האם אפשר להרתיח גביעונית בסיר כשר לצורך חיטוי?

לאחרונה קניתי, בעיקר ע"מ להמנע מזיהום הסביבה, גביעונית לנשים (menstrual cup), לשימוש בעת המחזור.
הגביעונית עשויה סיליקון, ומשמשת כלי שאוסף את דם הוסת (במקום שימוש בטמפון וכו'). כל החברות שמשווקות את המוצרים הללו ממליצות לחטא את הגביעונית לאחר השימוש בה ע"י הרתחה בסיר מים חמים במשך כמה דקות.
כמובן שלפני כן אנקה את הגביעונית במים וסבון (כך שלא יישאר עליה אפילו שריד של דם), ובכל זאת – האם מבחינת כשרות מותר להרתיח משהו כזה בתוך סיר?

תודה רבה, בעיקר על הפלטפורמה לשאול נשים שאלות, ובעיקר כשהשאלות מביכות (אותי) כמו השאלה הנ"ל.
בשורות טובות

תשובה:

שלום לך,

אפתח בברכת יישר כח על המודעות האקולוגית, הלוואי שיירבו כמותך.

לשאלתך על הרתחת הגביעונית בסיר כשר, מכיוון שאין מדובר בבליעת איסור, שכן השימוש בה נעשה באופן קר (ללא בישול), והניקוי היסודי בסבון מסיר ממנה את כל השאריות, ובנוסף לכך, הסיליקון הנו חומר חלק בדומה לזכוכית, ללא נקבוביות וחריצים, ולכן הגביעונית אינה בולעת איסור, ניתן להרתיחה בסיר כשר, מבלי להטריפו.

ואף אילו היתה בליעה, סיליקון חלק וללא שריטות ניתן להגעלה במים רותחים, על פי הכלל: "כבולעו כן פולטו" (מנחת יצחק חלק ג סימן סז, חלקת יעקב חלק ב סימן קסג אגרות משה חלק ב סימן צב, חזון עובדיה דיני הגעלה). כאשר הכלי שנטרף אינו בן יומו, הוא אינו מטריף את הסיר שבתוכו הוא מוגעל, אף אם אין בו ששים כנגדו.

לכן מבחינת כשרות, אין איסור בהרתחת הגביעונית בסיר בישול.

אולם ברצוני להסב את תשומת לבך לשיקול הלכתי נוסף, ולפיו עדיף להמנע מהרתחה של הגביעונית בסיר בישול. מדובר באיסור "בל תשקצו".

התורה מדגישה את ערך כבוד האדם, בהיותו נברא בצלם אלוקים, ומתוך כך אוסרת בציווי מיוחד על התנהגות מעוררת גועל, גסה או בזויה: אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם. כִּי אֲנִי ה' אֱלוֹהֵיכֶם וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל הָאָרֶץ (ויקרא יא, פסוקים מג-מד).

חכמינו פירטו דוגמאות אחדות הכלולות באיסור זה, למשל, אכילת מאכלים, שהתערבו בהם קיא, צואה, או ליחה, וכן נאסר לאכול בכלים המשמשים להקזת דם, לבית הכסא וכד' (מסכת מכות דף טז ע"ב, מסכת חולין דף סז עמ' א-ב, רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכות כט-ל, ובספר המצוות מצוות לא תעשה קעט, סמ"ג לאו סימן קמח, שולחן ערוך יורה דעה סימן קטז סעיף ו, משנה הלכות חלק ט סימן קסז). 

יש מי שסבור שבמקרים הללו מדובר באיסור דרבנן, כי התורה אסרה אכילת שרצים בלבד, והפסוק מהווה אסמכתא ליתר הדברים (רמב"ם לעיל, ריטב"א ומאירי מסכת מכות דף טז, החינוך מצוה קסג, שו"ע לעיל),  ויש הסבורים שכל הדברים המאוסים אסורים מהתורה, ולאו דווקא מאכלים מעוררי גועל (ספר יראים חלק ב סימן עג, סמ"ק מצוה פ, שערי תשובה שער ג אות צג, ט"ז יורה דעה סימן קטז סק"ו).

ביטוי לדעות השונות מופיע במחלוקת, האם כלים שנעשה בהם שימוש לדברי מיאוס, דורשים הגעלה, ככלי שבלע איסור (אורחות חיים הלכות טהרת הנידה והגעלת כלים אות יב), או שניתן להסתפק בניקוי יסודי בלבד (בית יוסף יורה דעה סימן קכא בדק הבית, ערוך השולחן סימן קכא).

יתר על כן, כאשר נוהגים כך בפני אנשים אחרים, וגורמים להם מיאוס וסלידה, יש בכך גם ביטול מצוות ואהבת לרעך כמוך, ואף חשש סכנה (שו"ע יורה דעה סימן קטז אות ו, ואורח חיים סימן קע סעיפים י, טו, טז, כב). הדוגמאות המובאות בגמרא (חגיגה דף ה ע"א) הן הריגת כינה בפני חברו, או יריקת רוק בנוכחותו, ובשולחן ערוך מובאות דוגמאות למעשים מעוררי גועל בזמן הסעודה (אורח חיים סימן קע סעיף י, טו, טז, כב, יורה דעה סימן יג סעיף א בהגהת הרמ"א). 

לגבי מעשים או מאכלים שלא צויינו באופן מפורש, הם תלויים בנורמות חברתיות (כגון אכילה בידיים), או אף בנטיה אינדיבידואלית סובייקטיבית של כל אחד, למשל, אכילת תולעים, הבלועות בגוף הפרי, או גללי עכברים המעורבים בקמח, לא נחשבו כמאוסות, בשל שכיחותן (ש"ך יורה דעה סימן פד סעיף א, פרי חדש סעיף ג, כתב סופר אורח חיים סימן פח). ואף בענייני צניעות קיים איסור זה (שולחן ערוך אורח חיים סימן רמ סעיף ד). יוצא מכך, שלא רק שישנם כלים ומאכלים (חפצא) האסורים בשימוש ובאכילה, אלא ישנם גם איסורים על האדם גופו (גברא), למשל אכילת דג חי נאסרה (תוספות מסכת שבת דף צ עמוד ב, הגהות מיימוניות הלכות שחיטה פרק א הלכה ג סק"ג, הגהות הרמ"א יורה דעה סימן יג סעיף א), אך בימינו רבים נהנים מאכילת דג נא בסושי, כך שהאיסור חל על אנשים מסויימים, ועל חלקם לא. 

מן האמור לעייל עולה כי למרות שמותר מעיקר הדין להשתמש בסיר בישול לשם חיטוי הגביעונית, אין זה ראוי. כיוון שבימינו בני האדם רגישים יותר מבעבר והנורמות הן לרוב קפדניות ורגישות יותר בענייני אסתטיקה ואיסטניזם, לכן הייתי ממליצה לך לקנות סיר פשוט וזול (ובגודל מינימאלי), ולייחד אותו למטרה זו בלבד.

ברכה והצלחה,

עידית

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן