האם אדים לוהטים הופכים את כלי המטבח והתבלינים לבשריים?

השאלה:

התנור שלי הוא תנור משלב עם וכיריים. ביום שישי, שמתי חזה עוף בתוך התנור מתחת ל"גריל" ולאחר כמה דקות ראיתי שעשן/אדים יוצאים מהתנור, וזה היה נראה שהם יוצאים דרך הכיריים. באותו זמן היה מונח על הכיריים סיר חלבי (לא במהלך בישול, סתם יושב על הכיריים בלי אש מתחת). והאדים "נגעו" בסיר חלבי.

האם יש בעיה בזה?

ובאופן כללי: האם יש השפעה של אדים שלא במקום סגור? למשל: אם אני מוסיפה תבלינים למרק בשרי בזמן הבישול, ואדים עולים מהמרק, זה משפיע על הצנצנת של התבלינים או על כף פרווה?

תודה רבה.

 

תשובה:

שאלת שאלה מצויינת.

האם אדים יכולים להשפיע על קדרה כדי לאסור אותה?

אדים בהלכה מכונים במונח זיעה, השולחן ערוך (יורה דעה סימן צב סעי ח) אוסר זיעה שעוברת ממחבת של בשר לקדרה של חלב ונבלעת בקדרה. אולם לא כל זיעה אוסרת:

רק אדים חמים וישירים אוסרים (רמ"א על דברי השולחן ערוך מבואר שיש איסור רק במחבת מגולה ושהאדים עדין היו ברמת חום של היד סולדת בו).
זיעה שאוסרת היא רק בנוזל ולא במוצק (בפת"ש ס"ק ו' (על פי הפרי מגדים שמצטט את הרמב"ם).
לכן בשאלתך לגבי עוף אין לאסור את הסיר מכמה סיבות: העוף, מוצק, היה בתנור מכוסה. האדים שיצאו מהכירים כבר אינם נחשבים "יד סולדת בו" כיוון שהיה מרחק בין התבשיל לסיר. ולכן אין בעיה עם הסיר.

לגבי שאלתך השניה, אם הכף והתבלינים נמצאים קרוב מאד לסיר והאדים יד סולדת בו: יש לחשוש שהם יהפכו לבשריים, בגלל שהסיר פתוח ואדים חמים עולים ישירות ממנו. לכן, יש להשתמש בכף בשרית ולא לקרב את צנצנת התבלינים קרוב מעל לסיר.

תודה על שאלתך

בתיה קראוס

הרבנית בתיה קראוס היא יועצת הלכה, עו"ס בכירה בתחומי זקנה נכות וקהילה, לומדת ומלמדת הלכה במתן

הרחבות:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צב סעיף ח

לט] מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר, הזיעה עולה ונבלע בקדירה,

רמ"א : אם היה חלב במחבת, בעינן ס' בתבשיל שבקדירה נגד החלב שבמחבת. וכל זה מיירי שהמחבת מגולה והזיעה עולה מן המאכל עצמו לקדירה שעליה (ארוך), וגם מיירי שהוא בקרוב כל כך שהיד סולדת בזיעה במקום שנוגע בקדירה. אבל אם אין היד סולדת בזיעה, הכל שרי. ולכן תולין בשר לייבש על קדירות של חלב, ולא חיישינן לזיעה שעולה (פסקי מהרא"י סימן ק"ג). וכן אם המחבת מכוסה, הכל שרי מידי דהוי אשתי קדירות נוגעות זו בזו דאין אוסרין זו את זו בנגיעה, כל שכן בזיעה.

פתחי תשובה יורה דעה סימן צב ס"ק ו

(ו) הזיעה עולה ונבלע. עיין בפמ"ג א"ח בהנהגת הוראות או"ה סדר שני אות ל"ז שכתב דברמב"ם פ"ז מטומאת אוכלין דין ד' מבואר דדוקא זיעת משקין כמוהו אבל אוכלין כמו חלב המהותך אין זיעתו כמוהו א"כ יש לדון טובא אם היה מחבת מחלב למטה חם ולמעלה סמוך דבר כשר והזיעה עולה אפי' יד סולדת בזיעה אפשר יש להתיר ע"ש ועיין (בתשובת ב"ח החדשות סי' כ"ד):

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן