נדר שנדרתי ביסודי ונדר שנדרתי בבגרותי

שלום וברכה,

שאלותיי הן בנושא נדרים.

בהיותי ביסודי נדרתי נדר.. אני לא ממש זוכרת אם זה היה לפני או אחרי בת מצווה וגם את הנוסח המדויק לא. אבל אני חושבת שלא קיימתי אותו השאלה היא  אם צריך להתיר את הנדר הזה בנסיבות העניין.

שאלה נוספת היא על נדר שנדרת בהיותי בגירה. נדרתי להימנע מדבר מסוים במשך 40 יום והפרתי אותו. 40 היום חלפו השאלה היא אם אני צריכה להתיר אותו רטרואקטיבית. כאמור, אני מודעת לחומרה שבנדירת נדרים. ואני מנסה לעשות על זה תשובה שלימה. ראיתי בתשובות רבות תוכחה על עצם נדירת הנדרים. אני מתחרטת על שניהם, ורוצה לדעת האם יש משהו מעשי לעשות על מנת לתקן את זה.

שאלה נוספת היא מה קורה במקרה ומביך אותי לפרט את הנדר בפורום של שלושה גברים, גם בפורום של גבר אחד. יש מוצא למקרים כאלו?

תשובה:

שלום לך,

ישר כוחך על הרצון לתיקון הדיבור.

לעיתים מתעורר בנו צורך לקחת על עצמנו עשייה שלא התחייבנו בה על ידי הדין. הנדרים נותנים מענה ליצירת המחויבות האישית באותו עניין. לפעמים אנו מנסים להיגמל מהרגל רע, ולפעמים אנו רוצים להוסיף טוב או לבטא רגשות תודה. ניתן לתעל את הכוחות החיוביים האלה גם להתקדמות  פשוטה במידות וביראת שמיים ללא נדר.

ככלל, וכפי שכתבת בעצמך, יש להימנע מלנדור נדרים דווקא בשל הערך הגדול שניתן ליוצא מפינו!!! וכבר כתב שלמה המלך בקהלת "טוב אשר לא תידור משתידור ולא תשלם" (קהלת ד, ה).

הדיבור הוא הכח המייחד את האדם ונצטווינו ליקרו ולשמרו.

לגבי אפשרויות לתיקון-

כתבת כי את מתחרטת על הנדר ולכן נראה כי כבר קיימת את השלב הראשון של התשובה והתיקון המעשי אותו את מבקשת והוא חרטה על העבר.

כעת ניתן להתמקד בקבלה לעתיד- לתת תשומת לב ומשקל לדברים היוצאים מפינו ולהימנע מנדרים. תהליך התרת הנדרים עצמו יסייע לך בעזרת ה' בתיקון זה.

בנוגע לשאלתך על הנדר הראשון:

אמנם יש ספק לגבי גילך (שולחן ערוך יורה דעה רל"ג סעיף א) ואין בשאלה מספיק פרטים על מנת לדעת בוודאות אם הנדר עדיין חל עלייך. מכל מקום במצב ספק יש להתיר.

בנוגע לשאלתך על הנדר השני  ועל המבוכה המלווה את פירוט הנדר.

אף על פי שזמנו של הנדר השני חלף, עדיף להתירו (שולחן ערוך יורה דעה רל"ח כ).

בעת התרת הנדר יש לפרט מה נכלל בנדר. (שולחן ערוך יורה דעה רכ"ח י"ד).

ההתרה, כפי שאנו מבצעים אותה כיום, צריכה להיות בפני שלושה אנשים. כל שלושה אנשים מישראל כשרים להתרת נדרים אך מאחר והם נתפסים כמעין בית דין המתירים הם גברים.

כתבת שעשוי להיות מצב בו מביך אותך לפרט את הנדר בפני פורום של שלושה גברים. אכן, זוהי סיטואציה שעלולה להיות מביכה ולא נעימה. פירוט הנדר נועד למנוע מצבים בהם מתירים נדר שהתרתו עלולה להוות מכשול לנודר/ת. לכן, כתבו הפוסקים שאין הכרח ליידע את כל המתירים בטיב הנדר ודי לפרט את תכנו בפני אחד מהמתירים (שו"ת הרשבא ח"ד ס"ב).

במצב בו גם פירוט בפני אחד מן גורם קושי גדול ניתן להתיר את הנדר על ידי שליח או שליחה. עליך לפרט בפני השליחה והיא תפרט את הנדר בפני אחד מן המתירים (פתחי תשובה "על נדרו"  על שו"ע יו"ד רכח טז).

אני מקווה שהאפשרות לפעול כך מהווה פתרון לקושי שתיארת.

כל טוב והיי ברוכה.

זיוית ברלינר.

מקורות לעיון ולהרחבה:

קהלת פרק ה' פסוק ד'

רש"ר הירש לבראשית פרק כ"ח פסוק כ

משנה מסכת נידה פרק ה משנה ו

משנה מסכת חגיגה פרק י משנה א

תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ע"ז

ר"ן על הגמרא בנדרים דף ע"ז עמוד ב

תלמוד בבלי גיטין לה"ה עמוד ב

שולחן ערוך  יורה דעה סימן ר"ג סעיף א

שולחן ערוך יורה דעה רכ"ח י"ד

שו"ת הרשב"א ח"ד סימן ס"ב

באור הגר"א לשולחן ערוך יורה דעה רכ"ח י"ד , אות כ"ה , ד"ה "ומיהו"

שולחן ערוך יורה דעה סימן רל"ג סעיף א

רמב"ם שבועות פרק ו הלכה ד

שולחן ערוך יורה דעה רכ"ח ט"ז

פתחי תשובה ט "על נדרו" על שו"ע יו"ד רכ"ח ט"ז

רשימות שיעורים הרב סולובייצ'יק מסכת נדרים דף עז עמוד א

רבי עקיבא איגר מסכת נדרים דף עז עמוד ב

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן