האם מותר לתת לרב צ'ק אחרי כניסת שבת?

האם מותר לתת לרב צ'ק אחרי כניסת השבת?

מחילונית מובהקת:

אני מוזמנת לשיחה עם הרב לאחר כניסת השבת (שישי לאחר התפילה) לפני יום העלייה לתורה של בני.

אני רוצה במעמד זה לתת לו מעטפה עם שיק וברכת תודה. אני לא מצפה בהכרח שיפתח את המעטפה באותו המעמד אבל האם מותר והאם יקבל ממני את המעטפה?

תודה מראש.

תשובה

שלום לך,

ומזל טוב לרגל בר המצווה!

שאלתך רגישה ויפה ואני שמחה לפרסם את שאלתך באתר כדי שילמדו אחרים מרגישותך ומדרכיך.

לגבי שאלתך, תהיה לרב בעיה לקבל ממך את המעטפה, ולכן עליך למצוא דרך להעביר לו את המעטפה ביום חול לפני שבת או אחריה. יש כאן מספר בעיות הלכתיות, הבעיה המרכזית היא שהצ'ק הוא מוקצה, ולכן אסור לו לקחתו. (אם את מעוניינת בפירוט הלכתי עייני בהרחבה)

אם לא היית שואלת, ייתכן שכדי לכבד אותך הוא היה מוצא פתרון פרקטי למצב. נכון יותר שלא תעמידי אותו במצב זה.

באופן כללי לגבי תרומות לבית כנסת ולרבנים, אם את רוצה לתת תרומה לבית הכנסת, כדאי לומר זאת במפורש. כמו כן אם מדובר בתשלום לרב על מאמציו כדאי לתאם איתו מה גובה התשלום,  ולקבל על התרומה או התשלום קבלה.  

ושוב תודה על שאלתך,

יעל שמעוני

הרבנית יעל היא מנהלת מיזם "משיבת נפש – רבניות בית הלל"

הרחבה:

בנתינת צ'ק בשבת יש מספר בעיות הלכתיות:

  1. מוקצה.

איסור מוקצה הוא איסור דרבנן, כלומר שנקבע על ידי חכמים, אולם יש לו יסודות בפסוקי התורה ובנביאים (ויקרא כג , ג ופירוש הרמב"ן שם, ישעיהו נח יג). חכמים אסרו להזיז ממקום למקום חפצים שאינם ראויים לשימוש בשבת. לאיסור זה יש שתי סיבות עיקריות: א. לשמור על אופיו של יום השבת ולכן להימנע מלהתעסק בחפצים שאינם קשורים לשבת. ב. להתרחק מפעולות שעשויות לגרום לחילול שבת, לעשות סייג/גדר שלא נבוא לחלל שבת באיסורי תורה.

ישנם סוגים שונים של מוקצה, אחד מסוגי המוקצה הוא "מוקצה מחמת חסרון כיס". כלומר זהו חפץ שבגלל שהוא יקר או ששימושו הוא למסחר, מזיזים אותו רק לצורך שימושו המיוחד. חפץ שהוא "מוקצה מחמת חסרון כיס" אסור להזיז אותו ממקום למקום כלל (בשפה ההלכתית – אסור לטלטלו).

הפירוש "משנה ברורה" על השולחן ערוך (אורח חיים סימן שז סעיף (נו)) ביאר שגם מסמכים המשמשים למסחר הם מוקצה מחמת חסרון כיס. זאת בגלל שמקפידים לשמור עליהם במקום מוסתר שלא יאבדו. וודאי שצ'ק נופל בקטגוריה זו, מאחר שאנו מתייחסים אליו ככסף ממש, ולא משתמשים בו לשום שימוש אחר מלבד הפקדתו בבנק. (ועייני גם בשמירת שבת כהלכתה כ, כ).

לכן אסור לקבל מידך את הצ'ק, כיוון שאסור לטלטלו.

  1. מקח וממכר

אסור לקנות ולמכור בשבת, וגם איסור זה כמו איסור מוקצה נובע מהתורה ומדברי הנביאים, ונוספה לו גזרת חכמים. הנביא ישעיהו אסר מקח וממכר (ישעיהו פרק נח פסוק יג)  ואיסור זה מופיע גם בספר נחמיה (פרק יג). בגמרא ובראשונים (מסכת ביצה לז ע"א, רש"י שם, רמב"ם שבת כג יב), מובאת סיבה נוסף לאיסור מקח וממכר גזירה שמא יבוא לכתוב בשבת.

לכן קבלת תשלום בשבת, גם אם מדובר בתרומה, אסורה מצד איסור מקח וממכר בשבת.

במצב שבו את מתארת, יתכן שהרב לא היה יודע שיש צ'ק במעטפה, והיה לוקח אותה ממך, ואחרי שהייתה בידו היה מניח אותה. אולי לחילופין אם היית מיידעת אותו הוא היה מבקש ממך להניח את המעטפה על שולחן מבלי שייגע בה, ובע"ה היה מצליח לעשות זאת מבלי ליצור אי נוחות. אולם אין ספק שעדיף כלל לא להגיע למצב זה.

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן