חתונה במוצאי צום עשרה בטבת

שלום רב, 

תאריך החתונה שלנו הוא ליל י"א בטבת. התאריך נקבע עקב אילוצים רבים של המשפחה, כמו הורי החתן ומשפחתו שנמצאים כולם בחו"ל ויכולים להגיע רק במועדים מסוימים לארץ… על  מנת לא לדחות את הנישואין בשנה שלמה לפחות, נאלצנו להתפשר על תאריך זה…(שאף מייקר עבורנו את האירוע כיוון שיוצא ביום חמישי.)

ביררתי עם רב שאמר שאין בעיה הלכתית להתחתן לאחר צאת הצום. 

שאלתי היא האם יש בעיה הלכתית עם ההכנות לחתונה, ההתארגנות ביום עצמו – איפור, לבוש חגיגי וכד' כיוון שמדובר ביום תענית. האם יש הקלות מסוימות לכלה וחתן ביום כזה? 

אשמח לקבל תשובה… אנחנו מרגישים חסרי אונים בעניין הזה, כיוון שלא נוכל להתחיל את ההתארגנות עצמה רק לאחר צאת הצום שכן זה אומר שהאירוע לא יוכל להתחיל לפני שעות הלילה… 

מה עושים…? 

תודה

תשובה:

התשובה ניתנה על ידי הרבנית בת שבע סמט, כחלק ממיזם "משיבת נפש – רבניות בית הלל".

שלום לך!

ראשית, סליחה גדולה על העיכוב בתשובה.

שנית, הרבה ברכות למזל טוב גדול!

לגבי ההכנות:

צום עשרה בטבת תוקן על ידי חז"ל מפני שבאותו יום בא נבוכדנאצר מלך בבל עם חילותיו לצור על ירושלים, וממצור זה התחילה הפורענות שנסתיימה בחורבן בית המקדש הראשון וגלות השכינה.

למרות כל זה, הוא נחשב לאחד מהצומות ה"קלים" (בשונה מתשעה באב ויום כיפור), כלומר, שלא חלים בו איסורי רחיצה וסיכה.

לכן, אין בעיה להתרחץ, להתאפר ולהתארגן ביום התענית.

ימי התענית נועדו לעורר אותנו בתשובה, גם ערב החתונה נודע כ"יום כיפור קטן" לחתן והכלה, ולכן הדברים יכולים אפילו להשתלב כיום של תשובה ותיקון.

שתזכו לבנות את ביתכם כבניית חורבה אחת מחורבות ירושלים.

ברכות חמות

בת שבערבנית בת שבע היא רמי"ת בבית המדרש לנשים במגדל עוז.

מקורות להרחבה:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקמט סעיףא:

חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנ סעיף ב:

צומות הללו, חוץ מט' באב, מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעו דיום.

משנה ברורה סימן תקמט

  1. חייבים להתענות וכו' – והוא מדברי הנביאים כדכתיב בקרא (זכריה ח) צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי וגו' ואחז"ל צום הרביעי זה י"ז בתמוז שהוא בחדש רביעי למנין החדשים ו צום החמישי זה ט' באב שהוא בחודש החמישי וצום השביעי זה צום גדלי' שהוא בחודש השביעי וצום העשירי זה עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי. וכל אלו הימים כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה  עד שגרם להם ולנו אותן הצרות שבזכרון הדברים אלו נשוב להטיב כמו שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו'.

ולכן חייב כל איש לשום אל ליבו באותן הימים, ולפשפש במעשיו ולשוב בהן. כי אין העיקר התענית, כמו שכתוב באנשי נינוה: "וירא ה' את מעשיהם", ואמרו חז"ל: "את שקם ואת תעניתם" לא נאמר, אלא "את מעשיהם", ואין התענית אלא הכנה לתשובה.

לכן אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים בטלים, תפשו הטפל והניחו העיקר. ומכל מקום אין לפטור את עצמו בתשובה בלבד, כי ימים אלו הם מִצְוַת עשה מדברי הנביאים להתענות בהם, וכמו שכתבנו למעלה:

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן