כמה שאלות לגבי שירת נשים

שלום!

כמה שאלות לגבי קול אישה ערווה:

1. האם האיסור חל על הגברים לשמוע שירת נשים או על הנשים לא לשיר ליד גברים?

2. מישהי שמקפידה לא לשיר ליד גברים הקליטה את עצמה שרה וההקלטה הגיעה בטעות לבן ששמע אותה. האם זאת עבירה?

3. האם מותר לאישה לשיר עם חבר שלה?

תודה

 

תשובה:

שלום רב.

תודה על שאלותיך.

אפתח בכך שהנושא הזה באופן כללי לא פשוט לכולנו ומציב אתגר משמעותי ביחסנו להלכה ולהכוונה של חז"ל ביחס בין המינים.

 

  1.  מעניין לראות שכבר חז"ל ראו ערך רב משמעות בקול בכלל, בקול של שירה ובקול השירה הנשי בפרט.

האיסור במקורו מופיע בגמרא במסכת ברכות (דף כ"ד עמוד א):

אמר שמואל: קול באשה ערוה, שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה.

[יתכן והביטוי "ערווה" לגבי הקול הנשי מעורר תמיהה או הסתייגות. יש להבין שהקביעה כאן הינה קביעה הלכתית של גדרי צניעות ואין להתייחס כאן למושג ערווה כבהקשר של דיני עריות]

הסוגיא שם עוסקת בענייני אמירת קריאת שמע ודברים שבקדושה. מופיעות שם כמה אמירות לגבי מקומות מכוסים שבפניהם אין לומר קריאת שמע. קול האישה, (בדרך של שירה ולא בדרך של דיבור) נכלל בינהם.

נחלקו שם הראשונים האם אמירתו של שמואל לגבי קול, גם הוא נאמר רק לגבי זמן אמירת קריאת שמע או שנאמר כמשהו כללי.

להלכה נפסק בשולחן ערוך עניין זה פעמיים: גם בהקשר של אמירת קריאת שמע (שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עה, סעיף ג):

 יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע.

וגם בהקשר של הלכות צניעות והמלצות הרחקה שבין איש לאישה שאינם נשואים (שולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן כא סעיף א):

ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה.                     

יוצא מכך שאמנם האיסור במקורו נאמר לאיש אבל הראשונים כבר למדו מכך שזו דרך גם ליצירת עולם צנוע ומרוחק יותר בין האיש והאישה שאינם נשואים.

כלומר, למרות שהאיסור לאיש, נראה שהאישה צריכה לשמור על צניעותה גם מדין "לפני עיוור לא תתן מכשול"- כלומר, לא להעמיד את הסביבה הסובבת אותנו במצב שלאיסור, וגם כשותפה להרחקות הראויות בין האיש לאישה.

אומנם לא כל שירה  נאסרה באופן גורף, הפוסקים לאורך הדורות מצאו דרכים להיתר שמיעה של שירת נשים דרך רדיו או הקלטות, לשמיעת כמה נשים יחד, לשמיעת שירת קודש שאין בו חשש הרהור, כשאינו מתכוון ועוד.

 

  1. לגבי הקלטה:

נחלקו האחרונים האם האיסור חל גם על שמיעת שירת אישה דרך מכשירים אלקטרוניים. יש מחמירים, הואיל והקול הנשמע הוא בדיוק כמו קולה המקורי של הזמרת. יש מקלים אם השומע לא מכיר את האישה ששרה, ויש המקלים אפילו אם מכירה. ולכן המקל יש לו על מה לסמוך.

ממליצה לך  לעיין בדברי הרב מלמד בספרו פניני הלכה או דרך הרשת באתר פניני הלכה כאן.

לגופו של מקרה, אשה שהקליטה את עצמה, שלא על מנת שההקלטה תגיע לאזני גבר, צריכה להשתדל לא להעמיד את הגברים בטעות ולכן עליה לכתוב או לסמן את ההקלטה שהיא מיועדת לנשים בלבד. גבר שהחליט לשמוע בכל זאת, אולי סומך על השיטות המקלות ובכל מקרה זה עניינו ולא עניינה.

 

  1. על פי מירב המקורות שיש בידינו, שירה משותפת של פנוי ופנויה- חבר וחברה, עלולה להיות בעייתית מבחינה הלכתית.

הפוסקים לאורך הדורות מצאו דרכים להיתר שמיעה של שירת נשים דרך רדיו או הקלטות, לשמיעת כמה נשים יחד, לשמיעת שירת קודש שאין בו חשש הרהור, כשאינו מתכוון ועוד.

נראה לי שדווקא חבר וחברה הם בדיוק אלה שצריכים ליצור ביניהם את הגבולות. עליהם לחשוב איך הם מפתחים קשר עמוק של הכרות, ויחד עם זה שומרים את העניינים האינטימיים לקשר שאחרי החתונה. הכללת השירה אצל חז"ל והפוסקים, לתוך העניינים האינטימיים, דווקא מאיר את כוחה של השירה בעולם הבינאישי והזוגי.

 

בהצלחה רבה

בת שבע

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן