מהי המעלה האמיתית של המקווה?

אני נשואה 16 שנה באושר ב"ה אך לצערי עדיין לא הבנתי מה היא המעלה האמיתית של המקווה חוץ מיזה שזה מטהר ובריא לקשר וכו…ברוך ה שומרים כדת וכדין אך מאד מפריעה לי שאם לא טובלים אני לא אהיה מותרת כאילו הוקוס פוקוס שאתה ניכנס למים ויוצא משם ופתאום אפשר שבעלי יחזיק לי יד ורגע לפני אסור?? זה שאלה שמטרידה אותי כל פעם מחדש ואף פעם לא קיבלתי תשובה מספקת..אודה אם תענו לי..
תודה מראש

תשובה:

שלום יקרה,

טוב שגם לאחר 16 שנות נישואין עדיין חשוב לך להעמיק ולברר, כאשר בקלות אפשר היה להישאב לשגרה חסרת משמעות. צר לי שהבירור מתארך לך ועדיין לא הגעת לשלווה בנושא. אשתדל לענות כפי שאני רואה את הדברים, אך דעי שלא לכל אישה אותו הסבר מניח את הדעת וחשוב שתמשיכי לחפש עד שתרגישי שהדברים מדברים אליך.

אקדים ואומר שהטבילה במקווה היא אחת המצוות הנקראות "חוקים", שהן מצוות שטעמן לא ידוע לנו ואינו לפי ההיגיון הפשוט. ראי את המקור ברמב"ם בהרחבה בהמשך ואת הסיפור מחז"ל הממחיש זאת. קיום מצוות אלו ללא הבנתן מבטא את קבלתינו את עול מלכות שמים בצורה הנעלה ביותר, שכן אנו מוכנים לקיים מצוות המלך גם מבלי להבין את התועלת או ההיגיון שבהן– אלא רק לשם שמים.

יחד עם זאת, הרמב"ם בעצמו ועוד הוגים רבים דוגלים בחיפוש אחר הטעם כדי שנוכל לקיים את המצוות מתוך שמחה. על כן אציע הסבר למצוות הטבילה.

יש סמליות רבה במים. המים מופיעים עוד בשלב ה"תוהו ובוהו" של העולם ועוברים תהליך של הפרדה (ביום השני לבריאה) ואיסוף ל"מקווה המים" הנקרא ים (ביום השלישי). גם בלידה יש סמליות למים, כאשר העובר נמצא ברחם אימו מוקף מים תשעה חודשים עד שהוא נפרד מהמים ויוצא לעולם. בשני אלו המים מסמלים בריאה חדשה. כאשר אישה מסירה כל כיסוי וחציצה, וחוזרת למצב הטבעי שלה כיום היוולדה, היא מתגלה אך רק בצלם האלוקים שבה. בטבילתה במים היא חוזרת לימי בראשית, ללידה מחדש. נבראת מציאות חדשה של טהרה, המחליפה את הטומאה, המתירה אותה ואת בעלה זה לזו.

אין זה מקרה ששלשה קשרי זוגיות בתנ"ך התחילו דווקא בבאר – כאשר המים יוצרים מציאות חדשה, ממוות לחיים, מבדידות לזוגיות.

"אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, ומפתח של תחית המתים" (מסכת תענית ב, עמ' א). שימי לב למשותף למפתחות השמורים רק לקב"ה – כולם קשורים לחיות מחודשת. בטבילה במים חיים, שלא היה מעורב כח האדם באיסופו, אנחנו נותנות לקב"ה לברוא אותנו מחדש ולהעביר אותנו ממצב של טומאה לטהרה.

יהי רצון שתזכי לקיים מצווה זו מתוך אהבה, שמחה וחיבור,

רחל

הרבנית רחל ריינפלד- וכטפוגל היא רבנית בית הספר בתיכון אור תורה רמות

הרחבה

 

  • הרמב"ם מסביר שהטבילה במקווה הינה "חוק". הוא שולל מכל וכל את הרעיון שהמים מנקים את הגוף מלכלוך ושזה הסיבה שהמים מטהרים.

רמב"ם הלכות מקוואות פרק י"א הלכה טו

דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן, ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעת אותן, והרי הן מכלל החוקים; וכן הטבילה מן הטומאות, מכלל החוקים היא:  שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים, אלא גזירת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב; ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק, כאילו לא טבל.  ואף על פי כן, רמז יש בדבר:  כשם שהמכוון ליבו ליטהר–כיון שטבל–טהר, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר; כך המכוון ליבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות, שהן מחשבות האוון ודעות הרעות–כיון שהסכים בליבו לפרוש מאותן העצות, והביא נפשו במי הדעות–טהר.  הרי הוא אומר "וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם:  מכול טומאותיכם ומכל גילוליכם, אטהר אתכם" (יחזקאל לו, כה)

  • סיפור הממחיש את הרעיון של "חוק" שטעמו אינו ידוע

במדבר רבה פרשה יט ד"ה שאל עובד

שאל עובד כוכבים אחד את רבן יוחנן בן זכאי אילין עובדייא דאתון עבדין [הדברים האלה שאתם עושים] נראין כמין כשפים. אתם מביאים פרה ושורפין אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה ואחד מכם מטמא למת מזין עליו ב' וג' טיפין ואתם אומרים לו טהרת.

אמר לו: לא נכנסה בך רוח תזזית מימיך? אמרלו: לאו. ראית אדם שנכנסה בו רוח תזזית? אמר לו: הן. א"ל ומה אתם עושין לו? אמר לו:מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת. א"ל: ישמעו אזניך מה שאתה מוצא מפיך כך! הרוח הזו טומאה דכתיב (זכריה יג) "וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ"- מזין עליו מי נדה והוא בורח!

לאחר שיצא [העובד כוכבים] אמרו לו תלמידיו: רבינו לזה דחית בקנה לנו מה אתה אומר? אמר להם:חייכם לא המתמטמא ולא המים מטהרין אלא אמר הקב"ה חקה חקקתי גזירה גזרתי אי אתה רשאי לעבור על גזרתי דכתיב "זאת חוקת התורה"

 

  • הרמב"ם מלמד שחוקים הם גזירות המלך שטעמם לא נגלה לנו, אך ראוי לחפש להם טעם

רמב"ם הלכות תמורה פרק ד, יד

אע"פ שכל חוקי התורה גזירות הם כמו שביארנו בסוף מעילה, ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן לו טעם תן לו טעם

לקריאה נוספת בנושא והתייחסות קבלית:

"מימי גן עדן – המסתורין של המקוה" מאת הרב אריה קפלן

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן