באיזה סקוץ' לשטוף כלים בשבת?

 

שאלה:

הבנתי שישנו איסור לשטוף כלים בשבת עם סקוץ רגיל.

האם יש דעה מקילה המתירה? אם לא- מהו הסקוץ המותר? האם כריות קרצוף דקות זה בסדר?

 

תשובה:

ראשית, יישר כוחך על הרצון להדר ולשמור שבת כהלכתה. לפעמים נדמה לנו שהפרטים הקטנים לא חשובים, אבל לדעתי צירוף הפרטים הקטנים הוא חלק לא מבוטל מאוירת השבת, ומשמירת ההלכה.

סחיטה נאסרה בשבת כחלק ממלאכת ליבון, כלומר כיבוס. חלק מכיבוס הבגד דורשת את השרייתו, ולאחר מכן את סחיטתו. כלומר, סחיטה היא חלק מניקוי הבגד ולכן אסורה מדאורייתא.[1] לעומת זאת, סחיטה של ספוג אסורה מדרבנן מפני שאנחנו לא מקפידים שהספוג יהיה יבש (בשונה מבגד).[2]

המקור לדין סחיטה מופיע במשנה במס' שבת, דף קמג ע"א: "ספוג, אם יש לו עור בית אחיזה – מקנחין בו, ואם לאו – אין מקנחין בו". מסביר רש"י שם "שכשאוחזו נסחט בין אצבעותיו". כלומר, למרות שהאדם לא מתכוון לסחוט אלא לנקות כלי – כל שימוש בספוג בלי בית אחיזה (מעין ידית) תביא לסחיטה.

לעומת בדים שונים, חומרים סינטטיים ופלסטיקים שונים אינם סופגים, ולכן מכינים מהם ספוגים מיוחדים בשבת.

לסיכום, ניתן להשתמש במברשת לניקוי כלים עם סיבים מניילון שלא סופגים כלל את המים, וכן עם סלילי פלסטיק שנועדו לשטיפת כלים כיון שהמים לא נספגים בהם ולא נסחטים. אסור להשתמש בהן אם יש בהן ספוג שנסחט.

ברוב חנויות המכולת והסופרמרקטים אפשר למצוא בקלות ספוגים המיוחדים לשבת (כתוב עליהם כך) ובהם להשתמש.

שוב יישר כוחך על הרצון לדקדק בהלכות שבת.

חמוטל

הרבנית חמוטל שובל היא ראש בית המדרש לנשים באפרת. היא בוגרת התוכנית למנהיגות הלכתית במדרשת לינדנבאום. מלמדת גמרא והלכה בלינדנבאום ובעלת הפודקאסט "פרשה משלהן". חברה בארגון רבנית בית הלל

[1] רמב"ם הלכות שבת פרק ט, הלכה יא. "המכבס בגדים הרי הוא תולדת מלבן וחייב, והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו הרי זה מכבס וחייב, שהסחיטה מצרכי כיבוס היא כמו שההגסה מצרכי הבשול, ואין סחיטה בשער והוא הדין לעור שאין חייבין על סחיטתו."

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב. "בגד שיש עליו לכלוך, אסור אפילו  לשכשכו, דזהו כבוסו, אלא מקנחו בסמרטוט בקל ולא בדוחק, פן יסחוט. הגה: ובגד שאין עליו לכלוך, מותר לתת עליו מים מועטים ולא מרובים, שמא יסחוט (ב"י בשם סמ"ג וסמ"ק וסה"ת והרא"ש פ"ק דיומא). ויש אוסרים בכל ענין (ב"י בשם הטור סי' של"ד וסי' שי"ט ותוספות פרק כל כתבי והגהות פ' כ"ב)."

[2] דין פסיק רישא הוא דין אשר מגדיר פעולה שאנחנו לא רוצים בתוצאה שלה, אבל היא בלתי נמנעת. גם כאשר את מתכוונת לנקות את הכלי ולא לסחוט, בודאות הספוג ייסחט תוך כדי. ולכן, למרות שאת לא מתכוונת לתוצאת הסחיטה – הסחיטה אסורה.

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן