האם לגבר מותר ללכת להופעה של נשים?

האם מותר ללכת להופעה של אישה? אשמח להסבר. תודה

 

תשובה:

שלום רב.

תודה על שאלתך. אני מבינה שהתכוונת בשאלתך להופעה של זמרת- אישה ששרה ולא להופעה אחרת (מחול, דרמה וכו') והתייחסותי בהתאם.

 

אפתח במקור איסור "קול באישה"- בגמרא במסכת ברכות (דף כ"ד עמוד א):

אמר שמואל: קול באשה ערוה, שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה.

הסוגיא שם עוסקת בענייני אמירת קריאת שמע ודברים שבקדושה. קול האישה נכלל בין המקומות המכוסים שבפניהם אין לומר קריאת שמע. 

הביטוי "קול באישה" איננו ברור דיו אך מתפרש על ידי רוב הפוסקים כקול של שירה. (לדוגמא- מגן אברהם סימן ע"ה סק"ו)

נחלקו הראשונים האם אמירתו של שמואל לגבי קול, גם היא נאמרה רק לגבי זמן אמירת קריאת שמע (ויש שם דרישה גבוהה של כוונה וריכוז) או שנאמר כמשהו כללי שקשור לצניעות ולהרחקות כלליות בין נשים לגברים.

להלכה נפסק בשולחן ערוך עניין זה פעמיים: גם בהקשר של אמירת קריאת שמע (שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עה, סעיף ג): 

 יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע. 

וגם בהקשר של הלכות צניעות והמלצות הרחקה שבין איש לאישה שאינם נשואים (שולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן כא סעיף א):

ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה.

אם כך, באופן פשוט יש איסור על איש לשמוע קול אישה.

 

יחד עם זה יש מן האחרונים שהבהירו שלא כל שירה נאסרה:

הרב יחיאל וינברג (שו"ת שרידי אש חלא סימן ח וסימן עז) בצרפת שלאחר מלחמה"ע השניה התיר לגברים ונשים לשיר יחד שירי קודש. הוא הסתמך על פסיקת הרב הילדסהיימר ש"תרי קלי לא משתמעי" (שני קולות לא נשמעים. כלל שהגיע מהלכות שופר, ומשמעותו שכאשר שומעים שני קולות בבת אחת בעצם לא שומעים אף אחד מהם באמת) וששירי קודש אינם מביאים להרהורי עבירות.

הרב עובדיה יוסף התיר שמיעת קול אישה בהקלטה וברדיו (אפילו אם השומע מכיר אותה) כי אין זה נחשב קולה (שו"ת יביע אומר חלק ט – אורח חיים סימן קח).

בין פוסקי זמננו הרב ביגמן, ראש ישיבת מעלה גלבוע, (וזאת ליהודה 2) סובר, בעקבות הבנתו את הסוגיא ודברי הראשונים, שבימינו ניתן להתיר שמיעת קול שירה של אישה אם מדובר בסיטואציה בה אין חשש להרהור. לפיכך, הוא מתיר בתנאים מסוימים כגון אלו לשמוע קול אישה: הקשר ואוירה הולמת, מילות שיר ראויות, סגנון מוזיקלי לא אירוטי, לבוש ושפת גוף צנועים. על סמך זה סבר שבטקסים ממלכתיים למשל, אין בעיה לשמוע קול אישה. לגבי הופעות, אני מבינה מדבריו שתלוי איזה הופעה, מה הסגנון והתכנים. הרב ברוך גיגי, ראש ישיבת הר עציון חלק שם על מסקנת הרב ביגמן לגבי הופעות נשים אבל הקל בטקסים רישמיים בהם אין חשש לקלות ראש כלל ועיקר, והוסיף שהמחמיר יחמיר לעצמו בלבד.

לעומתם, הרב מלמד (פניני הלכה הלכות משפחה ז, י) מביא שלדעת רוב מכריע של הפוסקים האיסור עדיין קיים, וסומך בדבריו הרב יעקב אריאל (תחומין ל). הרב מלמד מסביר שגם לדעת המקלים (דגומת הרב ביגמן) קשה מאד להעמיד את ההלכה על מקומה ולדייק מה נחשב הופעה מכובדת ומה הגבול בינה לבין ופעה לא צנועה.

 

מסקנה וסיכום:

לפי רוב הפוסקים אל לו לאיש ללכת להופעה של אישה ששרה. 

המקלים ללכת להופעות מכובדות וצנועות של נשים יש להם את הרב ביגמן לסמוך עליו.

בסיטואציות מסוימות (כגון חייל שנדרש להיות נוכח בהופעה) ובטקסים ממלכתיים ניתן להקל. כשעניין הופעת האישה אינה הענין המרכזי והשירה נעשית בהקשר רישמי וללא קלות ראש, יש על מי לסמוך ולשמוע את קול האישה.

בת שבע

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן