default.asp?id=3229

מבחינה הלכתית, שימוש באמצעי מניעה מכל סוג שהוא, כרוך מניה וביה בביטול או דחיית מצוות "פרו ורבו", ולכן גם כאשר ישנו היתר למניעת הריון, נטו הפוסקים להעדיף אמצעים הניטלים ע"י האישה מאשר פעולות הנעשות ע"י הגבר, שכן הגבר הוא המצווה הישיר במצווה זו.

בנוסף יש להזהר שלא לעבור על איסור השחתת זרע באופן ישיר. לכן מוסכם על כל הפוסקים ששימוש בקונדום אסור (חוץ ממצבים קיצוניים ביותר של פיקוח נפש, כגון כאשר הגבר הוא נשא של מחלה מסכנת חיים).

במצב שלכם, תוכלו להשתמש בהתקן תוך רחמי, בדיאפרגמה או בקוטלי זרע. אין העדפה הלכתית חד משמעית לאחד מאמצעים אלו. הדבר תלוי בכם, לאחר בחינת ההשלכות ההלכתיות (כגון: ריבוי כתמים בין וסתיים) וההשלכות הרפואיות והבריאותיות (כגון: יעילות המניעה, נוחות השימוש, הסיכון הבריאותי ועוד), ובהתאמה לנסיבות האישיות, המשפחתיות והרפואיות שלכם.

בברכה,

נועה לאו

הרחבות ומקורות:

1) יעילות המניעה היא אחד השיקולים המכריעים בבחירה במה להשתמש. למשל, לפי המחקרים יעילותו של התקן תוך רחמי מגיעה ליותר מ – 99% בעוד רוב קוטלי הזרע יעילים רק בכ – 70% מהמקרים. לגבי הדיאפרגמה הנתונים משתנים לפי איכות השימוש: בשימוש מושלם בתוספת קוטל זרע המניעה מגיעה ל 95%, אך בפועל הנתונים מראים הצלחה רק ב 82%.

2) יש לקחת בחשבון שאמצעי המניעה משתנים ומשתכללים כל הזמן, וכן משתנה הידע המחקרי על ההשפעות הבריאותיות ארוכות הטווח וקצרות הטווח של כל אחד מהם. לכן יש לעדכן גם את ההתיחסות ההלכתית אליהם.

3) הדיונים ההלכתיים סביב נושא זה קשורים למספר סוגיות הלכתיות. העיקריות שבהן: סוגית מצוות פרו ורבו (גמרא יבמות סה, כולל הדיון על שתיית כוס של עיקרין), סוגית השחתת זרע (בבלי נידה יג ויבמות לד), סוגית שלוש נשים משמשות במוך (יבמות יב ע"ב), והדיונים עליהם בספרות הפסיקה.

4) פוסקים שונים ניסו לדרג את אמצעי המניעה מבחינה הלכתית, אך רבו בזה המחלוקות. עיינו למשל:

א. הרב אליעזר וולדנברג, שו"ת ציץ אליעזר, חלק ט סי' נ"א פרק ב' (משנת תשכ"ז), וחלק י, סי' כה פרק י' (משנת תש"ל).

ב. הרב משה פיינשטיין, שו"ת אגרות משה, אה"ע ח"א סי' סג משנת תרצ"ה וח"ד סי' עד משנת תש"כ.  אה"ע ח"ג סי' כא משנת תשכ"ה, אה"ע ח"א סי' יג, אבן העזר ח"ד סי' עב.

ג. הרב נחום ברקוביץ, שו"ת שיח נחום, סימן צה (העדפת הדיאפרגמה על פני אמצעים אחרים).

ד. הרב שלמה אבינר, מאמר באתר "דעת" http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/assia/tihnun-2.htm

ה. הרב יהודה הרצל הנקין, שו"ת בני בנים כרך א סימן ל.

ו. הרב יואל קטן והרב מרדכי הלפרין, בויכוח על עמדתו של הרב אוירבעך:

 הרב יואל קטן, השימוש בדיאפרגמה למניעת הריון, אסיא עז – עח, עמ' 124 – 135.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין, רפואה מציאות והלכה, סימן כ"ב.

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן