כיצד אוכל לעשות תיקון על מעשה גניבה שאני מתחרטת עליו?

תשובות מאת: הרבנית רחל קרן

היי , ת'אמת שזה משהו שיושב עליי הרבה זמן ועושה לי לא טוב.
לפני בערך חצי שנה גנבתי עם חבר כמה פריטים מחנות, ויש בי כל כך הרבה חרטה ואני כלכך מצטערת על זה.
אני מתביישת בעצמי על מה שעשיתי. ואני מנסה לעשות  תיקון ולהראות לה׳ שאני פה ואני רוצה להתקרב אליו.  אני מרגישה עבודה אני באמת צריכה עזרה, תודה על הכל.

תשובה

שלום רב לך,

הפניה שלך ראויה מאד. דעי ששערי תשובה אינם ננעלים  ותמיד אפשר לתקן (דברים רבה פרשה ב, יב ).

לכל עבירה יש פנים שונות:
האחת – הפגיעה בזולת, שאותה את מתקנת על ידי בקשת הסליחה והחזרת הממון.
השניה – הפגיעה בעצמך. התחושה שלך שפגמת באישיותך ובנפשך, שאותה את מתקנת על ידי החרטה ועל ידי מעשי התיקון.
והשלישית – עמידתך מול הקב"ה. הדרך לתיקון היא אמירת וידוי על החטא. אמירת הוידוי היא פניה אל הקב"ה ובו את אומרת מה עשית, מקבלת על עצמך שלא לשוב לכך, ומבקשת את סליחתו.

הרמב"ם בהלכות תשובה מלמד את שלבי החזרה בתשובה (הלכות תשובה ב, א-ב):
הראשון הוא – ההכרה בחטא ועזיבתו, כלומר: לדעת שהמעשה שעשית אינו ראוי.
השני – קבלה לעתיד שלא לחזור על אותו המעשה.
השלישי – החרטה. הצער על כך, הבושה.
הרביעי – וידוי בדברים על החטא.

מדברייך נראה לי שאת אכן נמצאת בתודעתך ובנפשך בשלבים של הכרה בחטא וחרטה עמוקה עליו.

ומה היא דרך התיקון?

עליך לשלם את הנזק הכספי שגרמת לבעלי החנות, ומאחר שפגעת במי שגנבת ממנו – עליך גם לבקש את מחילתו. כפי שלומדים בהמשך דברי הרמב"ם (שם, ט): …"אבל עבירות שבין אדם לחבירו, כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם, עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו".
בנוסף, עליך לקבל על עצמך שלא לשוב למעשה זה שוב ולהתוודות עליו.

וכך כותב הרמב"ם בהלכות תשובה פרק א, הלכה א:

כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו" (במדבר ה, ו-ז), זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה.
כיצד מתודים? אומר: 'אנא השם, חטאתי, עויתי, פשעתי לפניך ועשיתי….. (כאן אומרים מה הוא החטא), והרי נחמתי (=חרטה) ובושתי במעשי, ולעולם איני חוזר לדבר זה'.
… וכן המזיק ממונו של חברו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר: "מכל חטאות האדם" (במדבר ה, ו).

זכרי – מעשה התשובה דורש כוחות נפש, ודווקא בגלל זה אמרו חז"ל: במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. (מסכת ברכות לד, ב). מי שהיה צדיק כל ימיו לא התמודד עם הקושי של הנפילה והכח הנדרש לקום חזרה, להודות על וחטאו ולעשות תשובה.

אשריך שאת מרגישה את החובה לשוב בתשובה. התחושות הקשות מעידות עליך שרצונך ללכת בדרכים טובות ואת מרגישה שייכת אליהן, ומתוך כך התיקון יגרום לך לתחושה שלמה וטובה עם עצמך.

ואני מאחלת לך שתמצאי בתוכך את אפשרות התיקון.

רחל

 

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן