האם אוכל להדליק נרות לפני פלג המנחה כדי להגיע למניין המוקדם?

השאלה:

שלום רב,

 

אני נהנית ללכת עם משפחתי בליל שבת לבית כנסת ונוהגת כך כל השנה. בלילות הקיץ אנחנו אוהבים להכניס שבת מוקדם כדי להנות מסעודת ליל שבת משפחתית בשמחה ובנחת ולא מתוך עייפות וקוצר רוח. ידוע לי כי הפסיקה המקובלת היא שאין להדליק נרות לפני פלג המנחה, אבל בחלק משבתות השנה זה מונע ממני להשתתף בקבלת שבת בבית הכנסת עם משפחתי מכיוון שעד שאני מדליקה נרות ומגיעה לבית הכנסת, כבר חלק מהתפילה עבר. מה אפשר לעשות? 

 

תשובה:

יקרה שלום,

סליחה שתשובתי התעכבה, היה לי מאד חשוב לתת מענה רק לאחר בירור הנושא כראוי.

הרצון שלך להגיע לתפילה בזמן נפלא ומרגש, אך כפי שציינת יש בעיה להדליק נרות לפני פלג המנחה. השולחן ערוך מסביר שמי שמדליק נרות לפני פלג המנחה לא ניכר שאלו נרות שבת והרמ"א מוסיף שאם הנרות דלקו מבעוד יום יש לכבותם ולהדליקם שוב לצורך שבת.

אמנם מדברי השולחן ערוך והרמ"א (שולחן ערוך או"ח רס"ג:ד) נראה שמדובר בנרות שהודלקו שלא לכבוד שבת, ובמקרה שלך ברור שגם אם תדליקי לפני פלג המנחה הנרות הן נרות שבת, כך משמע מרבי עקיבא איגר, אך רוב הפוסקים מסכימים שהדיוק של רבי עקיבא איגר שייך רק כאשר הנרות הודלקו רק אחרי פלג המנחה ולכן אין להדליק נרות לפני פלג המנחה ומי שהדליק לפני פלג המנחה לא יצא ידי חובה. כך משמע מדברי השולחן ערוך והרמ"א, וכן פסק הרב עובדיה יוסף (ילקוט יוסף שבת א סימן רסא-רסג) ועוד. (ישנם מקרים מסוימים בהם ניתן היתר להדליק נרות לפני פלג המנחה בארצות שבהן שבת נכנסת בשעות מאוד מאוחרות – תשובה אחת כזו מובאת בקישור בהמשך, אך קשה להסיק מכך מסקנות לענייננו גם מפני שמדובר במקרה קיצוני וגם מפני שזוהי לא הפסיקה המקובלת.)

הבחירה לקבל שבת מוקדם היא אמנם מקלה על התפקוד בסעודת שבת אך היא גובה מחיר ביחס להשתתפות בתפילה. יש להעיר שישנם גורמים נוספים בקבלת שבת מוקדמת שגרמו לכך שפוסקים מסוימים התנגדו לעניין בכלל, ואחרים הזהירו מפני קשיים הלכתיים העולים סביב קבלת שבת מוקדמת. (שו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סימן ט"ו, ערוך השולחן או"ח סימן רס"ג)

איני מכירה את המציאות שבה את חיה ואת קרבת ביתך לבית הכנסת, אך אם את גרה בסמוך לבית הכנסת אולי את יכולה לצאת לתפילה ולחזור הביתה להדלקת נרות?

זאת כמובן בתנאי שלא תקבלי שבת לפני הדלקת נרות.

או לחילופין, אולי את תפילת מנחה תתפללי בבית, עדיף לפני הדלקת נרות (משנה ברורה סימן רסג ס"ק מג), ולאחר מכן תגיעי לתפילה בבית הכנסת? שוב איני יודעת באיזה שלב של התפילה תגיעי ואם הצעה זו מועילה.

מעבר לכך אשמח להמשיך ולחשוב יחד מה עוד אפשר לעשות.

בהצלחה!

רחל

הרבנית רחל ווינשטין היא עמיתה בתוכנית הלכתא במת"ן ומדריכת כלות

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג סעיף ד

לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת

הגהת הרמ"א על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסג סעיף ד

ואם היה הנר דלוק מבעוד היום גדול, יכבנו ויחזור וידליקנו לצורך שבת (טור).

משנה ברורה סימן רסג ס"ק יח

(יח) ולמעלה – אבל קודם פלג המנחה אין קבלתו קבלה אף בדיעבד ועיין בסימן רס"א ס"ק כ"ה במ"ב:

משנה ברורה סימן רסג ס"ק מג

(מג) מקבלת שבת – ותתפלל מנחה תחלה דהואיל דכבר קבלה שבת שוב א"א להתפלל תפלה של חול. ובשאין שהות לזה יותר טוב שתתפלל ערבית שתים וכדלקמן בסעיף ט"ו מלכנוס ח"ו בספק חלול שבת ועיין לעיל בסימן רס"ב בס"ק י"א:

לעיון נוסף:

https://www.yeshiva.org.il/ask/16081

https://eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=he&pageid=4&cat=7&newsletter=1148&article=4330

http://din.org.il/2019/07/05/%d7%94%d7%93%d7%9c%d7%a7%d7%aa-%d7%a0%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%aa-3/

בעניין המורכבות ההלכתית בקבלת שבת מוקדמת:

http://olamot.net/shiur/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן