האם אפשר להדליק נר צבעוני לצדיק או לסגולות שונות?

ש ברשותי נרות חנוכה צבעוניים (אינני משתמשת בנרות בחנוכה, אלא בשמן)

האם אפשר להדליק נר צבעוני לצדיק או לסגולות שונות וכו'?

 האם חייב שיהיה נר לבן.

תודה.

תשובה:

שלום,

אין  עיכוב בהדלקת נר חנוכה לזכרו של צדיק.

נשמת האדם משולה לנר על פי הפסוק במשלי (כ, כז) "נר ה' נשמת אדם". יש הנוהגים להדליק נרות נשמה לא רק לזכר הוריהם אלא גם לזכר צדיקים ביום פטירתם, ויש אף המדליקים שלא ביום הפטירה, בתפילה שזכותו של הצדיק יגן עליהם. בעניין הדלקת נרות עבור סגולות שונות, לא ידוע לי על מנהג כזה או מקור לכך.

הרב עובדיה פסק שניתן להדליק נורת חשמל ביום הפטירה של הורה במקום בנר ומביא דעות שזו רק אם אין לו נר שעווה. מכאן שבוודאי ניתן להדליק נר של חנוכה לזכרם של צדיקים.

לעניות דעתי יש עניין בהדלקה דווקא על פי מה שנהוג בקהילות ישראל, שהוא בנר רגיל (לבן) ולרוב שגם דולק במשך 24 שעות, גם בגלל המנהג וגם כדי שיהיה ברור שזה לכבודו של הצדיק ולא לקישוט. אך בוודאי שאין עיכוב בהדלקת נר חנוכה בעת הצורך ואם מעדיף בכך.

כל טוב,

רחל

הרבנית רחל ריינפלד- וכטפוגל היא רבנית בית הספר בתיכון אור תורה רמות

הרחבה:

מקורו של המנהג להדליק נר נשמה אינו ברור, אך יש רמז למנהג זה במסכת ברכות (דף נא, ע"ב ועיין רש"י שם), למרות ששם ניתן להבין שמדובר בנר שהדליקו לכבודו של נפטר בעת פטירתו. השולחן ערוך מתייחס לנר של מתים (או"ח סימן רחצ סעיף יב) שמדליקים אותו לכבודו של המת וכן במשנה ברורה על שולחן ערוך (או"ח סימן תרי סעיף ד) שהדלקת הנר  על אביו ואמו היא בכדי לכפר על המת. בנוסף, מדמים את נשמת האדם לנר על פי הפסוק במשלי (כ, כז) "נר ה' נשמת אדם". יש הנוהגים להדליק נרות נשמה לא רק לזכר הוריהם אלא גם לזכר צדיקים ביום פטירתם ויש אף המדליקים שלא ביום הפטירה, בתפילה שזכותו של הצדיק יגן עליהם. בעניין הדלקת נרות עבור סגולות שונות, לא ידוע לי על מנהג כזה או מקור לכך.

הרב עובדיה פסק שניתן להדליק נורת חשמל ביום הפטירה של הורה במקום בנר ומביא דעות שזו רק אם אין לו נר שעווה. מכאן שבוודאי ניתן להדליק נר של חנוכה לזכרם של צדיקים.

יש לי שאלה

הפנייה ל"משיבת נפש" יכולה להיות אנונימית, עם זאת כל פרט שתבחרו לשתף יעזור לנו בדיוק התשובה והתאמתה אליך אישית. השאלות והתשובות יפורסמו באתר ללא פרטים מזהים ובמידת הצורך ישונו פרטים בגוף השאלה כדי להגן על צנעת הפרט.

בשל השאלות הרבות המופנות אל הרבניות אנו ממליצים להתאזר בסבלנות בהמתנה לתשובה. אם יש צורך במענה דחוף אנא ציינו זאת בפנייתכן. זמן המענה הרגיל הוא כשבועיים.
לתשומת לבכם, השאלות מגיעות למנהלות האתר, ומועברות למשיבות השונות בהתאם לתחומי העניין והפניות. אם ברצונכם להפנות שאלה לרבנית מסוימת אנא ציינו זאת בגוף השאלה.
עצם שליחת השאלה מהווה הסכמה לתנאים אלו.

תשובות הרבניות לשאלותיכם יתקבלו באמצעות הדואר האלקטרוני, אנא הקפידו לציין כתובת דואר אלקטרוני תקינה.

דילוג לתוכן