כשרות הכלים והמיקרוגל במקום העבודה

תשובות מאת: הרבנית רחל קרן

שלום

בתור אשכנזיה מותר לי להשתמש בכלי זכוכית של המשרד?
זה משנה אם זה קר או חם? שימוש חד פעמי במקרה הצורך או בקביעות?
ולעניין שימוש במיקרוגל שנחשב נקי – האם חייב 2 כיסויים?
ואם המכסה עף בזמן החימום בגלל האדים שיצרו לחץ או שהשקית נקרעה/ התפוצצה בשל לחץ האדים בזמן החימום.. אסור לאכול את האוכל וצריך לזרוק אותו?
במידה שלא.. האם מותר לעשות את זה גם בידיעה שזה יכול לקרות? זה משנה אם זה בדיעבד או לכתחילה?

תודה רבה מראש..
זכות גדולה שקיים האתר שלכם, אשריכם על זיכוי הרבים!

 

תשובה

שלום רב לך,

באשר לשימוש בכלי הזכוכית של המשרד –

אם הכלים שמשו לבישול מאכל לא כשר, למנהג האשכנזים – אין להשתמש בהם בחם, ואפשר להשתמש בהם לדבר קר. 

אם מדובר בכוסות זכוכית וכדו', שהשימוש בהם בחם הוא לשתיה ולא לבישול, מותר להשתמש בהם גם למשקה חם.

 ובאשר לשימוש במיקרוגל – 

במכשיר מיקרוגל מותר להשתמש לבשר ולחלב בתנאי שהמאכל, או הבשרי או החלבי, יהיה סגור הרמטית ומכוסה בכלי בקביעות בזמן החימום או הבישול או אם המיקרוגל נוקה היטב ועבר הכשרה.

כאשר מדובר על שימוש במיקרוגל במקום העבודה, (וכך גם בחדרי אירוח – צימרים), ניתן להכשירו ע"י ניקיון חלל המיקרוגל והרתחת מים שמוסיפים להם סבון כלים שטעמו פגום.  אם את חושש משימוש בחומרים כאלה משום שהם עלולים לפגוע במיקרוגל, אין צורך להכשיר את המיקרוגל וניתן להשתמש בו שימוש זמני, גם אם הוא טרף, כאשר מכניסים את המאכלים כשהם סגורים או מכוסים במכסה מיקרוגל, ולכתחילה בשתי שקיות ניילון, כדי למנוע יציאת האדים, ואז אין חשש שהמאכל יבלע מאדי המאכלים שאינם כשרים שהיו בו קודם.

 יש לשים לב לשני דברים: האחד, לא להניח את המאכלים ישירות על צלחת המיקרוגל, והשני – הכיסוי.  

ואף אם יוצאים אדים דרך החרירים הקטנים שבמכסים המיועדים למיקרוגל, אין בכוח הזיעה היוצאת מהם להצטבר על דפנות המיקרוגל ותקרתו ולתת בו טעם, וקל וחומר שאין בכוחם להוציא טעם שאולי נבלע בדפנות המיקרוגל ולהכניסו למאכל שמתחמם.

לכן אין צורך לזרוק את המאכל אם יצאו אדים.

 רחל

 

הרחבה:

 לעניין כלי זכוכית

ישנה מחלוקת עקרונית האם זכוכית בולעת ופולטת או לא. לשיטת מרן בשו"ע זכוכית אינה בולעת או פולטת ולכן אפשר להסתפק בסט אחד של כלים לבשר חלב וג"כ לפסח.

לשיטת הפוסקים האשכנזים והבן איש חי , זכוכית בולעת. משמעות הדבר היא שאין להשתמש בכלי זכוכית שהיה בו בשר לא כשר רותח, כאשר השימוש לדבר חם.

אבל אם השימוש בקר, וכן אם לא השתמשו בכלי לדבר לא כשר – אפשר להשתמש בו.

לכן אפשר להשתמש בכוסות זכוכית במשרד ששתו בהן משקה חם.

ואפשר להשתמש בהם לכל דבר קר. (הרב דב ליאור, מספר תשובות מאתר "ישיבה").

 

הרחבה נוספת, לפי הרב י"צ רימון, באתר "סולמות":

כיצד נוהגים האשכנזים לגבי כלי זכוכית? ביחס לפסח כתב הרמ”א (שולחן ערוך, או”ח תנ”א, כו) שנוהגים שלא מכשירים כלי זכוכית מחמץ לפסח: "ויש מחמירים ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו, וכן המנהג באשכנז ובמדינות אלו". הרמ"א אינו מעיר כך על ההיתר של שולחן ערוך שכלי זכוכית אינם צריכים הכשרה בין בשר וחלב. ועל כך נחלקו הפוסקים.

הרב עובדיה יוסף מדייק שכוונת הרמ"א להסכים עם שולחן ערוך והוא מקל בעניין בשר וחלב שמותר להשתמש בכלי זכוכית ללא כל הכשר (שו”ת יביע אומר, ח”ד, או”ח, סימן מ”א, אות ו).

אולם טענה זו אינה מוסכמת, וייתכן שהרמ”א לא הגיה כי סמך על מה שכתב כבר בהלכות פסח.פוסקים אשכנזים רבים נקטו בדרך ביניים: אמנם אין להשתמש בכלי זכוכית לבשר ולחלב ללא הכשרה, אך פסיקת הרמ”א שכלי זכוכית הם ככלי חרס וכלל לא ניתן להכשירם נאמרה רק לגבי פסח, בעוד בשאר השנה יש להתייחס לכלי זכוכית ככלי מתכות. כלומר, כלי זכוכית בולעים, ולכן לא משתמשים באותו כלי לבשר ולחלב, אבל מאידך, הגעלה מועילה להם וניתן להכשיר את כלי הזכוכית על ידי הגעלה. כדרך זו נוהגים גם חלק מהספרדים, הסוברים שכלי זכוכית הם ככלי מתכות ואין להשתמש בהם לבשר ולחלב ללא הגעלה (שו”ת רב פעלים, ח”ג, או”ח, סימן כ”ט; הרח”ד, מקור חיים השלם, ח”ד, קפו, אות מ).

למעשה המנהג הרווח אצל האשכנזים הוא שלא משתמשים בכלי זכוכית לבשר ולחלב רותחים (פעם בנוזל חלבי ופעם בנוזל בשרי) בלי הגעלה. מאידך, ניתן להכשיר בהגעלה כלי זכוכית שנטרפו או לשנותם מבשר לחלב. כאשר עושים הגעלה לכלי זכוכית, יש להיזהר שלא לשים את הכלים במים קרים מיד אחרי ההגעלה כדי שלא יתפוצצו.

עם זאת, מי שמתארח בבית הוריו, והם מקילים להשתמש בכלי זכוכית לבשר וחלב רותחים בלי הגעלה, וכן אשכנזי המתארח אצל ספרדים הנוהגים להקל, רשאי להשתמש בכוסות.

 

שימוש במיקרוגל, הרחבה באתר רבני צהר

שימוש לכתחילה – במיקרוגל ביתי

במכשיר מיקרוגל מותר להשתמש לבשר ולחלב בתנאי שהמאכל, או הבשרי או החלבי, יהיה סגור ומכוסה בכלי בקביעות בזמן החימום או הבישול . במידה ומשתמשים במיקרוגל בקביעות בצורה שבה גם מאכלי הבשר וגם מאכלי החלב מכוסים, הרי שמאכל פרווה שיתבשל במיקרוגל אפילו כשהוא מגולה, יהיה מותר באכילה גם עם בשר וגם עם חלב (יו"ד קח א,ב,).

מיקרוגל שמשתמשים בו לחימום או בישול של מאכלי בשר גלויים ורוצים לחמם בו מאכלי חלב גלויים, צריך להכשירו. ההכשרה נעשית לאחר המתנה של  24 שעות בין שתי פעולות הבישול וכן ע"י הרתחת מים חמים בתוכו. כך גם מכשירים מיקרוגל שנטרף בשוגג. (ע"פ שו"ע יו"ד צב ח וקח א וכן הם הוראות המכון המדעי טכנולוגי להלכה בירושלים).

את צלחת הזכוכית של המיקרוגל צריך להכשיר בנפרד, במקרה והניחו עליה ישירות את הבשר או החלב או המאכל הטרף. הכשרת כלי זכוכית שנויה במחלוקת הפוסקים. יש אומרים שזכוכית איננה בולעת כלל ולכן אין צורך להכשירה אלא רק לשטוף אותה במים וסבון היטב. כך גם פוסק השולחן ערוך וזה מנהג הספרדים.

למנהג האשכנזים ניתן להכשיר את צלחת הזכוכית ע"י הגעלה ברותחים כאשר אין אפשרות אחרת, לדוגמא: משום שלא ניתן לקנות צלחת חדשה או מפני שהיא יקרה. (מנחת יצחק א פו,  ציץ אליעזר ח כ"א. סידור פסח כהלכתו בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א)    

יש סוברים שהאדים היוצאים מהמאכלים במיקרוגל אינם מתעבים לרמה כזו שיכולים לתת טעם, ולכן אין צורך להפריד בין בשר לחלב (שיח נחום מח; מגדל צופים ד, לא; הרב הלברשטאם). מנגד יש סוברים שאסור להשתמש באותו מיקרוגל לבשר ולחלב, שכן יש לחשוש שהזיעה ששם מכילה טעמים, ויש לחשוש שלא יכסו את המאכלים כנדרש למניעת זיעה או גלישה של המאכלים הואיל ומשתמשים בו תדיר (ריש"א כמובא בשבות יצחק ח"ו פ"ה). בדיעבד אם חיממו בלא כיסוי כנדרש, המאכל כשר.

שימוש במיקרוגל בדיעבד – במקום עבודה, בחדרי ארוח וכו'

במקומות ציבור, שנמצאים בהם גם אנשים שאינם שומרי כשרות ולפעמים אף אנשים שאינם יהודים, יש איסור להשתמש במכשיר מיקרוגל כאשר המאכל מונח ישירות על גבי הצלחת (אף שעשויה מזכוכית), היות שיש להניח שחומם שם נבלות וטריפות ומכשיר זה נטרף כתוצאה מהאדים שהתפשטו בתוכו.

אולם, מותר להשתמש במיקרוגל זה כאשר המאכל מכוסה בקופסא שנסגרת בצורה הרמטית. ואין להשתמש באותה קופסא גם לחימום מאכלי בשר וגם למאכלי חלב.

ולכתחילה אין להשתמש בשקית ניילון אחת, לפי שבדרך הטבע האדים יוצאים דרך השקית החוצה. ודין זה נאמר אף במקומות העבודה, כאשר אחד העובדים לא מקפיד על כשרות המזון.
בדיעבד, כאשר מדובר על שימוש במיקרוגל במקום העבודה או בחדרי אירוח (צימרים) ואין אפשרות להכשיר את המיקרוגל לפני השימוש (כי אין אפשרות להמתין  24 שעות), ניתן להכשירו גם ע"י מים בתוספת חומר שטעמו פגום.  אם האדם חושש להשתמש בחומרים שכאלה משום שהם עלולים לפגוע במיקרוגל (בפרט במיקרוגל שאינו שלו), הרי שאין צורך להכשיר את המיקרוגל וניתן להשתמש בו שימוש זמני, גם אם הוא טרף, וכל זה כאשר מכניסים את המאכלים כשהם סגורים הרמטית בקופסה. כך  אין חשש שהמאכל יבלע מאדי המאכלים שאינם כשרים או מחתיכות מאכל שנדבקו לתקרת המיקרוגל או לקירותיו.

בדרך כלל אסור להשתמש בכלי טרף אפילו לשימוש ללא בישול, אפילו בשימוש קר שאינו בולע מהכלי הטרף, מחשש שמא ישכח ויבשל בו. אולם שימוש ארעי בשעת הדחק הותר כל עוד אין אפשרות אחרת והשימוש נעשה בתנאים ובצורה שלא תטריף את המאכל ( שו"ע או"ח תנ"א ב ובמשנה ברורה ט"ז). 

 

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן