עד מתי צריך לעשות בדיקת טהרה בערב?

היי, התחתנתי והתחלתי לשמור טהרת המשפחה, הזמן היחידי שעד עכשיו בדקתי זה כל ערב, וגיליתי עכשיו שצריכים לבדוק לפני השקיעה. רציתי לדעת אם זה כהלכה שאסור לבדוק אחרי השקיעה, או בשביל הבדיקה ביום הנכון לפי תאריך עברי לפני שנגמר היום. בקושי יש לי זמן לבדוק לפני שקיעה כי אני לא נמצאת בבית. אשמח לתשובה תודה 🙂

תשובה

שלום ומזל טוב,

אכן צריך לעשות בדיקות של הפסק טהרה וכל ימי שבעה הנקיים לפני השקיעה, כדי שתיחשב כבדיקת אותו היום לפי הלוח העברי. 

מכיוון שהפסק טהרה מציין את תחילת המעבר מחזקת הטומאה אל תהליך ההיטהרות, הוא צריך להיעשות לפני השקיעה, כדי שנספור שבע יממות מלאות עד לטבילה (בית יוסף יורה דעה סימן קפג).[1] וכן הבדיקות של שבעה ימי הנקיים צריכות להיעשות במהלך שעות האור, בבוקר ובערב לפני השקיעה ויש המסתפקות בבדיקה אחת ביום על פי הגמרא (נידה סח ע"ב), וכך פסקו ראשונים רבים (רמב"ם איסורי ביאה פ"ו הלכה כא – כב, בעלי הנפש שער הספירה והבדיקה סימן ב, רא"ש מסכת נדה פרק י סימן ה, רמב"ן נדה ה ע"א, אור זרוע חלק א – הלכות נדה סימן שמא, תורת הבית הארוך בית ז שער ה, שולחן ערוך יורה דעה סימן קצו סעיף ד, אף על פי שבסעיף א החמיר והצריך שתי בדיקות ביום), וכן נפסק לכתחילה לבדוק פעם אחת ביום בפסיקת הרב עובדיה יוסף (טהרת הבית סימן יג סעיף ה, ויביע אומר חלק ה – יורה דעה סימן טז).

ישנם פוסקים הסבורים, שאין שום אפשרות לבדוק לאחר השקיעה, ואף בדיעבד בדיקה זו לא מועילה (קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ב סימן מב סעיף א, הרב קרליץ חוט שני הלכות נדה עמ' רמו).

אך אחרים מתירים בדיעבד כשעברו רק מספר דקות לאחר השקיעה, חלק מן המתירים תולים זאת בשעת הדחק וצורך גדול, או בנסיבות מיוחדות, כמו חשש לדחיית הטבילה בכמה ימים (חפץ חיים נדחי ישראל פרק מא סעיף ו, אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סב, באר משה (שטרן) חלק ב סימן סא, במראה הבזק ז, סימן ע), והדעה המקלה ביותר מתירה אף כשחלפו שלוש-עשרה דקות משקיעת החמה (טהרת הבית ב, עמ' רסה-רעד, ספר פועה כרך א עמ' 134, הרב שלמה לוי שערי אורה עמ' 133), זאת מטעמים שונים, כגון: ספק-ספיקא, הקושי בהגדרת זמן השקיעה המדויק, פערי הזמנים וההבדלים בין הלוחות השונים, וכאשר בני הזוג לא קיימו עדיין מצוות פרו ורבו.

חשוב לדעת, שאם תתקשי לבצע את ההפסק בסמוך לשקיעה (בעיקר בימי החורף הקצרים), או אם קיים חשש שתשכחי, יש באפשרותך לבצע אותו מוקדם יותר במשך היום, ואף בשעות הבוקר (רמ"א יורה דעה סימן קצו סעיף א), ולהתנות שאם לא תספיקי לבדוק שוב לפני השקיעה, תהווה הבדיקה המוקדמת את הפסק הטהרה שלך או בדיקת אותו היום של שבעה נקיים.

 שתזכי לקיים עם בן זוגך בית של הערכה ואהבה ושל חיבור להלכה,

עידית

[1] הזמן שבין השקיעה לבין צאת הכוכבים נקרא "בין השמשות" והוא ספק יום וספק לילה. לכן מחמירים להתייחס אליו כלילה ביום שבו פוסקים בטהרה, וכיום ביום שבו טובלים. הדבר דומה לזמני כניסת השבת (לפני השקיעה) ויציאתה (לאחר צאת הכוכבים).

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן